joves

S'aprova un nou ajut de 3,5 milions per a instal·lacions juvenils per fer front a l'impacte de la Covid-19

query_builder   24 novembre 2020 15:38

event_note Nota de premsa

S'aprova un nou ajut de 3,5 milions per a instal·lacions juvenils per fer front a l'impacte de la Covid-19

  • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amplia la dotació de 3,6 a 6,5 milions per a l’ajut als professionals de la cultura

 

  • Es modifiquen altres decrets anteriors per perllongar mesures extraordinàries per la pandèmia

 

El Govern ha aprovat crear un nou ajut per a instal·lacions juvenils com a mesura extraordinària per fer front a les conseqüències socials de la Covid-19 dotat amb 3,5 milions d’euros. Es tracta d’un ajut impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dirigit a les entitats, empreses i autònoms que són titulars o gestors d’instal·lacions juvenils.

 

Els nous ajuts a les instal·lacions juvenils són compatibles amb els creats anteriorment per instal·lacions juvenils pel decret 41/2020 (impulsats pel Departament d’Educació), amb la diferència que aquests nous tenen en compte el nombre d’instal·lacions de les quals és titular o gestora la persona beneficiària, així com les places registrals d’aquests espais.

 

En el Decret llei aprovat avui també es modifiquen decrets anteriors impulsats per fer front a la pandèmia en l’àmbit social i de les cooperatives per perllongar les mesures extraordinàries. Els canvis també modifiquen el procés de sol·licitud d’ajuts a professionals de la cultura i a entitats del tercer sector social: s’elimina  l’ordre cronològic, es preveu ampliar el pressupost i es prioritza les persones amb menys ingressos. El Decret es publicarà al DOGC aquest  dijous, en tràmit ordinari.

 

6,5 milions d’euros per als ajuts als professionals de la cultura

 

El Decret d’avui modifica la Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, que regula els ajuts extraordinaris destinats als professionals i tècnics de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals. A més a més, s’incrementa el pressupost destinat a aquests ajuts fins als 6,5 milions d’euros i s’estableix que el criteri per atorgar els ajuts és la presentació dins del termini, sempre que s’acompleixin els requisits que es preveuen i d’acord amb la disponibilitat pressupostària. En cas que no hi hagi prou dotació pressupostària, i en cas que no es pugui ampliar l’import, els ajuts s’hauran d’atorgar prioritàriament i preferentment als beneficiaris amb menys ingressos, i fins a l’exhauriment total de la dotació. També es garanteix l’agilitat en el procés, la tramitació i el pagament d’aquests ajuts als professionals i tècnics del sector cultural més necessitat en aquests moments.

 

Alhora, es clarifiquen els conceptes que s’inclouen en els imports dels serveis en matèria d’acolliment i adopció en el Decret llei 39/2020, i s’estableixen noves condicions per millorar la prestació de serveis en els casos en què s’hagin de prestar mitjançant contractes o convenis.

 

3,5 milions d’euros per a ajuts al tercer sector

 

Pel que fa al suport a les entitats del tercer sector social, es modifica el Decret llei 42/2020 de 10 de novembre i s’estableix l’ampliació de la dotació pressupostària en cas que s’exhaureixi el crèdit inicial de 3,5 milions d’euros per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits per ser-ne beneficiari. També es modifiquen determinats articles per fer aclariments sobre les entitats beneficiàries, també en relació amb els efectes de les declaracions responsables (inexactituds, falsedats...) i es tracta d’equiparar l’ajut a altres ajuts de compensació que està aprovant el Govern.

 

En l’àmbit de les cooperatives, el Projecte de decret preveu perllongar algunes de les mesures extraordinàries que es van aprovar al maig per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 (en el Decret llei 19/2020). A més de perllongar-se, s’estén la potestat del Consell Rector de les societats cooperatives de convocar també les assemblees ordinàries, amb l’antelació que consideri, així com ampliar el termini per notificar als socis  les actes de les assemblees virtuals de 3 a 15 dies. També s’inclou estendre fins a la propera assemblea que es convoqui (no més tard del 31 de desembre de 2021) els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels diferents òrgans socials, el mandat dels quals caduqui durant l’any 2020 i amb anterioritat al 9 de maig de 2021.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined