edifici

El Govern aprova un Decret llei per incrementar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant els desnonaments

query_builder   3 novembre 2020 15:37

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un Decret llei per incrementar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant els desnonaments

  • El decret explicita que, mentre duri l’estat d’alarma o les restriccions de mobilitat per motius sanitaris, s’han d’interrompre els llançaments de famílies vulnerables fins que el gran tenidor propietari de l’habitatge ofereixi el lloguer social obligatori

 

  • Es consideren famílies o persones vulnerables tant les que ho són a conseqüència de la Covid-19 com les que ho eren abans; famílies que han ocupat el pis abans de l’actual estat d’alarma; persones a les quals se’ls ha acabat el contracte de lloguer i també les que paguen hipoteca en situació de vulnerabilitat

 

El Consell Executiu ha aprovat un Decret llei que reforça la protecció dels col·lectius més vulnerables davant possibles desnonaments mentre duri l’estat d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de mobilitat per motius sanitaris. Els llançaments quedaran explícitament suspesos fins que el gran tenidor o entitat financera propietària de l’habitatge ofereixi el lloguer social a què està obligat.

 

El Decret llei aprovat avui, que el Parlament haurà de convalidar, modifica alguns preceptes de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquella llei establia mesures per evitar els desnonaments a les persones o unitats familiars que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia, quan es trobin en una situació de risc d’exclusió.

 

Entre aquelles mesures destaca l’obligació dels grans tenidors d’habitatge d’oferir una proposta de lloguer social abans d’interposar qualsevol demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament per impagament del lloguer.

 

Posteriorment, el Decret llei 17/2019 va ampliar l’obligació d’oferir un lloguer social abans d’instar a un desnonament als casos de venciment de la durada del contracte de lloguer i també a les persones que ocupaven un pis sense títol habilitant i que complien els requisits establerts.

 

La situació de vulnerabilitat de les persones o famílies en risc d’exclusió residencial s’agreuja quan s’incompleix l’obligació legal de formular una proposta de lloguer social. La situació esdevé particularment greu en el context actual de les restriccions a la mobilitat establertes per lluitar contra la Covid-19. El Decret llei aprovat avui vol assegurar que les persones en risc d’exclusió residencial puguin romandre en el seu domicili mentre duri l’estat d’alarma. El Decret llei no afecta els inquilins de pisos propietat de petits tenidors.

 

Desnonaments suspesos durant les restriccions de mobilitat

 

Així, s’especifica que els procediments de desnonament iniciats en què no s’hagi acreditat l’oferiment d’un lloguer social s’han d’interrompre perquè el gran tenidor pugui formular la seva proposta.

 

La prohibició dels desnonaments a persones vulnerables sense habitatge alternatiu es perllongarà durant la vigència de l’estat d’alarma o d’una mesura que comporti restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries. Aquesta situació de vulnerabilitat ha d’estar acreditada mitjançant un informe dels serveis socials corresponents. És, doncs, una mesura de protecció amb un termini més ampli que el que preveu el Reial Decret Llei 30/2020, aprovat per l’Estat.

 

Col·lectius protegits

 

Cal recordar que les persones i famílies vulnerables i, per tant, a qui no es pot desnonar sense una oferta de lloguer social, són:

 

  • Persones o famílies en situació de vulnerabilitat acreditada ja abans de la pandèmia
  • Persones o famílies que ocupen el pis on viuen des d’abans del juny de 2019 sense títol habilitant
  • Els casos d’extinció del contracte de lloguer amb un gran tenidor
  • Persones o unitats familiars vulnerables amb dificultats per pagar les quotes hipotecàries

 

Excepcionalment, també quedaran cobertes per la suspensió transitòria del desnonament durant l’estat d’alarma les persones o famílies que han ocupat un pis d’un gran tenidor entre juliol de 2019 i l’inici de l’actual estat d’alarma, el 25 d’octubre, si compleixen els requisits de vulnerabilitat i disposen del corresponent informe social. En aquest cas, però, no és obligatori oferir-los un lloguer social.

 

El Decret llei del Govern català protegeix, per tant, a més col·lectius que el Reial Decret Llei, que només suspèn els desnonaments de famílies que hagin entrat en situació de vulnerabilitat arran de la crisi provocada per la Covid-19.

 

Finalment, en cas que els Mossos d’Esquadra o les policies locals rebin una denuncia sol·licitant mesures cautelars relatives a desocupacions d’habitatges de persones o famílies en risc d’exclusió residencial i ocupin l’habitatge, hauran de sol·licitar informe urgent als serveis socials competents, comunicant aquesta sol·licitud immediatament al Ministeri Fiscal.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined