_

S'aprova el Pla sectorial de represa de la normalitat en l'àmbit residencial

query_builder   28 juny 2020 17:21

event_note Nota de premsa

S'aprova el Pla sectorial de represa de la normalitat en l'àmbit residencial

  • El nou Pla fa especial incidència en la detecció precoç i en la recuperació de la normalitat convivencial i l’activitat en els centres
  • També estableix directrius per les sortides familiars, de cap de setmana i vacances

El Procicat ha aprovat el Pla sectorial de represa de la normalitat en l’àmbit residencial. El nou document continua la línia de treball encetada pel Pla de desescalada i vol donar resposta a les necessitats de les persones que viuen en centres residencials, incidint sobretot en l’articulació intensiva i coordinada de mesures que promoguin la identificació precoç dels casos i el seu maneig adequat per evitar la propagació de la COVID19 dins dels centres i entre altres residents.

Durant la nova ‘fase de represa’ la priorització és recuperar al màxim la normalitat dintre dels centres residencials però sempre garantint les mesures de prevenció i seguretat adequades, donada la  vulnerabilitat dels residents i les característiques especials d’entorns de convivència comunitària, per evitar contagis o rebrots i una ràpida i efectiva actuació quan es detectin.

D’aquesta manera el Pla sectorial de represa de la normalitat en l’àmbit residencial incideix en els següents aspectes:

  • La detecció precoç de casos i la gestió dels aïllaments de persones que viuen en residències
  • Acceptació d’ingressos als centres residencials
  • Visites de familiars i sortides de residents
  • Recuperació de la normalitat convivencial i les activitats als centres
  • Recomanacions generals per professionals

 

El document estableix els criteris i les recomanacions per la sectorització d’espais, la detecció precoç de casos, aïllament dels pacients en les residències, entre altres. Cada centre ha d’aplicar aquestes mesures adaptant l’organització en funció de la seva estructura i recursos i les característiques i necessitats de les persones que conviuen.

El Pla proposa que tots els residents i professionals que treballen en els centres (excepte els que no siguin ja casos confirmats o probables de COVID-19 o hagin superat la malaltia) siguin objecte de control clínic i epidemiològic diari per tal d’incidir en una detecció precoç.

D’altra banda, les residències categoritzaran els espais en funció dels grups de risc que acullin en zones verdes, grogues i vermelles. A les primeres s’ubicaran les persones sense Covid-19. Els espais grocs estan reservats principalment per a residents sospitosos d’infecció, pendents d’evolució i confirmació diagnòstica, així com per a residents que puguin estar en quarantena per contacte estret amb un cas sospitós o confirmat i ingressos procedents des de domicili que han de restar un període en aïllament de forma preventiva. Finalment, els espais vermells allotjaran els residents que siguin casos confirmats de COVID-19.

 

Acceptació d’ingressos nous

Per tal de poder realitzar nous ingressos, el centre residencial ha de complir criteris d’estabilitat en relació amb la seva situació de control de la infecció per coronavirus SARS-COV-2, segons valoració de l’equip territorial de Salut Pública. Per això es manté la classificació de les residències en vermelles, taronges i vermelles, segons la seva situació respecte a la Covid-19.

  • Classificació verda: Possibilitat d’ingressos en residència sense casos de COVID, correctament sectoritzada.
  • Classificació taronja: Possibilitat d’ingressos en residències classificades com És a dir, residencies amb casos de COVID, correctament sectoritzada (amb zones vermelles, zones grogues i zones verdes) i el brot controlat.
  • Classificació vermella: Es deneguen els ingressos als centres que encara no mostrin un control adequat de la infecció, fins a la seva estabilització. Es tracta de residencies amb casos de COVID-19, en situació no controlada, ja sigui per la dificultat de sectorització o l’aparició de nous casos.

 

Les persones que ingressin han de disposar d’una PCR negativa realitzada en un termini inferior a les 24-48 h els dies previs preferiblement, mai més enllà de 5 dies, així com la declaració de la família conforme no ha estat en contacte estret amb cap cas sospitós, probable o confirmat de COVID-19 en els darrers 10 dies.

Les persones que ingressin han de restar en aïllament durant 10 dies. Aquelles ingressos que procedeixen d’ingressos hospitalaris, sociosanitaris o altres recursos residencials on han estat en aïllament preventiu poden ingressar directament en zona verda.

 

Visites familiars

Les visites s’autoritzen a persones que viuen en residències classificades com a verdes i taronges. Es deneguen les visites als centres que encara no mostrin un control adequat de la infecció, fins a la seva estabilització, segons criteris de Salut Pública (classificació vermella). En aquests casos s'autoritzarà les vistes de familiars quan el suport i procés d’atenció a les persones ho aconsellin  i especialment en situació de final de vida

En aquesta fase de transmissió comunitària, totes les visites cal que estiguin autoritzades pels centres mitjançant cita prèvia i els centres mateixos han de subministrar informació en relació amb quines són les condicions en què poden realitzar-se. Cada centre ha d’establir les franges horàries de visita i el seu aforament màxim en funció de les seves instal·lacions (disponibilitat de sales específiques, espais externs, etc.)  i la disponibilitat de personal per a la supervisió.

Mentre existeixi transmissió comunitària, es preferible una visita setmanal per a resident i que el familiar (màxim de 3) sigui el mateix en períodes no inferiors a 10 dies. La durada de la mateixa i numero de familiars dependrà de la capacitat organitzativa del centre.

A les residencies que en disposin, es recomana habilitar un espai per a visites exterior on es puguin mantenir les distàncies de seguretat i les condicions dels residents siguin les més favorables. Així mateix, també es recomana per reduir la circulació de visites als centres, passejades per l’exterior del centre acompanyats pels familiars.

 

Sortides de curta durada, caps de setmana i vacances

Després de més de tres mesos d’aïllament, els residents i familiars, tenen dret i necessitat de retrobar-se recuperant al màxim la situació anterior a la pandèmia sempre que sigui possible i en funció de l’evolució de la pandèmia. Per això, el Pla també contempla la recuperació d’activitats com ara sortir al carrer a fer passejos, visites a cases de familiar o passar les vacances en família

Així, els residents més autònoms poden sortir sols sempre i quan tinguin capacitat per complir els criteris i les mesures de protecció establertes com ara l’ús de mascareta i el compliment de la correcta higiene de mans. També es podran autoritzar sortides llargues (d’un dia) per a sortides familiars.

Per norma general cal realitzar les sortides acordades prèviament i prèvia signatura d’un document de declaració responsable (per part del resident o del familiar). A la tornada al centre s’haurà desinfectar el calçat i/o cadira de rodes/carrutxes, si és el cas, fer higiene de les mans i canviar-se de roba, que s’ha de dur a rentar a 60⁰C.

En el cas de sortides de cap de setmana i vacances també se seguirà el mateix procediment. Així mateix, per estades superiors a 3 setmanes, cal fer aïllament preventiu en zona groga, de retorns, cal cribratge simptomàtic estricte, mesures d’higiene estrictes (higiene de mans, mascareta en espais comuns), reduir les activitats comunes que impliquin compartir material o posin en perill el manteniment de la distància de seguretat.

La direcció de la residència cal que planifiqui i pacti amb les famílies per tal de fer un retorn esgraonat i controlat dels residents, de manera que pugui fer una supervisió acurada dels reingressos. És molt important la col·laboració de les famílies mantenint les mesures de prevenció per reduir el risc de contagi, per la seguretat tant del seu familiar com de la resta de residents.

 

Recuperació de la normalitat convivencial i les activitats en els centres

Donada l’actual pandèmia de COVID-19, des de mitjans del mes de març les persones que viuen a les residències de Catalunya han requerit d’un període o situació de confinament, en coherència amb la situació epidemiològica i al corresponent estat d’alarma. Aquest confinament té múltiples implicacions inherents, com poden ser l’impacte psicoemocional i la pèrdua de l’autonomia personal i de les relacions interpersonals, entre altres.

Donada l’actual tendència a la millora de la situació epidemiològica, així com a la necessitat de poder recuperar la interacció i retrobar els vincles entre els residents, ha arribat el moment de recuperar la normalitat de l’activitat en les residències, sempre amb les màximes precaucions.

En una situació de represa de normalitat en l’entorn de les residències, fer visites a l’exterior, obrir les visites a familiars, anar a domicili familiar, entrada de professionals externs, entre altres, incrementa el risc que pugui entrar de l’exterior la infecció. Així, a banda de mesures generals per la prevenció i control de la infecció als espais tancats, cal avançar en fórmules d’organitzatives que redueixin el risc de contagi creuat entre residents i professionals.

Es proposa doncs l’organització de  nuclis socials estables amb els mateixos residents i professionals, com a estratègia per a reduir el risc a l’hora d’organitzar activitats comunitàries i grupals en l’interior dels centres. Els residents haurien d’estar dividits segons unitats estables de convivència de residents i professionals al voltant de  10-15 persones, segons possibilitats organitzatives de la residència.

Els residents que conformin un grup de convivència podran compartir espais comuns habilitats per cada grup (sales de estar-menjador, zones del jardí o terrasses) o be espais  comuns a tots els grups  que s’hauran de netejar entre ús i ús ( per exemple, espai de rehabilitació).

El Pla sectorial de represa de la normalitat en l’àmbit residencial és un marc general de criteris i recomanacions que es poden veure modificats segons l’evolució de l’epidèmia de la COVID19 i de l’evidència disponible. La diversitat de tipus de centres residencials i persones que hi viuen requerirà adaptacions en la seva aplicació, sempre respectant les indicacions de seguretat
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined