tasf

Treball, Afers Socials i Famílies reforça amb 40M€ el finançament als ens locals per fer front a l'impacte social de la covid-19

query_builder   11 novembre 2020 13:16

event_note Nota de premsa

Treball, Afers Socials i Famílies reforça amb 40M€ el finançament als ens locals per fer front a l'impacte social de la covid-19

Les noves partides es destinaran a l’atenció a les persones sense llar (9M€), els ajuts d’urgència social (5M€), la contractació de dinamitzadors cívics per a la inclusió social dels joves migrats sols (3,7M€) i el servei d’atenció domiciliària (22,3M€)

Des de l’inici de la pandèmia, el Departament ha ampliat el pressupost del contracte programa de serveis socials amb ajuntaments i consells comarcals en 67,5M€, fins superar els 321,4M€ l’any 2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reforçarà novament el finançament al món local per fer front a l’impacte social que està tenint la pandèmia de la covid-19. Les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària i de les mesures de restricció per contenir els contagis estan afectant moltes persones –ja sigui perquè han perdut la feina o perquè han vist reduït dràsticament el volum de l’activitat-, i estan sent especialment cruentes sobre aquells col·lectius en risc o en situació de vulnerabilitat.

Per això, el Departament farà una nova ampliació del contracte programa de serveis socials amb els ens locals (ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals) de 40 milions d’euros, repartits en els següents àmbits d’actuació: 9 milions d’euros per a l’atenció a les persones sense llar (dels quals 3,5 per a la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana), 5 milions d’euros per al reforç dels ajuts d’urgència social, 3,7 milions d’euros per a la contractació de dinamitzadors cívics per a la inclusió de joves migrats sols i 22,3 milions d’euros de bestreta per al servei d’atenció domiciliària.

Aquesta és la tercera ampliació del contracte programa que fa el Departament des de l’inici de la pandèmia perquè els ens locals realitzin actuacions d’atenció i protecció social als ciutadans i les ciutadanes que més ho necessiten. En total, el Departament ha destinat 67,5 milions d’euros a mesures covid per als municipis. Les anteriors partides que es van posar en marxar van ser:

  • 8M€ per al reforç del servei d’atenció domiciliària
  • 2,8M€ per a sensellarisme
  • 1,5M€ per a accions de voluntariat relacionades amb la covid-19
  • 0,8M€ per a la lluita contra la violència masclista
  • 4,4M€ per a ajuts d’urgència social destinats a alimentació infantil durant l’estiu
  • 10M€ per a ajuts d’urgència social - necessitats de conciliació de progenitors que han de fer quarantena amb els fills i no tenen cap tipus de prestació o suport.

En total, amb la suma de totes aquestes addendes covid, el contracte programa de serveis socials del Departament amb els ens locals per al 2020 supera els 321,4 millions d’euros, el que suposa un important creixement respecte als anys anteriors: 250,7 milions d’euros el 2019; 245,7 milions d’euros el 2018, i 221,3 milions d’euros el 2017.

Partides de les nova ampliació de 40M€ del contracte programa:

SENSELLARISME: 9M€

La població en situació de sensellarisme és una de les més vulnerables a l’impacte de la pandèmia, tant pel que fa a la seva salut (amb indicadors molt pitjors que la mitjana de la població i una esperança de vida 20 anys inferior) com pel que fa a les necessitats socials (la falta d’allotjament impedeix fer un confinament, aïllament o quarantena en condicions).

És per aquest motiu que s’ha accelerat la posada en marxa de les polítiques d’abordatge a la població en situació de sensellarisme, amb la mobilització de 2,8 milions d’euros al juliol, assignats directament als ens locals per cobrir els dispositius específics oberts per facilitar el compliment de les mesures de confinament de la població en situació de sensellarisme.

Tota aquesta acció s’emmarca en el Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) i l’estratègia d’abordatge del sensellarisme que ha d’articular, no només una resposta a curt termini, sinó les bases d’una política coordinada d’abordatge d’aquest fenomen entre la Generalitat i ens locals que serà abordada en el proper contracte programa 2021-2024.

En aquesta nova addenda, el Departament inverteix 9 milions d’euros per a la posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència, concretament:

1)  2’5 milions d’euros addicionals a reforçar els dispositius específics oberts per facilitar el compliment de les mesures de confinament de la població en situació de sensellarisme, ampliant el nombre d’ens locals beneficiaris.

2)  3’5 milions d’euros per atendre la població en situació de sensellarisme a Barcelona i l’Àrea Metropolitana.

3) 1 milió d’euros per a atendre la població estrangera en situació d’extrema vulnerabilitat que eren ateses pel programa estatal d’acollida a persones refugiades i que han estat expulsades d’aquest perquè han vist denegada la seva sol·licitud de protecció internacional.

Diverses entitats gestores del programa estatal d’acollida a persones refugiades han fet arribar la seva preocupació per l’alt nombre de denegacions de les sol·licituds d’asil i la incertesa sobre la continuïtat de moltes persones en el programa durant el 2021. S’han detectat diversos casos de persones en situació de molta vulnerabilitat que, sortint d’aquest programa, són derivades directament als serveis socials. Per això, veiem la necessitat de reforçar els serveis socials dels municipis que acullen persones refugiades per a que puguin donar suport a les que es troben en la situació més vulnerable.

Tot i així, des del Govern de Catalunya reclamem al Govern de l’Estat que no es desentengui d’aquest col·lectiu i que aporti el finançament necessari fins a la seva plena inclusió a la societat catalana.

4)  2 milions d’euros per finançar quatre dispositius de suport a la inclusió, l’emancipació i a l’autonomia personal per a persones joves sense llar, des d’una perspectiva sistèmica i amb un acompanyament personalitzat.

El Departament impulsa un projecte marc d’implementació territorial anomenat “Sostre 360º”. Un programa d’habitatge social protegit o recursos residencials en l’àmbit del sensellarisme per a joves en situació de vulnerabilitat i risc de carrer, amb un acompanyament personalitzat per superar la conflictivitat i evitar la cronificació de les situacions crítiques.

Aquest acompanyament el realitzarà la persona referent del noi, un/a professional de l’àmbit de la integració social amb un coneixement molt especialitzat del treball comunitari, la intervenció en medi obert, el treball amb joves migrats i amb connexió amb els recursos del territori.

Aquest professional faria detecció, atenció i derivació de joves en situació de sense llar amb independència de la situació prèvia: extutelats, joves migrats sols que han arribat a Catalunya amb la majoria d’edat complerta, nois/es que han perdut la prestació econòmica, etc.

El programa de sensellarisme, que és de suport a la inclusió, l’emancipació i a l’autonomia personal per a persones joves sense llar inclouen dos serveis: el servei d’acompanyament especialitzat i el de prestació de servei d’habitatge.

REFORÇ DELS AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL: 5M€

Les conseqüències socials de la pandèmia han tingut un enorme impacte en sectors de la població que requereixen de suport material urgent i que, per la seva situació, no pot accedir a les prestacions econòmiques existents o a la renda garantida de ciutadania. Es tracta de sectors de la població lligats a l’economia informal que, amb el confinament, van veure com es reduïen els seus ingressos al mínim; o de sectors de la població afectats per ERTO no cobrats.

La demana d’ajuts d’urgència social s’ha incrementat des del mes de març, amb un pic al mes de juny en el que es duplicava la demanda del mes de març. Aquesta demanda ha estat atesa pels Serveis Bàsics d’Atenció Social i, malgrat que s’ha anat reduint progressivament, continua exigint recursos a l’administració local, que ara són reforçats amb una nova partida de 5 milions d’euros:

  • Es duplica l’import assignat pel Departament per atendre situacions individuals o familiars d’urgència social per cobrir les necessitats bàsiques.
  • A més, s’agilita la tramitació dels ajuts d’urgència social, en tant que s’ha tret la consideració d'ajut i de subvenció, reduint la càrrega administrativa a les professionals dels Serveis Bàsics d’Atenció Social.

DINAMITZADORS CÍVICS: 3,7M€

El Departament dona continuïtat a aquesta iniciativa engegada l’any 2019 de dotar els municipis i consells comarcals d’aquesta nova figura professional, que estimula la xarxa social del municipi, treballa per la inclusió social dels joves migrats sols i crea ocupació local.

Els dinamitzadors són professionals que actuen de nexe entre la comunitat, la xarxa d’atenció a les persones del municipi, el veïnat més immediat als centres o pisos on viuen aquests joves, de cara a garantir una exitosa integració social d’aquest nois i noies.

La partida per a la contratació de dinamitzadors cívics està adreçada als municipis que tenen centres on viuen nois i noies menors d’edat que han arribat a Catalunya fruit de processos migratoris sense cap familiar ni referent directe. O també aquells municipis amb recursos educatius, sanitaris o formatius utilitzats per un nombre important d’aquests joves que viuen en pobles i barris pròxims al municipi.

Amb aquesta iniciativa es genera una triple aliança: el municipi guanya perquè té un recurs més de millora de la inclusió social i l’ocupabilitat d’un grup de joves amb gran potencial; els joves guanyen perquè formen part d’una comunitat que reconeix el seu valor, i la societat aconsegueix dinàmiques de creixement responsable.

S’espera un impacte sobre més de 4.500 joves migrats sols, 27 consells comarcals, 37 municipis i una contractació de 234 dinamitzadors i dinamitzadores.

FINANÇAMENT ADDICIONAL DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: 22,3M€

El Departament destinarà per a l’any vinent 22,3 milions d’euros addicionals per financiar el servei d’atenció domiciliària que ofereixen ajuntaments i consells comarcals a les persones amb dependència.

Es garanteix als ens locals una bestreta de fins al 90% d’aquesta despesa.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined