Imatge de recurs del vestíbul d'un edifici

El Govern obre, amb 20 MEUR, la convocatòria d'ajuts ordinaris per al pagament del lloguer del 2021

query_builder   27 abril 2021 09:08

event_note Nota de premsa

El Govern obre, amb 20 MEUR, la convocatòria d'ajuts ordinaris per al pagament del lloguer del 2021

 

  • S’han incrementat els topalls del lloguer mensual per adaptar-se a la realitat del mercat i les famílies podran rebre un màxim de 200 euros d’ajut al mes

  • El 2020, més de 66.000 famílies van rebre algun tipus d’ajuda per pagar el lloguer del seu habitatge habitual
Imatge de recurs d'un vestíbul

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent de la Secretari de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha obert la convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per a aquest any 2021 i n’ha modificat les bases reguladores per adaptar-se a la realitat actual del mercat.

La voluntat del Govern és continuar donant resposta a les famílies que necessiten els ajuts per poder seguir vivint en el seu habitatge de manera habitual i continuada. La línia d’ajuts que s’ha publicat aquest dilluns està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s’hi podrien veure abocades si no compten amb una ajuda per a les despeses del lloguer del seu habitatge habitual. Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es van publicar al DOGC el 12 d’abril de 2021 i modifiquen els topalls de les rendes i l’import de la subvenció, entre altes aspectes.

La subvenció de l’Agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat de convivència el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, s’han modificat els límits respecte dels anys anteriors per ajustar-los a la realitat actual del mercat de lloguer. Així doncs,  el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 800 euros mensuals (abans, 750); a Girona i a Tarragona és de 550 (abans, 500), de 500 a la demarcació de Lleida (abans, 450), i de 400 a les Terres de l’Ebre (abans, 350). Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

El límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència que permet l'accés i la priorització de la subvenció es determina segons el seu número de membres i  s'expressa en nombre de vegades la quantia anual de l'IRSC segons el nombre de persones que formen part de la unitat de convivència.

L’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l’exercici 2019 és de 7.967,73 euros anuals.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de juny. Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir telemàticament i s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts.

Suport a 66.006 famílies

L’any 2020, dels ajuts a lloguer ordinaris se’n van beneficiar 55.420 famílies d’arreu del territori. A més, la Generalitat compta amb altres línies de prestacions urgents al lloguer per a persones en risc d’exclusió residencial i també amb ajuts per a sectors específics, com ara els usuaris del parc públic d’habitatge.

Així, per exemple, l’any 2020 la línia d’ajuts urgents va arribar a 1.353 famílies, i també es va donar suport a altres 5.370 famílies residents en habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

A banda, i donada l’excepcionalitat de l’any 2020, marcat per la pandèmia, es va obrir una convocatòria d’ajuts específics per a persones que havien patit una disminució sobtada dels seus ingressos com a resultat de la crisi econòmica provocada per la COVID-19. Fins el 31 de març de 2021, s’han concedit ajuts per la COVID-19 a 3.863 unitats de convivència.

D'aquesta manera, sumant els ajuts ordinaris, els urgents,  els destinats a residents del parc públic de la Generalitat, i els ajuts COVID, el Govern va ajudar l’any passat a 66.006 famílies a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 207

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined