CS

Pla conjunt entre Generalitat, administració local i empresaris per l'atenció sanitària dels temporers per la recollida de la poma a Girona

query_builder   10 agost 2020 14:59

event_note Nota de premsa

Pla conjunt entre Generalitat, administració local i empresaris per l'atenció sanitària dels temporers per la recollida de la poma a Girona

  • Preveu les mesures preventives que cal tenir en compte de cara a evitar contagis de COVID-19 i defineix els circuits i dispositius que es posaran en marxa durant la campanya, que comença avui

Els departaments de Salut, Treball, Afers Socials i Famílies i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, juntament amb els empresaris i cooperatives de la poma, els consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà i els equips d’atenció primària de Torroella de Montgrí (gestionat per Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà), l’Escala (de Fundació Salut Empordà) i Roses/Castelló d’Empúries (de l’Institut Català de la Salut) han elaborat un Pla d’acció territorial per l’atenció sanitària dels temporers de la Poma. Aquest document estableix les indicacions cal seguir per part de les organitzacions empresarials i els mateixos treballadors en cas d’indisposició i necessitat d’atenció sanitària tant en l’àmbit laboral com en l’àmbit personal o domiciliari. Al mateix temps també defineix els circuits i la coordinació entre els diferents dispositius que s’habiliten per la campanya de la recollida de la fruita per donar resposta a les necessitats en cas d’infecció per COVID19, que estableixen una cooperació i col∙laboració entre els serveis sanitaris, els serveis socials i els municipals.

En aquest sentit, s’habiliten tres dispositius per poder atendre els temporers en cas de necessitat:

  • Un hostal a Viladamat que s’anomena Espai – Trànsit, que estarà destinat a ubicar-hi persones pendent de resultats de PCR (cas i contactes estrets) que no disposin de condicions per fer un aïllament domiciliari. La seva capacitat és de 58 persones com a màxim
  • Una casa de colònies a Pontós, que s’anomena Espai – Refugi, adreçada a persones que han estat contactes estrets d’un cas positiu i són PCR negativa i que no poden fer una quarantena de 14 dies al seu lloc de residència habitual. Pot acollir un total de 30 persones.
  • Una casa de colònies a Cabanes, que s’anomena Espai – Salut, que acollirà persones que tinguin la COVID19, però asimptomàtiques o amb simptomatologia molt lleu. Disposa de 20 places.

Aquest tres dispositius estaran gestionat per la Creu Roja a través d’un conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • L’Espai Orpea: El dispositiu que a va obrir el Govern de la Generalitat a Girona des del principi de la pandèmia, on es disposa de 74 habitacions amb 147 llits, on ingressaran els pacients que presentin símptomes que requereixin una mínima intervenció sanitària. Aquest equipament està gestionat per l’empresa de la Diputació de Girona SUMAR i l’atenció sanitària corre a càrrec de l’Equip d’Atenció Primària de Can Gibert del Pla.

La campanya de collita comença avui 10 d’agost i s’allarga fins el 15 de novembre. Es preveu que treballaran en la recollida de la poma entre 2.500 i 3.000 persones, de les quals un 40% ja estan al sector de forma fixa, de manera que es contracten unes 1.700 persones específicament per al període de recollida. Es tracta de persones que acudeixen a la zona amb contractació des dels seus països d’origen i persones de diversos municipis de la demarcació que es contracten només per a la campanya. Aquest any molts productors han optat per contractar gent de la zona que habitualment estaven ocupats en altres sectors. Amb la campanya de la poma també hi ha persones que acudeixen a la zona sense contractació prèvia, en ocasions, en situacions molt precàries, per a les quals els serveis socials de proximitat tindran un paper bàsic per a la seva detecció i introducció en els circuits de prevenció i assistencials, en cas de necessitat.

Normes i recomanacions

El Pla estableix tot el seguit de mesures que han de tenir en compte les empreses i cooperatives, des de diferents vessants. Per exemple, a nivell organitzatiu: caldrà organitzar les persones en grups de treball o quadrilles que siguin estanques i disposin d’una zona de treball delimitada i us estris a utilitzar, que es prioritzarà que siguin d’ús individual. Cada un d’aquests grups tindrà un responsable que serà l’encarregat de vetllar pel compliment de les normes, de tenir identificades les persones del seu grup, i de posar en marxa el circuit d’actuació en cas que algun dels membres del seu grup presenti símptomes compatibles amb la COVID19.

També s’estableixen mesures de caire preventiu, com ara la necessitat de prendre la temperatura a totes les persones de la plantació almenys a l’inici i al finalitzar la jornada laboral, utilitzar mascaretes i guants sempre que la feina ho permeti. També s’habilitaran gels hidroalcohòlics i fonts de rentat per garantir la bona higiene de mans.

El Pla treballat també defineix les normes que han de seguir per al trasllat fins a les plantacions, ja sigui en transport particular com col·lectiu, així com les recomanacions a tenir en compte en els allotjaments dels temporers. També el règim d’actuació dels transportistes i de les persones que visiten les plantacions, que s’han reduir al màxim.

 

Quan es detecten casos sospitosos   

El Pla elaborat per als agents implicats defineix el circuit que cal seguir quan es detecta un cas sospitós. Així, quan un dels treballadors o temporers presenta símptomes compatibles amb la COVID19 s’activarà tot un procediment que hauran de conèixer tots els responsables. En cas que es tracti d’un treballador fix amb residència estable, aquest haurà d’anar al seu CAP de referència, on li faran una valoració dels símptomes i, si cal, una PCR i ho haurà de comunicar a l’empresa.

En cas que es tracti d’un temporer, des de l’empresa es posaran en contacte amb el responsable de temporers del CAP de referència de la plantació on treballa, una figura que s’ha creat específicament a cada un dels tres centres (Castelló d’Empúries, L’Escala i Torroella) que es farà càrrec del seguiment d’aquest col·lectiu. Posteriorment es traslladarà el possible cas al CAP on, després de fer-li un CIP provisional, se li farà una visita mèdica i en cas que es confirmi la sospita de COVID es realitzarà una prova PCR. A partir d’aleshores, caldrà que el temporer faci l’aïllament indicat pel professional sanitari. En aquest moment es farà una primera valoració pels equips atenció primària amb el suport dels serveis socials dels municipis per valorar si la seva residència habitual és òptima per fer l’aïllament o si cal que sigui derivat al Hostal l’Esplai de Viladomat (Espai - Trànsit). Des del CAP també li donaran les recomanacions que cal que segueixi, li tramitaran la baixa laboral i activaran el Gestor COVID per fer els seguiment dels seus contactes. També es notificarà el cas a Vigilància Epidemiològica.

En el cas en que el resultat de la PCR sigui positiu, i es confirmi per part dels serveis socials que no es pot garantir el aïllament a domicili es traslladarà el temporer a la Casa de Colònies La Perdiu de Cabanes (ESPAI-Salut), o bé a Espai Orpea en el cas que es tracti d’un pacient que requereix un seguiment mèdic sense ingrés hospitalari. En el cas que la PCR sigui negativa però hi hagi sospita clínica de COVID, es repetirà la prova en els següents dies. Si al cap d’una setmana amb símptomes, continua essent negativa, es podria fer una prova serològica tipus ELISA. Durant tot aquest temps, però, el temporer ha de continuar aïllat al domicili o al Espai - Trànsit.

En el cas que la PCR surti negativa i no hi hagi sospita clínica, el treballador es podrà reincorporar a la seva rutina.

En el cas que es detectin tres o més treballadors positius en una mateixa plantació, des de Salut es proposarà fer PCR massives a tots els treballadors de manera preventiva.

Els contactes estrets

En el moment en que es confirmi un cas, es farà una PCR als contactes estrets i s’aïllaran durant 14 dies. Aquesta quarantena es pot fer al domicili en cas que tingui les condicions òptimes o bé a la Casa de Colònies Ca l’Oliver de Pontós (Espai-Refugi) . Aquesta valoració també la faran des dels serveis socials. La quarantena caldrà fer-la encara que el resultat de la seva PCR sigui negatiu, ja que podria estar en procés d’incubació de la malaltia. En el cas que la PCR sigui positiva es tractarà com s’ha explicat: a Espai-Salut o al seu domicili si no presenta símptomes o si aquests són lleus, o a Orpea en cas que requereixi un seguiment per part de l’atenció primària.

Comissions de seguiment

Per vetllar pel bon funcionament d’aquest Pla s’han constituït una Comissió de seguiment que es reuneix periòdicament per videoconferència i inclou representants de totes les administracions implicades, i una Comissió operativa, més reduïda, que s’encarregarà del seguiment més logístic.

La implantació del Pla ha anat acompanyada també per una formació per a totes les persones amb algun tipus de responsabilitat a les empreses, com ara responsables de plantacions i magatzems, perquè puguin estar capacitat per a conèixer la malaltia, els mecanismes de protecció bàsics i els circuits que s’han establerts. També es lliurarà informació específica en diferents idiomes sobre les vies de transmissió del virus i les mesures de prevenció individuals a prendre.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined