Subvencions

El Govern destina 54M€ al finançament de les entitats socials

S'avança la convocatòria ordinària de subvencions 2021-2022 per a facilitar l'acció social que fa el tercer sector

query_builder   29 març 2021 09:10

event_note Nota de premsa

El Govern destina 54M€ al finançament de les entitats socials

S'avança la convocatòria ordinària de subvencions 2021-2022 per a facilitar l'acció social que fa el tercer sector

 • S’editaran unes guies per ajudar a millorar la presentació dels projectes i s’agilitzarà la justificació
 • Les accions que poden acollir-se al finançament són les d’atenció a gent gran, infants i adolescents, joves, famílies, persones amb dependència o al col·lectiu LGBTI, entre d’altres

El Govern ha obert la convocatòria ordinària de subvencions 2021-2022 per a projectes i activitats que porten a terme les entitats en l’àmbit de les polítiques socials (COSPE) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La dotació per a les diverses línies que inclou la convocatòria és de 54 M€, amb 35,5 M€ per a projectes a executar el 2021 i 18,5 M€ per a 2022.

 

 • S’ha avançat 5 mesos respecte de l’any passat la publicació de la convocatòria a petició de les entitats socials. Aquest nou calendari permetrà que els terminis per resoldre-la també s’avancin i alhora millorar l’execució de les activitats i els projectes finançats.

 

 • Les entitats poden sol·licitar la subvenció en un formulari únic fins al 26 d’abril. A més, enguany disposaran de Guies per ajudar a millorar la presentació de projectes i xerrades informatives per tal que  les actuacions presentades estiguin alineades amb els objectius que es volen assolir en cadascuna de les línies.

 

 • Una altra de les novetats que incorpora de la convocatòria d’enguany és la simplificació de la justificació, que permetrà un seguiment més acurat dels projectes i facilitarà la tasca de les entitats.

 

Línies que inclou la convocatòria

 

Inclou 19 línies de tots els àmbits socials d’actuació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en una convocatòria unificada pels programes següents:

 

 • Suport de serveis socials (14,9M €).

 

 • Suport a l'educació en el lleure (8,7 M €).

 

 • Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano (6,8M€).

 

 • Intervenció socioeducativa adreçada a infants i adolescents en situació de risc (4M €).

 

 • Acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme (3,5M €).

 

 • Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat (3,5M €).

 

 • Suport a l'associacionisme juvenil (2,9M €).

 

 • Programes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'apoderament de persones que es troben en situació de pobresa (1,9 M €).

 

 • Manteniment de serveis i establiments de serveis socials (1,5M €).

 

 • Prevenció, suport i lluita contra la violència masclista (1,3M €).

 

 • Suport a les famílies (1,1M €).

 

 • Atenció a persones sense llar (990.000 €).

 

 • Suport a joves tutelats i extutelats (766.000 €).

 

 • Atenció social i educativa a infants i adolescents en situació de risc social (687.000 €).

 

 • Actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat (310.000 €).

 

 • Foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a la feina i de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral (280.000 €).

 

 • Programes per garantir els drets a persones LGBTI i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (180.000 €).

 

 • Igualtat de gènere i lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d'educació en el lleure (165.000 €).

 

 • Prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives (158.000 €).

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined