perspectiva de gènere a SS

El Departament de Drets Socials forma més de 1.100 professionals de Serveis Socials per introduir la mirada interseccional davant les violències masclistes

query_builder   5 juliol 2021 13:43

event_note Nota de premsa

El Departament de Drets Socials forma més de 1.100 professionals de Serveis Socials per introduir la mirada interseccional davant les violències masclistes

  • A les formacions s’ha abordat la problemàtica de la violència masclista en els contextos de les dones en situació de sensellarisme, les dones amb discapacitat, les dones grans, les dones en situació de drogodependència i les dones amb problemes de salut mental
  • El Departament de Drets Socials garanteix la formació en perspectiva de gènere, prevenció i detecció i atenció de les violències masclistes a les professionals del Sistema català de Serveis Social
DS

La Direcció General de Serveis Socials del Departament de Drets Socials ja ha format 1147 professionals dels Serveis Socials en el ‘Cicle de seminaris web per a professionals dels serveis socials: la perspectiva de gènere interseccional i l'atenció de les violències masclistes des dels serveis socials catalans’. Aquesta sèrie de seminaris té per objectiu dotar d'eines a les professionals per tal de desenvolupar intervencions amb una mirada interseccional davant les situacions de violència masclista amb les que es troben.

Aquest cicle aborda la problemàtica de la violència masclista en els contextos de les dones que es troben en situació de sensellarisme, les que pateixen algun tipus de discapacitat, les dones grans, les dones en situació de drogodependència i les dones amb problemes de salut mental. A la vegada també s'aborda la violència masclista des d'altres rols que la pateixen, com és el cas dels fills i filles, o bé que l'exerceixen, com és el cas dels homes agressors.

361 professionals que treballen amb persones grans han participat al seminari ‘Violències masclistes envers les dones grans’, 292 professionals que treballen amb persones amb discapacitat han participat al seminari ‘Violències masclistes envers les dones amb discapacitat, 240 professionals han participat al seminari ‘Sensellarisme i violència masclista: eines per a la detecció i l'abordatge de les violències masclistes en dones en situació de sense llar’ 270 professionals han participat al seminari ‘Violències masclistes i salut mental’ i 254 professionals al seminari ‘L’abordatge de les violències masclistes amb usuaris homes’.

Properament es realitzaran els seminaris sobre infància i dones en situacions de drogodependències.

FORMACIÓ SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

NOMBRE DE PROFESSIONALS

Dones grans i violències masclistes

361

Dones amb discapacitat i violències masclistes

292

Sensellarisme en femení i violències masclistes

240

Violències masclistes i salut mental

270

L’abordatge de les violències masclistes amb usuaris homes

254

TOTAL

1.417

 

Formació per a un abordatge integral

La Direcció General de Serveis Socials del Departament de Drets Socials ja ha format 583 professionals de l’Atenció Primària de Serveis Socials  i 299 professionals més estan en procés de formació en perspectiva de gènere i atenció a les violències masclistes. És a dir, a maig de 2022 s’espera haver realitat formació sobre eines d’abordatge de les violències masclistes a les 1889 professionals de l’atenció primària de serveis socials. Les destinatàries d’aquestes formacions són totes les persones professionals de l’atenció primària de serveis socials  del Departament de Drets Socials, la formació de les quals és clau per tal de prevenir, detectar i intervenir davant les violències masclistes. Està previst que totes les professionals hagin rebut aquesta formació de 15hores.

El contingut de les formacions incorpora la conceptualització de la violència masclista; el coneixement del marc normatiu en violència masclista, l’abordatge de les situacions de violència masclista als serveis socials, els rols i funcions, eines, recursos i protocols, per a la millora de la intervenció professional.

 

Millorar la detecció i atenció

Aquest tipus de formacions reforcen les eines pràctiques de les professionals del Sistema català de Serveis Socials per a la prevenció de les desigualtats de gènere i les violències masclistes, la detecció de casos, les derivacions a la xarxa d’atenció especialitzada i el seguiment dels processos, a més de la dotació d’eines a les dones per a la seva recuperació i reparació.

Els objectius d’aquesta formació són: garantir una formació en detecció i atenció de les violències masclistes a totes les professionals dels Serveis Socials de Catalunya, ampliar les eines de les professionals en la detecció de casos de violència masclista entre les usuàries de serveis socials per tal de reduir les situacions de risc; dotar les persones professionals d’eines per a la intervenció en casos de violència masclista; l’avaluació del risc, l’acompanyament, l’apoderament de les dones i els processos de derivació i reforçar la perspectiva de gènere per tal d’identificar les desigualtats de gènere estructurals i prevenir les situacions de violència masclista.

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined