Estudiant aula PAU2020

Rècord històric d'inscrits a la prova d'accés a la universitat (PAU) amb gairebé 40.000 estudiants matriculats

query_builder   3 juliol 2020 11:51

event_note Nota de premsa

Rècord històric d'inscrits a la prova d'accés a la universitat (PAU) amb gairebé 40.000 estudiants matriculats

  • La COVID-19 obliga a adoptar noves mesures acadèmiques i organitzatives per tal de garantir que els estudiants s’examinin amb la màxima tranquil·litat i seguretat
  • El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya apel·la a “la responsabilitat individual dels joves per ajudar a minimitzar el risc de contagi”
  • 31.803 estudiants de segon de batxillerat es presenten a les PAU i 3.786 estudiants de cicles formatius de grau superior s’examinaran en la fase específica
Estudiant aula PAU2020

Un total de 39.904 estudiants (34.547 el 2019) s’han matriculat enguany a la prova d’accés a la universitat (PAU) que tindrà lloc la pròxima setmana, concretament els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol. Aquesta xifra suposa un 15% més d’inscrits respecte de l’any passat i estableix un rècord històric atès que és la primera vegada que s’hi matriculen gairebé 40.000 estudiants. Enguany, les proves venen marcades per la COVID-19 que n’ha condicionat el seu desenvolupament normal i ha obligat a adoptar noves mesures acadèmiques i organitzatives “per tal de garantir que els estudiants s’examinin amb la màxima tranquil·litat i seguretat”, ha destacat el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas.

En l’àmbit acadèmic, enguany s’ha flexibilitzat l’opcionalitat dels enunciats dels exàmens per facilitar que l’alumnat pugui resoldre cadascun dels exàmens amb independència de les circumstàncies que hagin tingut en el procés d’ensenyament i aprenentatge durant el darrer trimestre del curs escolar. En l’àmbit organitzatiu, s’ha ampliat en un dia més el calendari de la prova i s’han multiplicat els tribunals, incorporant centres de secundària com a seu d’examen a més de les habituals seus universitàries. Concretament, la PAU 2020 se celebrarà en 216 tribunals (165 el 2019) situats en 63 municipis (20 el 2019) per tal d’evitar els desplaçaments en la mesura del possible, així com les permanències d’espera entre exàmens innecessàries en les seus dels exàmens. 

Així mateix, s’ha adoptat un paquet de mesures per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la COVID-19. Tot i l’exhaustivitat d’aquestes mesures, Baulenas ha apel·lat a la “responsabilitat individual dels joves, en qui tenim plena confiança per la seva actitud cívica i conscienciació per ajudar a minimitzar els riscos”. Baulenas, que  considera que “els canvis socials es fan sempre a partir de la responsabilitat individual”  ha fet una crida perquè “tot estudiant amb simptomatologia del tipus que sigui eviti presentar-se a les proves”.

Dades de matriculació

Del total d’alumnes matriculats, 31.803 responen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 4.315 són estudiants de matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només examinen assignatures de la fase específica); i 3.786 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica. 

Entre els alumnes de matrícula ordinària, és a dir, els estudiants que han seguit el segon de batxillerat en el curs escolar 2019-2020, l’increment de matrícula és del 12,03%, i reflecteix l’augment d’alumnes que, en comparació amb el curs anterior, han aprovat el batxillerat, 37.023 (un 83,25%) enfront dels 31.853 (72,69%) del 2019.

Pel que fa a l’alumnat provinent de Cicles Formatius de Grau Superior, el nombre d’inscrits és 3.786. Aquesta xifra representa un increment de gairebé un 37% respecte el 2019 quan se’n van matricular 2.773. L’alumnat d’aquest col·lectiu només realitza exàmens de la fase específica per millorar la nota d’admissió.

En termes relatius, l’increment més alt de matrícula es dona en els alumnes de matricula lliure. Es tracta d’estudiants que van obtenir el títol de batxillerat en anys anteriors i representen diversos perfils d’alumnat: els qui fan per primera vegada PAU, els qui repeteixen la prova perquè la van suspendre o volen millorar la nota d’accés, o els qui s’examinen només de la fase específica per millorar la nota d’admissió. Així, els qui repeteixen PAU (fase general) per millorar nota han augmentat un 43,65%, passant de 252 de l’any 2019 als 362 de la present convocatòria, mentre que els alumnes lliures matriculats només d’alguna matèria de la fase específica són 3.222 (un 34,53% més). El menor increment es dona entre els qui repeteixen PAU perquè la van suspendre (no arriba al 4%) i decreix el nombre d’estudiants de 2n de batxillerat estranger (153 enfront dels 189 el 2019).

Estructura de la PAU 

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d’opció. Així, els estudiants podran escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques , i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. 

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general, que s’obté amb la mitjana dels cinc exàmens que la integren, és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat.  

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts.  

La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen als dos anys. D’altra banda, l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica, però tindran fins a quatre notes per a ponderar. 

Pel que fa a la flexibilització en l’opcionalitat dels enunciats que s’aplica arran de la pandèmia de COVID-19, el secretari general del CIC ha subratllat que l'objectiu de la comissió organitzadora de les proves d’accés a la universitat -integrada pel Govern i les universitats– ha sigut des del primer moment “transmetre tranquil·litat i coherència, deixant clar que cap estudiant podia veure’s obligat a respondre una pregunta obligatòria que fos una part de la matèria que no ha pogut fer". Això, però, afegeix Baulenas “no significa en cap cas que les proves d’enguany siguin més fàcils, perquè s’aplicarà el mateix rigor que en edicions anteriors"

Més tribunals i noves franges horàries 

Per tal de prevenir el risc de contagi de la COVID-19, la comissió organitzadora de la PAU ha adoptat noves mesures organitzatives com l’ampliació dels tribunals. Concretament, els alumnes estaran distribuïts arreu del territori en una seixantena de poblacions que acolliran un total de 216 tribunals (165 el 2019), repartits en campus universitaris (126) i centres de batxillerat (90 entre instituts i centres concertats). Aquesta distribució ha estat pensada per reduir, en la mesura del possible, els desplaçaments i evitar una excessiva concentració d’alumnat, de manera que prioritza criteris de proximitat respecte al centre on els alumnes han cursat el batxillerat. Així mateix, l’ampliació en un dia més del calendari de les proves ha permès una distribució en franges horàries per evitar permanències de temps d’espera entre exàmens innecessàries en els centres. 

L’alumnat amb algun trastorn d’aprenentatge (Dislèxia/TDA-TDAH), que hagi sol·licitat examinar-se en tribunal TOE (tribunal ordinari específic) i disposi de carta d’acceptació amb resolució favorable, s’examinarà en el mateix tribunal que la resta d'alumnat del seu centre, agrupats, si escau, en una mateixa aula, donat que aquest col·lectiu d’alumnes disposa de dues hores per a realitzar cada examen  i, en el cas d’alumnat dislèctic, s’apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua.

Mesures de prevenció per la COVID-19
Les mesures organitzaves també inclouen un conjunt de normes de seguretat per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la COVID-19. En la línia d’apel·lar a la responsabilitat individual dels estudiants per complir amb les mesures previstes, els estudiants han rebut una carta de l’Oficina de coordinació de la PAU amb recomanacions sobre les normes de seguretat que han de complir durant el transcurs de les proves. Les mesures estan pensades per reduir, tant com sigui possible, la transmissió del virus entre tots els col·lectius implicats: alumnat, professorat i personal de suport.

Les premisses més importants pel que fa a la seguretat són les següents:

  • No presentar-se al centre assignat en cas de tenir símptomes compatibles amb la COVID-19 o estar en situació de quarantena domiciliària.
  • Respectar la distància de seguretat interpersonal.
  • Ús obligatori de mascareta.
  • Intensificar la higiene de mans, així com les mesures de neteja i desinfecció.

“És molt important, per solidaritat i responsabilitat social, que totes les persones implicades en les proves d’accés a la universitat compleixin totes les mesures de prevenció que indiquin els responsables dels tribunals, malgrat les molèsties personals que aquesta situació excepcional d’emergència pugui causar”, ha reiterat el secretari general del CIC.

En aquest sentit, és possible que alguna d’aquestes mesures pugui ser flexibilitzada, com és el cas de l’ús obligatori de la mascareta durant la realització dels exàmens, sempre amb l’autorització explícita de les autoritats sanitàries, segons sigui l’evolució de la pandèmia.

La convocatòria ordinària de la PAU d’enguany mobilitzarà més de 45.000 persones entre estudiants, professors i personal de suport que, en aquests dos últims casos, enguany, s’incrementa substancialment donat que s’amplia el nombre d’espais, seus i poblacions on normalment es constitueixen els tribunals d’examen. A banda de l’increment d’estudiants matriculats en més de 5.400, el nombre de persones implicades en l’organització de les proves passarà de les 3.200 de la convocatòria del 2019 a un total de 5.200 aquest mes de juliol.

Consulta d’exàmens i resultats de la PAU

Canal Universitats es pot consultar tota la informació relativa a la PAU i els exàmens de les diferents matèries, així com els corresponents criteris de correcció, s’aniran publicant un cop finalitzada cada prova.

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 27 de juliol al portal d’accés a la universitat. En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. 

D’altra banda, en els següent enllaços podeu trobar més informació sobre la flexibilització en l’opcionalitat dels exàmens PAU, les mesures de seguretat aprovades pel PROCICAT, així com el calendari i l’horari de les proves.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined