Noves oposicions

Educació convoca noves oposicions per a 3.490 places, que consolida el vessant pràctic i pedagògic de la prova

query_builder   3 febrer 2021 08:56

event_note Nota de premsa

Educació convoca noves oposicions per a 3.490 places, que consolida el vessant pràctic i pedagògic de la prova

  • Les places convocades enguany corresponen a les especialitats del cos de mestres, especialitats de formació professional del cos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics d’FP
  • Com en les darreres oposicions, s'inverteix l’ordre de la prova i, en primer lloc, hi haurà la defensa de la programació i de la unitat didàctica
  • Com a novetat, es permet avançar les proves a les aspirants embarassades quan la data del part previst coincideixi amb les proves
  • És la tercera convocatòria d’oposicions consecutiva. Fins el 2021 es convocaran un total de 17.014 places d’estabilització.
Noves oposicions

El Departament d’Educació treu a concurs públic un total de 3.490 places en la convocatòria d’oposicions docents de 2021. Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria d’ingrés als cossos docents amb l’objectiu d’estabilitzar les plantilles de professorat dels centres.

 

Les places convocades corresponen al cos de mestres (1.575 places), a les especialitats de formació professional del cos de professors d’ensenyament secundari (1.198 places) i del cos de professors tècnics de formació professional (717 places).

 

En aquesta convocatòria es continua potenciant el vessant pràctic i pedagògic i es manté la inversió de l’ordre de realització de les proves realitzada en la convocatòria anterior. Fer la programació i la unitat didàctica com a primera prova dona més protagonisme a la capacitat de l’aspirant per desenvolupar el currículum competencial i  la competència comunicativa com a element clau de la funció docent i, així, fer una oposició amb més contingut pedagògic  i menys memorística.

 

També té molta rellevància la part de la prova escrita sobre un supòsit pràctic consistent en aplicar els coneixements de l’especialitat docent a una situació  d’aprenentatge a l’aula. Així mateix, adquireix importància la lectura de l’exercici del supòsit pràctic davant del tribunal perquè permet a l’aspirant  fer èmfasi en els aspectes que consideri més rellevants i respondre preguntes del tribunal. Aquesta lectura es farà per primera vegada en aquests cossos i especialitats, tal i com s’ha fet en la darrera convocatòria.  Aquesta part de la prova pondera un 70% de la nota davant el 30%  del temari.

 

Les oposicions permetran estabilitzar part del professorat, millorar les seves condicions laborals  i la qualitat del sistema. Aquesta convocatòria correspon a ofertes d’ocupació públiques per a la consolidació i estabilització del treball temporal a l’administració de la Generalitat.

 

Es tracta de de la tercera convocatòria d’oposicions consecutiva. El 2019  es van convocar 5.005 places i el 2020 en van ser un total de 5.000. Fins el 2021 es convocaran un total de 17.014 places d’estabilització, és a dir, destinades a reduir el percentatge de llocs interins en el  sistema educatiu català. Ara es convoquen 3.490 places i quan acabi l’any es tornarà a fer convocatòria fins a completar les 17.014.

 

Novetats en la convocatòria i calendari

 

Com a novetat d’aquesta convocatòria, es permet avançar les proves a les aspirants embarassades quan la data del part previst coincideixi amb les proves. També es substitueix el requisit de presentació del certificat mèdic per una declaració responsable de no patir cap malaltia ni incapacitat incompatible amb la funció docent. Finalment, destaca la supressió per primera vegada de la limitació de 20 minuts per realitzar la lectura del supòsit pràctic.

 

Pel que fa al calendari, els aspirants podran presentar les sol·licituds del 8 de febrer a l’1 de març, ambdós inclosos. El procés s’iniciarà el 19 de juny i finalitzarà el 31 de desembre de 2021. Les proves es duran a terme amb totes les garanties sanitàries, d’acord amb l’evolució de la pandèmia. La primera prova, de caràcter individual,  es realitzarà amb cita prèvia aplicant totes les mesures de seguretat.  La prova escrita, que només realitzen els que han superat la primera prova, es realitzarà repartint els aspirants de cada tribunal en diferents espais, amb distància de seguretat, mascareta i ventilació adequada, evitant en tot moment les concentracions excessives.  Les característiques de l’actual procés selectiu, amb la inversió de les proves i més temps per finalitzar-les dona més flexibilitat per executar les proves en les millors condicions, en funció de l’evolució de la pandèmia.

 

El fet que la primera prova sigui la programació i la unitat didàctica, que hauran de dur a terme tots els participants del procés, i que es realitzi la lectura de la prova davant del tribunal, fa que el procés selectiu tingui més qualitat i, al mateix temps,  allarga la durada del procés. Els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional com a funcionaris en pràctiques a l’inici del curs 2022-2023.

 

Detall de les places convocades

 

Les places convocades segons les especialitats són les següents:

 

Cos de mestres:

 

ESPECIALITAT                                                                 PLACES

 

Audició i llenguatge                                                            43

Pedagogia terapèutica                                                        157

Educació infantil                                                                 326

Llengua estrangera: anglès                                                193

Educació física                                                                   124

Música                                                                              157

Educació primària                                                              575

Total                                                                                 1.575

 

 

Cos de professors d'ensenyament secundari::

 

ESPECIALITAT                                                                 PLACES

 

Administració d'empreses                                                   127

Anàlisi i química industrial                                                   54

Assessoria i processos d'imatge personal                            43

Construccions civils i edificacions                                        10

Formació i orientació laboral                                               112

Hoteleria i turisme                                                              53

Informàtica                                                                        242

Intervenció sociocomunitària                                               74

Navegació i instal·lacions marines                                      4

Organització i gestió comercial                                            122

Organització i processos de manteniment de vehicles          54

Organització i projectes de fabricació mecànica                   70

Organització i projectes de sistemes energètics                   8

Processos de cultiu aqüícola                                              2

Processos de producció agrària                                         25

Processos en la industria alimentària                                   7

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics        30

Processos sanitaris                                                            87

Processos i mitjans de comunicació                                    17

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell                    10

Processos i productes d'arts gràfiques                                 10

Processos i productes de fusta i moble                               8

Sistemes electrònics                                                          9

Sistemes electrònics i automàtics                                        20

Total                                                                                 1.198

 

 

Cos de professors tècnics de formació professional:

 

ESPECIALITAT                                                                 PLACES

 

Cuina i pastisseria                                                             31

Equips electrònics                                                              2

Estètica                                                                             27

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles                         3

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluits                4

Instal·lacions electrotècniques                                            22

Laboratori                                                                          9

Manteniment de vehicles                                                    69

Màquines, serveis i producció                                             3

Mecanització i manteniment de màquines                           68

Oficina de projectes de construcció                                     3

Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris  9

Operacions de processos                                                   11

Operacions i equips de producció agrària                            8

Patronatge i confecció                                                        4

Perruqueria                                                                       14

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics                  40

Procediments sanitaris i assistencials                                  81

Processos comercials                                                        88

Processos de gestió administrativa                                     52

Producció en arts gràfiques                                                6

Serveis a la comunitat                                                        34

Serveis de restauració                                                       6

Sistemes i aplicacions informàtiques                                   109

Soldadures                                                                        7

Tècniques i procediments d'imatge i so                              7

Total                                                                                717

 

3 de febrer de 2021

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined