educacio balanç

L'Executiu fa balanç de les actuacions del Departament d'Educació a causa de la pandèmia per la Covid-19

query_builder   22 juny 2021 13:51

event_note Nota de premsa

L'Executiu fa balanç de les actuacions del Departament d'Educació a causa de la pandèmia per la Covid-19

 • En tot el curs no s’ha hagut de tancar totalment cap escola d'educació infantil i primària ni cap institut
 • L'impacte econòmic de la pandèmia ha suposat unes despeses extraordinàries de 613 milions d’euros
 • Per al curs 2020-2021, s’han realitzat 8.258 noves contractacions de professionals educatius

El Govern ha presentat avui un informe sobre les actuacions del Departament d'Educació a causa de la pandèmia per la Covid-19. El curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100% de presencialitat en totes les etapes educatives i acabarà avui de la mateixa manera. La plena presencialitat només ha estat reduïda parcialment en l'etapa postobligatòria, entre els mesos de novembre i abril. No obstant això, la pandèmia ha impactat en els centres educatius en cadascuna de les diverses onades i els centres han anat confinant grups estables de convivència en els casos en què s'ha detectat un cas positiu, si bé s'han mantingut els centres oberts per a la resta de grups que sí que podien fer classe amb normalitat.

Incidència de la Covid-19

Pel que fa a la incidència de pandèmia durant el curs 2020-2021, els centres educatius han viscut un pic d'afectacions en cada trimestre, que ha coincidit amb l'evolució del virus en l'àmbit comunitari. Cada pic ha estat inferior a l'anterior. El punt màxim d'afectació es va recollir el 31 d'octubre de 2020, dia en què el 94,3% d'alumnes van anar a l'escola i a l'institut de forma presencial, el 95,1% dels grups estables van seguir fent la seva activitat amb normalitat i el 97,6% de docents i personal PAS i PAE va treballar als centres educatius.

En relació amb el nombre de grups confinats, en el pic del primer trimestre, el 31 d’octubre, hi va haver 3.504 grups confinats; en el pic del segon trimestre, el 23 de gener, 2.701 grups confinats; i, en el pic del tercer trimestre, el 30 d’abril, 1.362 grups.

Durant tot el curs, el 98,2% dels centres s'han mantingut oberts, i els centres educatius que han hagut de tancar per incidències relacionades amb la Covid-19 han estat 91, principalment escoles bressol i escoles rurals que tenen molt pocs grups a cada centre. En tot el curs no ha tancat cap escola d'educació infantil i primària (fora de les ZER) ni cap institut. A l'entorn escolar s'han fet 1.577.020 PCR, tant per al diagnòstic com per a l'estudi de contactes.

Pel que fa al pla de vacunació, dels 205.853 professionals que a dia d'avui compleixen els criteris per ser vacunats —personal de centre, personal extern, monitors de menjador i personal de neteja—, ja ho han fet un 86,56% amb la primera dosi i un 60% ja disposa de la pauta complerta.

Despesa extraordinària

L'impacte econòmic de la Covid-19 en l'actuació del Departament d'Educació ha suposat les despeses extraordinàries següents, amb un import total de 613 milions d’euros:

 • Increment de plantilla en centres públics: 164,5 M€
 • Increment de plantilla en centres concertats: 44 M€
 • Projecte d'acceleració de la transformació digital dels centres educatius i altres mesures TIC extraordinàries: 185 M€
 • Pla de millores d'oportunitats educatives: 48 M€
 • Ajuts menjador: 113 M€
 • Subvenció AMPA i empreses que prestaven serveis de menjadors escolars: 23,3 M€
 • Ajuts llars infants privades: 7 M€
 • Ajuts educació en el lleure: 6 M€
 • Increment de despesa de neteja, farmàcia i altres subministraments, a causa de la Covid-19, durant el curs 2020-2021: 13 M€ (exercici 2020)
 • Material i equips de protecció individual: 8 M€ (exercici 2020)
 • Contractació de serveis de prevenció aliens per fer les valoracions del personal treballador vulnerable: 0,5 M€

Increment dels recursos humans

La decisió de reobrir els centres escolars durant aquest curs va implicar suplementar el nombre de professionals d'atenció educativa als centres. És per això que el Departament d’Educació va posar en marxa el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la Covid-19. Els objectius del Pla han estat mantenir la concentració d'alumnes per sota de la ràtio establerta, garantir el model d'escola inclusiva, donar suport educatiu als centres d'educació especial, reforçar les actuacions del Pla de millora d'oportunitats educatives, lluitar contra l'abandonament escolar, i garantir la seguretat i higiene en les franges de menor edat.

En total, durant el curs 2020-202 s’han arribat a fer 8.258 noves contractacions de professionals educatius. D’aquestes, 5.417 són de personal docent, 1.265 de personal d'atenció educativa, 1.239 de personal de monitoratge i 337 de personal d'administració i servei. Paral·lelament, s’ha posat èmfasi en la necessitat de garantir les substitucions de totes les categories de personal d'atenció educativa dels centres educatius des del moment zero.

Pel que fa a la gestió del personal vulnerable, el Departament d'Educació va fer l'avaluació del risc d'exposició a la Covid-19 del seu personal per mitjà del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i va definir les mesures de prevenció i protecció específiques i adaptacions organitzatives de la feina pertinents (reubicacions, activitats telemàtiques, teletreball...). També es van identificar 82.258 treballadors en actiu que van signar Declaracions responsables de vulnerabilitat, dels quals 11.793 han estat valorats mèdicament al llarg del curs, ja que estaven inclosos en algun dels grups considerats vulnerables. Aquesta actuació va comportar una despesa de 576.390 euros.

Pla d'educació digital de Catalunya

Durant el curs 2020-2021, cal destacar com a mesures TIC extraordinàries el desplegament del Projecte d'acceleració de la transformació digital dels centres educatius emmarcat dins el Pla d'educació digital de Catalunya, d'una banda, amb un cost de 179 milions d’euros i d'altres mesures extraordinàries, de l'altra, amb un cost de 6 milions d’euros.  Les línies d'actuació han abastat principalment la dotació d'equipament i serveis TIC, la implantació d'un sistema d'identitat digital de l'alumne/a i la facilitació de recursos i eines digitals per a l'aprenentatge en línia.

En relació amb la dotació d’equipaments, s’han distribuït 44.357 sistemes MIFI de connectivitat a alumnes vulnerables, 203.834 portàtils a alumnes, 71.042 a docents i 2.400 a totes les direccions de centres i serveis educatius, 700 equips d'audiovisuals (panells interactius) i altres dotacions destinats a centres amb necessitats educatives especials, i implantació d'un nou servei de suport i gestió de tots els dispositius i millora de la connectivitat interna i de sortida a Internet de més del 40% dels centres educatius públics. L'escola concertada ha rebut subvencions per la compra d'equipament necessari per als centres amb necessitats.

Pla de millora d'oportunitats educatives

El Pla de millora d'oportunitats educatives es va posar en marxa durant el darrer trimestre del curs 2019-2020 per compensar les desigualtats educatives derivades de la Covid-19 i s'adreça als centres amb més complexitat educativa. Ha permès dotar de més recursos econòmics i professionals (tècnics d’integració social, educadors socials, més hores de vetlladors) 517 centres d'educació infantil, primària i secundària.

El Pla, amb una inversió de més de 48 milions d’euros, s'ha desplegat en 19 mesures i s'ha estructurat en quatre àmbits d'actuació:

 1. Reducció de barreres econòmiques.
 2. Acompanyament, motivació i suport a l'alumnat i reforç de l'atenció educativa.
 3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies.
 4. Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de l'escola.

Mesures d’autoprotecció

D’acord amb el Protocol de gestió de casos Covid-19 als centres educatius de 9 de setembre de 2020, els centres van rebre a l’inici de curs, amb una despesa de 7,9 milions d’euros: bosses de 8 mascaretes higièniques reutilitzables (tantes com nombre de docents en plantilla més un 5 %); garrafes de gel hidroalcohòlic; capses de guants; termòmetres sense contacte; dispensadors de gel; mascaretes quirúrgiques, i mascaretes FFP2 i bates d'un sol ús, per als casos d'alumnes que presentessin símptomes covid.

A més d’aquest material, als centres d'educació especial i llars d'infants se'ls va lliurar: pantalles facials; catifes desinfectants; garrafes de 5 litres de líquid desinfectant; mascaretes quirúrgiques infantils, i mascaretes FFP2 (també per a les aules de P3). Així mateix els serveis educatius i professorat i alumnat amb deficiències auditives i personal CREDA, també van rebre mascaretes transparents i escuts facials.

Durant el segon i tercer trimestre tots els centres educatius han pogut reposar i completar el material de protecció contra la covid, seguint els criteris aplicats el primer trimestre.

Preinscripció 100% telemàtica als estudis obligatoris

El passat 19 de febrer es va posar en marxa el nou web preinscripcio.gencat.cat, que va néixer amb la voluntat d'acompanyar millor les famílies durant el procés de preinscripció en línia per al curs 2021-2022 als ensenyaments obligatoris. Aquest nou portal temàtic va veure la llum en el context de pandèmia per la covid-19 i va permetre donar suport en la tramitació de la preinscripció, que aquest any, per primera vegada per als estudis obligatoris, s'ha fet totalment en línia.

Pla “Les escoles lliures de violències”

Durant la pandèmia de la Covid-19, el Departament d'Educació ha posat en marxa el Pla “Les escoles lliures de violències” per erradicar tot tipus de violències als centres educatius. S'adreça a tots els centres públics i privats i persegueix situacions de maltractament a la infància i adolescència, negligència, violència sexual o abusos sexuals, assetjament entre iguals a l'escola, ciberviolències, conductes d'odi i discriminació, violència masclista i LGBTIfòbia. El Pla, que es desplegarà fins al 2026, compta amb un pressupost de 34,74 milions d'euros.

Els casos els gestiona la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USASV), que porta a terme una atenció telefònica i presencial de les demandes d'informació i d'orientació en matèria de maltractaments infantils i adolescents en els centres educatius, i també fa funcions d'assessorament i intervenció.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined