IOC

El Govern aprova el decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya

query_builder   19 maig 2020 15:47

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya

 • Se’n defineix l’estructura i funcionament i es dona una major seguretat jurídica al servei
 • Es dota l’IOC d’una estructura organitzativa pròpia, diferenciada de la dels centres educatius ordinaris, ajustada a les seves particularitats i necessitats concretes

El Govern ha aprovat avui el decret que regula l’Institut Obert de Catalunya (IOC). El text defineix quina és la estructura i funcionament d’aquest centre d’ensenyament a distància, alhora que dona  una major seguretat jurídica al servei públic que presta.

L’institut és un centre amb 14 anys d’història dedicat exclusivament a la formació de persones adultes a distància. És l’únic centre públic a distància de tot Catalunya i s’hi imparteix una variada oferta d’ensenyaments no universitaris. Amb la nova norma, l’IOC podrà seguir avançant en el seu propòsit d’esdevenir un referent de la innovació educativa a Europa en l’àmbit de la formació a distància i de les noves oportunitats.

El decret reflecteix la singularitat pròpia de l’educació no presencial, caracteritzada per l’ús dels mitjans tecnològics i l’aprenentatge autogestionat i flexible. Al mateix temps, preveu la necessitat de disposar d’uns recursos didàctics adequats i d’un professorat competent en noves tecnologies i models d’aprenentatge no presencial que hi doni suport i . incorpora una oferta formativa variada i flexible, ajustada a la demanda i a les necessitats de la societat actual.

Cal recordar que en l’actual situació de confinament a causa de la Covid-19, el Departament d’Educació va publicar en obert l’abril passat els continguts i recursos educatius de l’Institut Obert de Catalunya. D’aquesta manera, es  vol  posar aquests materials a disposició de les persones que en vulguin fer ús mentre duri el tancament dels centres educatius. De forma excepcional, s’han obert, entre altres, tots els cursos de  Batxillerat o els mòduls per obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

Des que s’han obert els recursos de l’IOC, s’ha accedit a gairebé 106.000 materials. Els més consultats els dos darrers mesos són anglès (7.490), biologia (7.400), història (5.800), matemàtiques (5.600) i llengua catalana (5.500), entre altres recursos.

Estructura adequada a les característiques de l’IOC

La norma defineix els òrgans de direcció i coordinació previstos en l’ estructura de l’IOC, les funcions que els són atribuïdes i els requisits i procediments per proveir aquests càrrecs. Les característiques de l’Institut fan convenient establir una estructura directiva encapçalada per un director amb les mateixes funcions que li corresponen en tant que responsable d’un centre educatiu públic, però alhora amb unes altres de diferenciades pròpies de la seva singularitat.

També es preveuen i regulen altres figures i òrgans com l’administrador, el professorat de plantilla, el professorat col·laborador o el consell de participació. Aquest darrer estarà presidit pel director del centre i amb representació, a banda d’altres membres de l’equip directiu, dels professors de plantilla, dels professors col·laboradors, dels alumnes, del personal d’administració i serveis i de  l’administració local. L’objectiu és respondre a les necessitats de participació de la comunitat educativa en aquest centre.

El decret també concreta quines són les funcions dels docents així com la provisió de les plantilles. Es determina que el personal seleccionat en el concurs específic per a la provisió de llocs de treball de l’IOC s’adscriu provisionalment al centre per períodes de quatre cursos acadèmics.

D’altra banda, es determina què ha de preveure el projecte educatiu del centre, així com la necessària referència a la innovació permanent en qüestions metodològiques, a l’elaboració de materials especialitzats, a l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació actualitzades i al foment de la col·laboració. Es defineixen les característiques específiques de les activitats d’ensenyament i aprenentatge, i alhora es delimita com han de ser els mecanismes d’avaluació. Tanmateix, es concreten els ensenyaments que pot impartir l’IOC, es fa referència a les taxes i preus públics i al calendari escolar. 

Oferta educativa de l’IOC

L’oferta educativa de l’Institut Obert de Catalunya és la següent:

 • Graduat en Educació Secundària (GES)
 • Batxillerat: no presencial i assignatures de batxillerat per a estudiants de centres presencials
 • EOI IOC (Oferta educativa online de les Escoles Oficials d'Idiomes)
 • Cicles formatius de formació professional: grau mitjà i grau superior
 • Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a cicles de grau superior (PACFGS)
 • Formacions especialitzades: CCNA Routing and Switching de Cisco Networking Academy
 • Preparació per a les proves d’accés a la Universitat (PAU)
 • Formació pedagògica i didàctica per a tècnics de formació professional
 • Competic 3: certificat de competència digital similar a l’ACTIC
 • Miniops: formació extra-curricular (economia, vida diària, atenció de la dependència etc.)
 • Català per a infants i joves residents a l’estranger

L’IOC permet disposar d’una oferta flexible i variada, al màxim d’ajustada a les necessitats i al temps disponible de tot el col·lectiu d’usuaris, molts dels quals no tindrien accés als estudis.

És per això que l’ensenyament no presencial constitueix una alternativa que facilita la formació al llarg de la vida a persones, en general adultes, que, d’una altra manera, per raons  laborals,  familiars, de discapacitat o bé per la seva disponibilitat de temps o per la seva ubicació geogràfica, n’estarien excloses, alhora que ofereix una segona oportunitat als alumnes que van deixar els estudis de forma prematura. Aquest n’és el  públic preferent, perquè és el que no té una alternativa clara i explícitament pensada i dissenyada per als  seus interessos i les seves necessitats.

L’institut també dona suport a molts centres presencials que durant l’any no poden oferir determinades matèries. Aquests estudiants –estudiants visitants– poden combinar l’assistència al centre presencial amb els estudis a distància de l’IOC.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined