La contractació pública inclou cláusules socials en dos de cada tres contractes.

Informe d'anàlisis dels indicadors de clàusules socials

Un 66,6% dels contractes adjudicats per la Generalitat l'any 2020 incorporen clàusules socials, 3,4 punts més que durant l'exercici anterior

query_builder   23 agost 2021 10:26

event_note Nota de premsa

Informe d'anàlisis dels indicadors de clàusules socials

Un 66,6% dels contractes adjudicats per la Generalitat l'any 2020 incorporen clàusules socials, 3,4 punts més que durant l'exercici anterior

  • Gairebé la meitat dels contractes, el 44,6% del total, incorpora més d’una mesura social
  • Les clàusules d’igualtat de gènere se situen en el primer lloc del rànquing, seguides de les d’estabilitat i inserció laboral
La contractació pública inclou cláusules socials en dos de cada tres contractes.

Dos de cada tres contractes adjudicats l’any 2020 pels departaments de la Generalitat, el seu sector públic i les universitats inclouen clàusules socials. O el que és el mateix, de les 9.382 licitacions que es van fer el passat exercici (exclosos els contractes d’emergència) el 66,6% incorporaven algun tipus de mesura social en els seus plecs de condicions, 3,4 punts més que durant l’exercici anterior. Per import, aquest xifra s’eleva al 76,2% dels 1.897 milions d’euros adjudicats, 2,1 punts més que al 2019.

Aquestes són algunes de les dades que es poden trobar a l’Informe d’anàlisi dels indicadors de clàusules socials que cada any publica la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat. Aquesta anàlisi es fa d’acord amb els principis de la UE i en el marc de la compra pública responsable, en el sentit d’integrar en els processos i fases de la contractació pública aspectes socials, ètics i ambientals. És a dir, que a l’hora d’elaborar els plecs dels contractes es tinguin en compte altres aspectes més enllà de l’objecte de la licitació com ara: les condicions de producció, els materials utilitzats, les conseqüències de la producció o les condicions laborals de les persones treballadores, entre d’altres.

 

Contractes 2020

Nombre

%

Import (M€)

%

Amb clàusules

6.245

66,6%

1.446M€

76,2%

Sense clàusules

3.137

33,4%

451M€

23,1%

Total

9.382

100%

1.897M€

100%

 

Així, d’acord amb l’Informe del 2020, dels 6.245 contractes adjudicats amb clàusules socials, el 44,6% incorporava més d’una tipologia, el que representa un 1,82 clàusules diferents de mitjana per licitació. Del total de les 11.337 mesures socials, se situen en primer lloc del rànquing les d’igualtat de gènere estan presents en el 63,1% de les licitacions; seguides per les clàusules sobre estabilitat (28,8%) i d’inserció laboral (25,8%). 

Per tipus de contracte, els d’obres, subministraments i serveis incorporen clàusules socials en més de dos terços del seu import adjudicat, si bé són aquests últims els que ho fan en major mesura, amb un 82,6% del total.

El Sector Públic és qui inclou més mesures socials en els seus contractes, amb un 67,3%, per davant dels departaments de la Generalitat que ho fan en un 62,9%. Si es compara amb l’import del contracte, el 78% de l’import licitat pel sector públic s’ha fet amb contractes amb clàusules socials, i un 70,6%, en el cas de les licitacions dels departaments de la Generalitat. En aquest sentit, i en base a l’import dels contractes, entre les empreses del sector públic que tenen un percentatge més alt de clàusules socials destaquen entitats com Infraestructures.cat, el Consorci Mar parc de Salut de Barcelona o l’Agència Catalana de l’aigua, així com els departaments com Salut, Educació o Territori i Sostenibilitat.

Les clàusules socials ‘sobreviuen’ als efectes de la Covid-19

“Malgrat la pandèmia es consolida la tendència a una major proporció de contractes i d’import adjudicat amb clàusules socials observada als darrers anys”. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Informe en un any marcat pels efectes de la Covid-19 que també ha “condicionat significativament” l’activitat contractual de l’administració catalana, sobre tot pel que fa als d’emergència. Una tipologia de contractes que, tal com subratlla l’Informe, sempre han quedat fora d’aquesta anàlisi pel seu pes respecte a la resta (l’1,2% sobre el total de contractes adjudicats el 2019), per la qual cosa distorsionarien els resultats obtinguts. A més, el seu caràcter extraordinari per respondre a necessitats immediates determina que no puguin incorporar clàusules de caràcter social ni d’altres tipologies, tot i que respecten tota la normativa social i laboral.   

Així, si s’observa l’evolució dels darrers cinc anys de l’activitat contractual no tramitada per emergència, la proporció de contractes que han incorporat clàusules socials ha estat del 66,6%; fet que suposa un increment en 3,4 punts percentuals respecte l’any 2019. A més, aquesta xifra se situa molt per sobre de la mitjana assolida pel període 2016-2020 que és del 48,3%. Pel que fa a l’import, s’ha assolit un 76,2%, és a dir, 1,7 punts percentuals més que l’any anterior i a molta distància de la mitjana del període 2016-2020 del 58,8%.

 

Adjudicacions amb Clàusules Socials

2016

2017

2018

2019

2020

Evolució interanual

Mitjana període

Import

623M€

499M€

932M€

1.749M€

1.446M€

-300 M€

1.052M€

%import

39,2%

35,8%

68,4%

74,5%

76,2%

+1,7pp

58,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre

2.028

1.921

5.213

6.797

6.245

+1.584

4.441

% nombre

26,8%

22,1%

62,9%

63,2%

66,6%

+3,4pp

48,3%

 

 

 

2  

Fitxers adjunts

Un 66,6% dels contractes adjudicats per la Generalitat l'any 2020 incorporen clàusules socials

Un 66,6% dels contractes adjudicats per la Generalitat l'any 2020 incorporen clàusules socials
PDF | 85

Clàusules socials en les adjudicacions de la Generalitat

Clàusules socials en les adjudicacions de la Generalitat
PDF | 302

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined