Carnet de família nombrosa

Els títols de família nombrosa i monoparental que caduquin durant el període de confinament per la covid-19 es renoven automàticament

Les famílies hauran de sol·licitar-ne la renovació un cop acabi l'estat d'alarma

query_builder   8 abril 2020 15:32

event_note Nota de premsa

Els títols de família nombrosa i monoparental que caduquin durant el període de confinament per la covid-19 es renoven automàticament

Les famílies hauran de sol·licitar-ne la renovació un cop acabi l'estat d'alarma

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha resolt que els títols de família nombrosa i monoparental que hagin caducat o caduquin entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020 es prorroguen automàticament per un any, i els que caduquin entre l’1 de juny i el 31 d’octubre de 2020 es renovaran per sis mesos.

Amb aquesta mesura es pretén, d’una banda, atendre les necessitats de confinament derivades de la crisi sanitària de la covid-19 i, de l’altra, garantir els drets de les famílies nombroses i monoparentals.

Independentment d’aquesta resolució, les famílies a les quals els caduqui el títol en aquest període, hauran de sol·licitar-ne la renovació un cop finalitzat l’estat d’alarma.

En el cas de fills que durant el període de pròrroga automàtica compleixin 21 anys o més, i no cursin estudis adequats a la seva edat i titulació o encaminats a l’obtenció d’un lloc de treball, o compleixin 26 anys  i, en ambdós casos, no tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, no serà efectiva aquesta pròrroga automàtica i deixaran de ser beneficiaris en no complir els requisits legals.

A Catalunya hi ha 140.997 famílies acreditades amb el títol de família nombrosa (dades de 31 de desembre de 2019), de les quals 35.486 l’haurien de renovar en el període assenyalat. Pel que fa a les famílies monoparentals, en total en són 65.215, de les quals 19.405 seran beneficiades per la renovació automàtica dels títols.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined