art

S'allarga el termini de la convocatòria pública d'adquisicions per a la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani

query_builder   21 maig 2020 17:36

event_note Nota de premsa

S'allarga el termini de la convocatòria pública d'adquisicions per a la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani

  • La convocatòria s’ha revisat per adaptar-la a la situació provocada per la COVID-19
  • En aquesta campanya es prioritzaran les obres d’autores dones i d’artistes vius
  • Poden presentar propostes galeries d’art, artistes que no estiguin representats per cap galeria i centres d’art o altres entitats que hagin participat en la producció de l’obra proposada
ARt

El passat 12 de març, el Departament de Cultura obria, en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals, la convocatòria pública per a la recepció de propostes d’adquisició d’obres per formar part de la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani. La convocatòria, dotada per la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques amb 250.000 euros, fixava la finalització del termini per a la presentació de propostes el 31 de març de 2020. Arran de la situació extraordinària provocada per la crisi sanitària de la COVID-19 i per les mesures adoptades per combatre la pandèmia, el Departament de Cultura ha acordat allargar el termini per rebre ofertes fins al 28 de maig de 2020.

A més de l’ampliació del termini, la convocatòria també inclou altres modificacions que volen contribuir a mitigar les afectacions de la pandèmia en el sector de les arts visuals. En aquesta campanya es prioritzaran les obres d’artistes vius, a més de les obres de dones artistes —tal com ja estava previst en el primer redactat de la convocatòria—. Des d’aquesta perspectiva, i amb l’objectiu que la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani de Catalunya compti amb peces d’interès patrimonial i sigui un reflex de l’actualitat creativa en el nostre context, es valoraran especialment aquelles obres rellevants i referencials en la trajectòria dels artistes i que suposin una aportació en criteris de risc i d’experimentació. 

Només podran incorporar-se per ser valorades per la Comissió en la darrera fase aquelles propostes d’adquisició d’obra que, en el cas de ser seleccionades, comptin amb el compromís d’acceptació del dipòsit d’una institució museística de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. Aquest compromís podrà ser previ o posterior a la presentació de les propostes i podrà ser gestionat, si és el cas, per la pròpia Comissió, però sempre haurà de portar data anterior a la de la proposta definitiva de compra. En el cas del MACBA, les propostes passaran sempre pel seu Comitè d’adquisicions per a la seva acceptació i, en el cas de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, les propostes presentades hauran de ser validades en el marc de la política d’adquisicions de cada museu.

La comissió encarregada de valorar els treballs està formada per representants del Departament de Cultura i l’ICEC; d’equipaments culturals com el MACBA, el MNAC, la Xarxa de Museus d’Arts de Catalunya, la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya, així com per persones expertes en art contemporani, sense interessos econòmics en el sector.

Col·lecció Nacional d’Art Contemporani
La Col·lecció Nacional d’Art Contemporani constitueix una col·lecció amb personalitat pròpia dins de la Col·lecció Nacional d’Art. Aquesta està integrada per fons i obres d’art contemporani de titularitat nacional o gestionades per institucions a les quals les lleis d’Arxius, Biblioteques i Museus, respectivament, atorguen la categoria i rang de nacionals. Inicialment, formen part de la Col·lecció Nacional d’Art, els béns culturals mobles que avui integren l’anomenat Fons d’Art de la Generalitat, amb independència del seu lloc d’ubicació, i els integrants de les col·leccions del MNAC, l’Arxiu Nacional de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya.

A més, el Pla Integral de les Arts Visuals estableix que la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani s’anirà reactivant i ampliant amb l’adquisició d’obres d’artistes catalans o vinculats al context de la creació contemporània a Catalunya, per tal de nodrir les col·leccions públiques.

El Pla Integral de les Arts Visuals
El Departament de Cultura impulsa el Pla Integral de les Arts Visuals per generar un projecte compartit per tot el sector que pugui donar resposta a les necessitats actuals i de futur. El Pla s’estructura a partir de vuit objectius estratègics consensuats dels que es deriven 21 objectius operatius i 92 accions per assolir-los. El conjunt dibuixa un escenari que permet actuar en la formació, recerca, creació, producció, exhibició i consum de les arts visuals; en la patrimonialització, col·leccions i conservació del pa­trimoni contemporani; en la  millora de la seva difusió; així com en l’accés de tots els ciutadans a l’art contemporani. El desplegament del Pla s’organitza en base a programes de mesures i accions concretes que s’estableixen en funció de les prioritats acordades per consens. La continuïtat és possible gràcies al compromís explícit entre institucions i tots els agents privats i, en definitiva, a la suma de voluntats que contribueix, en paral·lel, a reforçar l’articulació del sector.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined