SUR

Segons l'última enquesta realitzada per la International Association of Universities (IAU)

Les universitats catalanes superen la mitjana europea d'implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030

El pla d'acció aprovat recentment preveu desplegar 26 accions durant aquest curs 2020-2021 per continuar transformant els campus catalans d'acord als ODS de Nacions Unides

query_builder   30 desembre 2020 10:30

event_note Nota de premsa

Segons l'última enquesta realitzada per la International Association of Universities (IAU)

Les universitats catalanes superen la mitjana europea d'implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030

El pla d'acció aprovat recentment preveu desplegar 26 accions durant aquest curs 2020-2021 per continuar transformant els campus catalans d'acord als ODS de Nacions Unides

SUR

Les universitats catalanes tenen un nivell d’implementació alt de l’Agenda 2030 respecte a les seves homòlogues europees. Així s’extreu dels resultats obtinguts en l’última enquesta realitzada per la International Association of Universities (IAU), corresponent a l’any 2019, on els centres catalans se situen per sobre de la mitjana europea respecte aspectes com la introducció dels criteris de desenvolupament sostenible en la docència, la  recerca o la gestió dels campus; la disponibilitat d’un pla estratègic i d’assignacions pressupostàries específiques, entre d’altres.

Concretament, la totalitat del sistema universitari català ha introduït el desenvolupament en les àrees de docència, recerca, compromís amb la societat, i gestió dels campus. A escala europea, només el 60% de les institucions d’educació superior han realitzat aquest abordatge en paral·lel.

En l’àmbit de la docència, el 100% de les universitats catalanes treballen els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’àmbit de salut i el benestar (ODS 3), d’educació de qualitat (ODS 4), d’igualtat de gènere (ODS 5), de reducció de les desigualtats (ODS 10) i de consum i producció responsables (ODS 12). Pel que fa a la recerca universitària, té impacte gairebé en tots els ODS encara que els més presents en els projectes que es duen a terme estan relacionats amb el territori, la igualtat de gènere, la reducció de desigualtats, l’ecologia i el consum responsable.

Les universitats catalanes també destaquen perquè la totalitat mantenen relacions amb el seu entorn (escoles, associacions, ONG...) i, majoritàriament, treballen l’ODS 13 d’acció climàtica en la gestió dels campus amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la compra d’energia neta de manera consorciada.

 

10 punts per sobre de la mitjana europea

Així mateix, en el moment de l’enquesta, cinc universitats ja comptaven amb un pla estratègic en relació amb el desenvolupament sostenible i altres tres n’estaven treballant-hi. Per tant, amb un percentatge que oscil·la entre el 42 i el 67% del total del sistema, les universitats catalanes se situen per sobre del 32% de la mitjana europea.

Respecte a assignacions pressupostàries pròpies, ja hi ha 10 universitats amb una partida específica per desenvolupament sostenible, i 5 de les 12 universitats disposen d’eines d’avaluació –auditories, enquestes, mapatges, etcètera– per mesurar la implantació de l’Agenda 2030 a la institució.

L’enquesta de la IAU es va realitzar entre 428 universitats de 101 països, de les quals el 37% són europees.

 

Pla d’acció i línies d’actuació per al curs 2020-2021

La participació en l’enquesta de la IAU s’emmarca en els treballs realitzats pel grup de treball de l’Agenda 2030, del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que també n’és el responsable del recentment aprovat Pla d’acció del sistema universitari per a la consecució de l’Agenda 2030 que té previst desplegar 26 actuacions durant aquest curs 2020-2021.

El pla d’acció s’estructura al voltant de cinc àmbits.

 1. Estratègia i governança.
 2. Educació i docència.
 3. Recerca i transferència.
 4. Compromís amb la societat.
 5. Iniciatives de campus.

Promoure un tipus d’aprenentatge a les aules universitàries que potenciï l’esperit crític i es basi en situacions i reptes reals; afavorir una recerca i una transferència de coneixement enfocades a la dimensió econòmica, social i ambiental de l’Agenda 2030; o desenvolupar una vida universitària d’acord als objectius de desenvolupament sostenible (mobilitat, consum responsable, etcètera) són alguns dels objectius que s’emmarquen en aquests àmbits.

De cara a aquesta curs 2020-2021, s’han concretat 26 actuacions per continuar transformant els campus catalans d’acord a l’Agenda 2030 de Nacions Unides, de les quals destaquen, entre d’altres:

 • Incorporar en els processos d’avaluació institucional dels centres docents els criteris de desenvolupament sostenible.
 • Impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere als programes formatius i fer-ne el seguiment corresponent, d’acord al marc general aprovat per AQU Catalunya.
 • Donar suport per preparar els projectes de recerca i transferència del programa Horitzó Europa en els aspectes relacionats amb l’Agenda 2030.
 • Promoure licitacions conjuntes de subministraments que afavoreixen el consum responsable i les energies renovables, entre d’altres.
 • Recuperar el projecte de la T-Estudiant per promoure el transport públic entre l’estudiantat universitari.
 • Elaborar un estudi conjunt de la petjada ecològic del conjunt de les universitats catalanes i fer-ne un seguiment de l’evolució.
 • Promoure una dieta saludable als campus amb la disminució de l’oferta de menjar ràpid i processat.

El grup de treball de l’Agenda 2030, coordinat per la vicerectora de Globalització i Cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es va formalitzar el març del 2019 amb la doble finalitat de fer una diagnosi de la contribució de les universitats catalanes a l’Agenda 2030 i d’elaborar una estratègia per al conjunt del sistema universitari català. El grup està integrat per representants de les 12 universitats, de l’estudiantat, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya), de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), de la Institució CERCA –que aplega els centres de recerca catalans– i de l’Assocació Catalunya d’Universitats Públiques (ACUP), així com de representants del Govern mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined