vulnerables

El Govern destina 3,6 milions d'euros a les entitats que es dediquen a l'atenció de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió

query_builder   10 novembre 2020 15:03

event_note Nota de premsa

El Govern destina 3,6 milions d'euros a les entitats que es dediquen a l'atenció de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió

  • L’ajut consisteixen en un pagament únic de 10.000 euros per a fundacions, associacions i cooperatives d’iniciativa social o de 20.000 euros per a federacions que tenen com a finalitat l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió

 

  • Aquest ajut té l’objectiu de donar suport a les entitats del Tercer Sector Social que tenen com a finalitat fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia

 

El Govern ha aprovat posar en marxa una línia d'ajuts específica per tal de contribuir que les entitats del tercer sector social puguin fer les adaptacions dels seus serveis d’atenció a les persones i que són absolutament necessàries per a què puguin continuar desenvolupant la seva important funció social, amb un pressupost de 3.636.230 euros. Es tracta d'una mesura d'extraordinària i urgent necessitat pel gran valor social que té la feina de les entitats del tercer sector social, com a garant de l’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió que realitzen aquestes entitats.

 

Aquest ajut complementa les línies que ja ha establert fins ara el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de compensació per a les entitats del tercer sector -com ara, el manteniment del pagament del 100% dels serveis durant l’estat alarma- i, per tant, està destinada a aquelles entitats que per qüestions diverses encara no han pogut accedir a cap dels altres ajuts.

 

Aquests ajuts consisteixen en un import fix de pagament únic, de 10.000 euros per a les fundacions, les associacions i les cooperatives d’iniciativa social que tenen com a finalitat l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió; o de 20.000 euros per a les federacions i les associacions que estiguin conformades per les fundacions, les associacions i les cooperatives d’iniciativa social amb la mateixa finalitat d'atenció i defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.

 

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les entitats següents:

 

  • Les fundacions, les associacions i les cooperatives d’iniciativa social que tenen com a finalitat l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.

 

  • Les federacions i les associacions que estiguin conformades per un mínim de 10 entitats previstes a l’apartat 2.1, amb la mateixa finalitat d'atenció i defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.

 

  • No poden sol·licitar l'ajut aquelles entitats descrites a l’apartat 2.1 que presten serveis al sistema públic de serveis socials de Catalunya mitjançant contractes, convenis o concerts, ni les que ho fan mitjançant subvencions quan han estat objecte d’algun tipus de compensació. Tampoc el poden sol·licitar les que presten serveis al sistema públic de Salut, Educació o Justícia.

 

Els requisits de totes les entitats beneficiàries són tenir la seu o una delegació a Catalunya i exercir-hi la seva activitat; haver mantingut l’activitat a partir del 14 de març de 2020, de forma ininterrompuda; i que el volum de la seva activitat, en l’exercici anterior al de la publicació de la convocatòria, sigui superior a 40.000 euros.

 

Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes i és compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els convenis resolutius celebrats amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined