.

Més de 300 consultes sobre la guarda i custòdia dels fills en tres setmanes

query_builder   20 abril 2020 08:59

event_note Nota de premsa

Més de 300 consultes sobre la guarda i custòdia dels fills en tres setmanes

En marxa un nou servei gratuït de mediació per resoldre dubtes i conflictes durant l’emergència   
 
Els mediadors i les parts es comuniquen amb mitjans telemàtics 
.
.

El Departament de Justícia, a través del Centre de Mediació de Catalunya, ha posat en marxa el programa Mediació i COVID-19, un nou servei gratuït de mediació per a resoldre conflictes i consultes durant l’estat d’alarma. És un programa per arribar a acords davant problemes familiars, veïnals empresarials sorgits durant l’emergència.  
 
Menor temps possible  

La mediació serà de tipus exprés, amb l’objectiu que les parts arribin a un acord amb el menor nombre possible de sessions, tenint en compte la situació actual. En un context de normalitat, una mediació no pot excedir de les sis sessions

La mediació es fa a través de mitjans telemàtics, sense que les persones hagin de desplaçar-se ni exposar-se al contagi. El mediador és designat pel Centre de Mediació de Catalunyaatenent l’àmbit territorial d’on procedeixi la consulta.  
 
307 consultes i 26 mediacions 
 
Les persones interessades a recórrer al programa han d’enviar un correu electrònic al Centre de Mediació de Catalunya, centremediacio.dj@gencat.cat, i indicar-hi el nom i el cognom, la localitat i el tipus de conflicte.  

El servei es va posar en marxa el passat dimecres 1 d’abril, i des de llavors fins aquest divendres 17 d’abril hi han arribat un total de 307 consultes, totes de pares o mares separats, relacionades amb la guarda i custòdia dels fills.  
 
La majoria de consultes venen donades per la impossibilitat dels pares d’arribar a un acord per la tinença dels fills durant l’emergència. Els professionals del Centre de Mediació – advocats, psicòlegs i tècnics superiors – atenen i responen les consultes i plantegen la possibilitat de recórrer a la mediació si el conflicte ho aconsella. De les consultes que hi han arribat, el Centre ha designat i iniciat la mediació per a 26 casos.  
 
La resta de casos s’estan resolent a través de la intervenció mediadora; és a dir, els professionals responen els correus segons cada situació, però per norma general insten els pares a arribar a acords que siguin satisfactoris per a totes les parts, com ara la possibilitat de compensar el desequilibri en la tinença un cop passi l’estat d’alarma. També els demanen que utilitzin les videoconferències perquè els fills es comuniquin amb els pares que no estiguin amb ells.   
 
L’interès dels menors 
 
Respecte de la tinença dels fills, els jutges només estan resolent els casos més greus durant el període de confinament. Les sentències judicials sobre la potestat continuen sent vàlides durant el confinament, però sempre cal valorar que no suposin un risc per a la salut dels fills ni contradiguin les normes dictades durant l’estat d’alarma.  
 
El Departament de Justícia, en aquest sentit, ha elaborat dues guies de recomanacions adreçades a mares i pares separats, que també es poden consultar a través de la pestanya del programa Mediació i COVID-19. Són textos dirigits a facilitar el diàleg i l’acord, i que prioritzen sempre l’interès dels menors. 

La mediació  

La mediació és un mètode de resolució de conflictes on les parts, de manera voluntària i amb l’ajuda d’un mediador imparcial, busquen una solució al problema. La meitat de les mediacions finalitzades acaben amb un acord satisfactori per a les dues parts. 

El Centre de Mediació de Catalunya és l’òrgan que rep les sol·licituds de mediació derivades dels col·legis d’advocats o dels propis jutges. Amb la posada en marxa del programa Mediació i COVID-19, les sol·licituds i consultes arriben directament de les persones interessades. 

Resoldre un conflicte mitjançant la mediació és més ràpid, econòmic i amb menys cost emocional que acudir al jutjat. A la mediació, hi poden arribar tota mena de conflictes, tant de família –com ara separacions, divorcis, cura i atenció de la gent gran, adopcions o acolliments, designació de tutors, règim de visites, qüestions econòmiques derivades de la tutela, herències o pensió per aliments–, com entre veïns, socials o culturals sorgits de la convivència ciutadana, relatius a lloguers, reclamacions de quantitat, en l’empresa familiar, entre fundacions, entre associacions i organitzacions en general.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined