_

Salut prioritzarà la despesa en innovació, en big data, i en teràpies emergents i medicina personalitzada per optar als fons europeus post pandèmia

query_builder   11 febrer 2021 12:17

event_note Nota de premsa

Salut prioritzarà la despesa en innovació, en big data, i en teràpies emergents i medicina personalitzada per optar als fons europeus post pandèmia

  • El programa Salut 2030 de Catalunya pels fons Next Generation EU contempla que les infraestructures de salut siguin més sostenibles, flexibles, adaptables i connectades per a futurs escenaris
  • Integrar dades per a millorar l’atenció al pacient, atendre’l a casa com si estigués a un hospital, o ampliar la impressió en 3D d’equips i biomaterials són altres actuacions preferents
  • Els projectes escollits es podran executar abans de 5 anys gràcies a una inversió propera als 2.000 milions d’euros
:
El Departament de Salut ha presentat aquest matí el programa català relacionat amb la salut candidat a optar als fons europeus Next Generation EU, un mecanisme de finançament impulsat per contribuir a la reconstrucció econòmica i social després de la pandèmia de la COVID-19.

El director general de Recerca i Innovació en Salut, Robert Fabregat, i el director d'Innovació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Ramon Maspons, han explicat que, sota el nom de ‘Salut 2030’, el programa pretén transformar el Sistema de Salut de Catalunya desenvolupant i adoptant tecnologies innovadores i creant ocupació per assolir un model assistencial integrat, resilient i sostenible, basat en les interrelacions entre els agents del sector.

En aquest sentit, el teixit industrial, els proveïdors i els centres sanitaris cooperaran amb una doble missió: primer, oferir l'atenció més adequada a la ciutadania, basada en l'evidència i el valor, garantint la continuïtat assistencial, l'accés equitatiu, i l’eficiència en l'ús de recursos; i en segon lloc, potenciar la indústria de la salut i la generació d'ocupació i riquesa, mitjançant la recerca i el desenvolupament en teràpies emergents i medicina personalitzada, i l’adopció de la innovació.

‘Salut 2030’ també pretén millorar la capacitat d'adaptació del sistema de salut davant de situacions d'emergència o de necessitat de resposta ràpida, a través de la transformació digital basada en l’accés a les dades i la disponibilitat de la informació, i la creació de nous serveis avançats que permetin donar una resposta àgil i segura.

 

Transformació, avaluació i teràpies emergents
El programa preveu un finançament total per a l’execució dels projectes de 1.950 milions d’euros i contempla actuacions que es corresponguin amb tres eixos bàsics.

El primer, que suposin una transformació sostenible del sistema, que l’apropin a la ‘Salut 4.0’. Així, s’aposta per una reformulació organitzativa als hospitals, on s’innovi en processos assistencials, s’integrin noves tecnologies i salut digital, amb infraestructures flexibles i adaptables. També, per implantar el model CríticCat d’UCI smart única a Catalunya; per solucions pel nou model d’atenció domiciliària cap a l’atenció integrada de necessitats socials i de salut de les persones -millorant la qualitat de vida a la llar-; per implantar el model de l’hospital al ciutadà en les emergències mediques; i per transformar els sistemes d’aprovisionament, d’emmagatzematge i de distribució. En la pràctica, tot plegat s’ha de traduir en disposar d’UCI’s intel·ligents interconnectades, connexió 5G, atenció domiciliària (Homespital), teleassistència, transició energètica, domòtica als quiròfans i robòtica.  

En segon lloc, que serveixin per avaluar el sistema, millorant la infraestructura de dades. Així, es vol desenvolupar l’anomenat “data lake” per millorar l’atenció del pacient; es vol integrar el sistema de biobancs, dades genòmiques, proteòmiques, epidemiològiques, d’imatge, de salut mental, ambientals i clíniques, pel seu ús en medicina predictiva, preventiva i personalitzada; també es vol enfortir l’AQuAS perquè l’adopció de tecnologies, fàrmacs i serveis es basi en criteris d’efectivitat, cost-efectivitat, i evidència científica, permetent la millora de la qualitat dels proveïdors, liderant l’avaluació i el reconeixement de la innovació i l’excel·lència. En la pràctica, tot plegat s’ha de traduir en fomentar la intel·ligència i vigilància epidemiològica (amb models predictius amb dades clíniques, socials, ambientals, mobilitat...), el big data, la intel·ligència artificial (per a la prevenció i el diagnosi) i la transformació digital.

Per últim, es prioritzaran accions que promoguin la creació a Catalunya d’un hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. Per a fer-ho, caldrà consolidar i potenciar la indústria pròpia de teràpies avançades i bioenginyeria, incrementar la capacitat dels hospitals per fer assaigs clínics en teràpies avançades, augmentar el nombre de projectes amb inversió privada i de la indústria farmacèutica, posicionar com a node d’assaigs clínics digitals de forma anàloga al seu posicionament en els assaigs clínics “in vivo” i desenvolupar una xarxa d’unitats d’impressió 3D (equips, biomaterials...). Tot plegat, en la pràctica, suposarà innovar en transplantament pediàtric, en disposar d’un centre d’atenció de malalties minoritàries, en generar una xarxa d’unitats d’impressió 3D (equips i biomaterials), i impulsar la medicina 5P (oncologia, genòmica), així com la medicina regenerativa, la immunoteràpia, la salut mental i la innovació empresarial.

 

En la definició i execució del programa participen un conjunt d’agents diversos i referents en el món de la salut a Catalunya. En concret, estan implicats la Generalitat de Catalunya, el Banc de Sang i Teixits, el Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari i Social de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, Institut Català d’Oncologia, la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), l’AQuAS, el Sistema d’Emergències Mèdiques, el TIC Salut Social, empreses biofarmacèutiques, tecnologies mèdiques, salut digital i serveis científics, centres de recerca del sistema sanitari (aliança IRISCAT) i altres centres CERCA de recerca biomèdica, i centres tecnològics.

1  

Fitxers adjunts

Presentació

Presentació
PDF | 521

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined