Actic

El Govern fomenta l'acreditació de competències digitals de la ciutadania i potencia el model descentralitzat de l'ACTIC

query_builder   2 març 2021 14:00

event_note Nota de premsa

El Govern fomenta l'acreditació de competències digitals de la ciutadania i potencia el model descentralitzat de l'ACTIC

  • El Govern actualitza la regulació de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

 

  • El nou decret millora el model d’acreditació per respondre a l’evolució de les TIC

 

  • També regula els centres col·laboradors i els òrgans de l’Administració que formen l’estructura organitzativa de l’ACTIC

 

El Govern ha aprovat un nou decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i el procediment per obtenir-la. El Decret revisa i actualitza la regulació que es va fer el 2009 relativa a l’ACTIC per garantir-ne l’adaptació al marc europeu de competències digitals i a la normativa i els criteris sobre simplificació administrativa que s’han aprovat en els últims anys.

 

També és objecte d’aquest Decret la regulació dels centres col·laboradors i els òrgans de l’Administració, que conjuntament formen l’estructura organitzativa de l’ACTIC. En definitiva, amb la nova regulació es persegueix afavorir la racionalització i la simplificació administratives, així com actualitzar el model d’acreditació, de manera que respongui adequadament a l’evolució de les TIC.

 

El certificat ACTIC, expedit per la Generalitat, permet demostrar el nivell de coneixement en tecnologies de la informació i la comunicació davant qualsevol empresa o administració pública. Els certificats compten amb tres nivells: bàsic, mitjà i avançat.

 

Principals novetats

 

Aquest Decret presenta novetats significatives en diversos àmbits. Com que la realitat de la societat digital i de les TIC canvia de forma ràpida i constant, els continguts a acreditar i la seva estructura s'han separat del redactat de la norma, de manera que, en endavant, es regularan per mitjà d'una ordre de la persona titular del departament en matèria de societat digital. Aquest canvi permetrà que, en els propers mesos, es pugui aprovar una nova estructura de continguts adaptada al marc europeu de competències digitals (DigComp) i que l'ACTIC es mantingui alineada amb aquest marc en el futur.

 
D'altra banda, es vol aconseguir un major dinamisme a l'ecosistema dels centres col·laboradors en què les persones aspirants poden fer les proves d'avaluació de l'acreditació. D'aquesta manera, es busca atendre millor les necessitats d'avaluació de les competències digitals al territori. Per aquest motiu, s'ha simplificat i agilitzat el procés d'autorització de centres.

A més, amb l'objectiu de prestar un millor servei a la ciutadania i evitar desplaçaments llargs per fer revisions d'examen quan hi ha discrepàncies amb la nota obtinguda, s'ha introduït la revisió d'examen en modalitat telemàtica que es podrà fer des d'un dels centres col·laboradors.

Finalment, amb l'objectiu que les persones puguin obtenir un certificat en algun dels nivells de l'ACTIC mentre estiguin cursant l'educació obligatòria, s'ha suprimit el mínim d'edat de 16 anys que hi havia fins ara.

 

Certificats ACTIC

 

L’ACTIC acredita la competència digital, és a dir, com s’apliquen els coneixements, habilitats i actituds que es posseeixen en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

 

L’avaluació es fa mitjançant una prova de competència digital, però a més incorpora continguts relacionats amb la societat digital, la protecció de les dades personals, la cultura digital i les bones pràctiques.

 

Aquest certificat, a banda de demostrar el nivell en competència digital, també busca promoure la capacitació digital de la ciutadania, contribuir al foment de la formació de competències en l’ús de les TIC i a la reducció de la bretxa digital, entre d’altres propòsits.

 

En el cas de l’oferta de llocs de feina dins de l’administració, estar en possessió dels certificats ACTIC es podrà valorar com a mèrit o establir com a requisit de participació en els processos de provisió de llocs de treball o de selecció de personal.

 

D’acord amb els nivells de competència, s’estableixen tres tipus de certificats:

 

  • Certificat bàsic, que acredita un domini elemental de les TIC, és a dir que l’usuari s’ha iniciat en el coneixement de les TIC i està familiaritzat amb els conceptes bàsics de la societat digital.
  • Certificat mitjà, que acredita un domini efectiu de les TIC i que l’usuari ha assolit una cultura digital que li permet desenvolupar-se amb seguretat en la societat digital.
  • Certificat avançat, que acredita un domini avançat de les TIC en àmbits específics d’aplicació, amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC i construir-ne usos alternatius. Per obtenir el certificat avançat cal tenir el mitjà.

 

La persona que desitgi acreditar les seves competències en TIC haurà d’omplir la sol·licitud d’inscripció al portal ACTIC, donant-se d’alta del sistema i fer la reserva telemàtica del centre col·laborador on es realitzarà la prova, que es farà en línia. Un cop finalitzada la prova, si la qualificació és d’apte, el sistema ACTIC genera automàticament el certificat corresponent.


undefined
undefined
undefined
undefined
undefined