Residències

Salut i Drets Socials actualitzen el Pla sectorial de la gestió de la COVID a les residències

query_builder   13 setembre 2021 15:48

event_note Nota de premsa

Salut i Drets Socials actualitzen el Pla sectorial de la gestió de la COVID a les residències

  • Es permeten les visites, amb contacte físic, entre residents i visitants
  • Es manté un cribratge cada quinze dies per als professionals vacunats i tres a la setmana per als que no estiguin vacunats

El Departament de Salut i el Departament de Drets Socials han actualitzat el Pla sectorial de la gestió de la COVID a les residències per tal de recuperar la normalitat de l’activitat, la interacció i els vincles entre els residents i les persones properes. La prioritat del nou Pla és minimitzar l’entrada de la malaltia de la COVID a les residències i fer-ho recuperant al màxim la normalitat en la convivència i en les activitats que es duen a terme als centres residencials, tot mantenint encara mesures de prevenció i seguretat contra la malaltia.

El document estableix nous criteris i mesures per adaptar el funcionament dels centres davant la millora de la situació de la pandèmia després de l’onada relacionada amb la variant Delta i l’alt nivell d’immunització assolit tant pels residents (95% vacunats) com dels professionals que i treballen (90% vacunats). Aquestes mesures podran ser modificades en tot moment depenent de l’evolució de la pandèmia o bé d’aparició de noves variants.

El Pla recupera les visites de familiars, amics i cuidadors en les situacions que garanteixin la no propagació de la infecció en funció de la classificació de la residència. Les residències amb categoria verda en les que els pacients no estan exposats al virus recuperen les visites, sempre amb cita prèvia, i es permet el contacte físic entre els visitants i els residents.

A les residències amb situació groga també es permeten les visites en aquelles zones que han estat habilitades per rebre visites. Aquells residents de nova incorporació en aquestes residències, i que per tant han de tenir una prova PCR negativa, també se’ls està permès el contacte físic amb els visitants.

L’actual situació de la pandèmia, on encara hi ha transmissió comunitària de la malaltia, recomana que el nombre de visitants per resident no sigui de més de tres persones. També es mantindrà un registre diari de les visites i hauran de confirmar un telèfon de contacte per poder facilitar l’estudi de contactes en cas que el resident desenvolupi simptomatologia compatible amb la COVID-19.

La durada de la visita dependrà de la capacitat organitzativa del centre per tal de garantir les mesures de protecció. Les visites s’hauran de fer compatibles amb els horaris dels familiars i en caps de setmana i en espais amb aforament suficient per respectar la distància entre famílies.

Cribratge

Els residents correctament vacunats o que ja han superat la malaltia no cal que siguin sotmesos a proves de cribratge ni a mesures de restricció social durant els tres mesos posteriors a la infecció.

Els professionals externs com ara podòlegs o perruquers i els col·laboradors esporàdics que tinguin contacte directe amb els residents hauran de fer sempre un TAR abans d’entrar a la residència amb independència del seu estat vacunal.

S’incideix en la necessitat que tots els professionals completin la pauta de vacunació contra la COVID sempre que no existeixin contraindicacions específiques. Per als professionals que estiguin vacunats es manté la necessitat de fer un cribratge cada quinze dies i pels que no estiguin vacunats el nombre de cribratges continua sent de tres a la setmana.

L’evidència científica mostra que en l’àmbit dels centres residencials de gent gran, la vacunació completa protegeix contra la infecció i redueix el risc d’hospitalització i de mort per la COVID-19. En un àmbit amb població molt vulnerable com les residències de gent gran, és imprescindible aconseguir una immunitat de grup suficientment alta per evitar el més mínim risc d’entrada del virus des de la comunitat, i en aquest objectiu tots els professionals tenen un important paper a jugar amb la seva vacunació completa.

El Pla també destaca la recuperació de tot tipus de sortides, així com la possibilitat que puguin passar períodes de temps llarg fora d’aquests. Aquells residents que facin sortides de més de tres setmanes, a la tornada a la residència hauran de fer-se una prova PCR, mentre que si la sortida ha estat de menys de tres setmanes no caldrà fer cap mena de prova ni tampoc quarantena.

Per a les persones que siguin nou ingrés a la residència i estiguin correctament vacunades es recomana realitzar un TAR el mateix dia de l’ingrés i una PCR amb mostra nasal durant les primeres 48-72 de l’ingrés, no sent necessària la quarantena.

Aïllament i quarantena

El Pla recull també l’actuació a realitzar segons quina sigui la situació vacunal dels residents. En aquest sentit, aquells residents sense risc d’infecció i que hagin estat correctament vacunats, els que hagin patit la malaltia en els sis mesos previs no s’hauran d’aïllar. Tampoc s’hauran d’aïllar ni passar quarantena els residents correctament vacunats però amb risc d’infecció per haver estat contacte estret d’un cas confirmat. Aquests pacients faran vida en el seu grup de convivència, amb qui podran fer activitats grupals, però no podran rebre visites ni fer sortides fins que les dues primeres PCR (que es faran els dies 0 i 4) donin un resultat negatiu. Amb les PCR negatives podran tornar a rebre visites i fer sortides terapèutiques al voltant de la residència.

Pel que fa als professionals, aquells que siguin considerats com a contacte estret i hagin estat degudament vacunats no hauran de fer quarantena. Quan s’estigui fent el seguiment d’un brot, als professionals que hagin estat contacte, se’ls farà 3 PCR (dies 0, 4 i 15) per detectar possibles infeccions asimptomàtiques. Si els resultats de les PCR van sent negatius i el professional no té símptomes de malaltia, podrà seguir treballant.

Els que sí que hauran de fer quarantena són aquells residents no vacunats i amb risc d’infecció per haver estat contacte estret de casos confirmats i els que no es pugui garantir que no emmalalteixin per la COVID per ser nous ingressos sense vacunar. Hauran de fer aïllament tots aquells residents amb infecció per la COVID confirmada que hagin estat o no vacunats.

Els professionals considerats contactes estrets i que no hagin estat vacunats amb pauta completa o tinguin només una dosi i no hagin passat la malaltia en els 6 mesos previs, hauran de fer quarantena de 14 dies a casa i fer PCR entre el quart i sisè dia postexposició.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined