Fotografia Parlament

El Departament d'Educació destina 56,8M€ a baixar la ràtio a I3, de 25 a 20 alumnes per aula

query_builder   11 novembre 2021 18:52

event_note Nota de premsa

El Departament d'Educació destina 56,8M€ a baixar la ràtio a I3, de 25 a 20 alumnes per aula

  • Suposarà la contractació de 1545 professionals i la creació de més de 450 grups nous

 

  • Es destinaran 90M a garantir la gratuïtat de l’educació als infants de 2 a 3 anys (i2)

 

  • El pressupost del Departament d'Educació per al proper any és de 6.681 M€, el més alt de la història
Fotografia Parlament

El Departament d'Educació destinarà un total de 56,8M€ a baixar la ràtio als centres públics d’educació infantil i primària, passant d’aquesta manera dels 25 alumnes per aula als 20. Així ho ha explicat aquesta tarda el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en compareixença al Parlament a la Comissió d’Educació per presentar els pressupostos del Departament per al 2022.

 

El titular d’Educació ha avançat que la mesura començarà el curs vinent, 2022-2023, a Infantil-3 (I3), i per tant, els primers infants que es beneficiaran d’aquesta mesura són els nascuts al 2019. Aquesta mesura s’aplicarà de forma continuada durant tots els cursos. “En 9 anys totes les escoles del país tindran classes de màxim 20 nens i nenes a tots els cursos” ha afirmat el conseller. La reducció d’alumnes per aula implica al seu torn que s’incrementin els grups –atès que s’ha de repartir l’alumnat-, i això suposarà la contractació de 1545 professionals i l’increment de més de 450 grups nous, prop d’un 20% més.

 

Gonzàlez-Cambray ha manifestat que la reducció de ràtios afavoreix l’aprenentatge i la socialització: “Reduir les ràtios és una mesura que canvia el paradigma de les polítiques educatives i que contribueix enormement a la transformació del sistema educatiu. El sistema educatiu del 2030 tindrà més centres, menys alumnat per aula i més professorat. I aquesta transformació comença ara”.

 

Un pressupost de 6.681M€

 

El pressupost del Departament d'Educació per al 2022 és de 6.681M€, fet que suposa 1.009 milions més que el pressupost de 2020, un increment del 17,8%. Es tracta de la partida més elevada de la història del Departament d'Educació, i la segona més alta dels departaments del Govern.

 

El conseller ha expressat que el pressupost reflecteix la voluntat del Govern per desplegar polítiques educatives d’igualtat d’oportunitats per a infants i joves: “L’escola és la primera –i molt probablement l’única–  institució igualadora a la que tenen assegurat l’accés els infants i joves més vulnerables. Per això, aquests pressupostos, que són clarament socials, aposten per dotar d’un increment de recursos molt important per al sistema educatiu”.

 

Algunes de les principals partides del nou pressupost es destinaran a la reducció de ràtios, la gratuïtat progressiva de l’etapa 0-3, l’escola inclusiva, el desplegament del Pla d’educació digital, el Pla de millora de les oportunitats educatives, o la formació professional, entre d’altres.

 

La partida principal, que correspon a personal, és de 3.835M€, fet que representa més de la meitat del pressupost total del Departament. Això suposa un increment de 160M€ respecte l’anterior pressupost. Es preveu un creixement de 952 dotacions de personal docent i 93 dotacions de personal d’administració i servei i personal d’atenció educativa.

 

Gratuïtat i2

 

El proper curs es destinaran 90M€ a garantir la gratuïtat de l’educació als infants de 2 a 3 anys (i2) per a les famílies, com a mesura per afavorir l’aprenentatge, la socialització, la conciliació laboral de les famílies i per lluitar contra el despoblament dels entorns rurals. La incorporació progressiva de l’educació infantil als ensenyaments gratuïts permetrà assolir un sistema d’educació bàsica de 0 a 18 anys sostingut amb fons públics.

 

Gonzàlez-Cambray ha remarcat que “la gratuïtat del 0-3 excedeix l’àmbit de l’educació; suposa un canvi de paradigma. És un canvi disruptiu, no només pel sistema educatiu sinó pel propi funcionament de la societat. Una transformació que des del Departament d’Educació ens hem proposat d’aconseguir de forma progressiva i amb el consens de tots els actors implicats. L’etapa inicial de l’educació de l’infant és una prioritat per aquesta legislatura”.

 

Pel que fa a tota l’etapa 0-3, la inversió és de 202M€ per al 2022, fet que suposa un creixement del 106% respecte el pressupost anterior. El total d’inversió inclou 9,5M€ per al retorn del deute als Ajuntaments pels anys en què no van rebre l’aportació del Govern.

 

Fotografia Parlament

Un pressupost per a l’equitat i la transformació educativa

 

El conseller ha afirmat que el pressupost d’Educació es fonamenta en 2 eixos estratègics, transformació i equitat, i que “la transformació educativa és indestriable de l’equitat i ens ha de portar a l’equivalència en qualitat de tots els centres educatius. Només aquesta equivalència ens portarà a un sistema no segregador que garanteixi la igualtat d’accés a una educació de qualitat”.

 

En l’àmbit de l’equitat, es dota amb una partida de 38 milions d’euros per tot l’alumnat vulnerable del sistema educatiu per tal que, tant a l’escola pública com a la concertada, es cobreixin totes les despeses cobertes pel que fa a material escolar, llibres de text, sortides, activitats complementàries, colònies, serveis escolars, etc.

 

Els comptes també inclouen una partida de 22,4M€ per avançar en la implantació del Pla de millora de les oportunitats educatives, per al suport a l’alumnat i reforç de l’atenció educativa, l’acompanyament a les famílies, i la reducció de les barreres econòmiques. També creix la partida destinada a ajuts de menjador, amb un pressupost de 174M€, fet que suposa una pujada de 36’6 milions respecte el 2020. Un pressupost que pot créixer, ja que es tracta d’una partida que es manté oberta durant tot el curs. Aquest curs hi ha 2.234 beneficiaris més que l’any anterior, i l’increment es produeix en el tram del 70% del cost del servei de menjador.

 

D’altra banda, el desplegament del Pla d’educació digital de Catalunya compta amb una inversió de 246,8M€ que inclou la connectivitat als centres, la distribució de dispositius digitals per l’alumnat i professorat, i el desplegament de Wifi i fibra òptica als centres.

 

La inversió en escola inclusiva creix en 32M€ respecte el pressupost anterior, per a la incorporació de 278 nous professionals a centres públics i concertats: 171 dotacions docents  i 107 d’atenció educativa.

 

El conseller ha explicat que de cara al curs que ve es canvia el model de monitoratge que permetrà millorar l’atenció educativa a l’alumnat NEE que s’escolaritza a l’escola ordinària. Amb el nou model de monitoratge i l’increment de 9 milions d’euros en el contracte de monitors respecte l’anterior contracte, s’augmentarà unes 22.000 hores/setmanals de servei de monitors/es.

 

El benestar emocional i la salut mental de l’alumat és un altre dels objectius d’Educació. Per tal de preservar la salut emocional i l’acompanyament a l’alumnat, es posarà en marxa aquest curs un pla que preveu un seguit d’accions, i que suposarà una inversió de 12M€ i la incorporació de 101 professionals per atendre els casos més vulnerables.

 

La inversió en centres educatius públics s’incrementa. Per a l’any 2022 la inversió serà de 169’4M€, el que suposa un increment de 80 milions respecte el pressupost del 2020. Entre les actuacions principals hi ha la renovació d’equipaments i millora de les dotacions ordinàries als centres.

 

Pla de xoc a l’FP

 

La formació professional serà eix principal de les polítiques educatives del Departament. La creixent demanda i l’interès en l’FP es reflectirà en el pressupost i, tal i com ha exposat el conseller, hi haurà una inversió de 37,7M€ “que permetrà la contractació de 743 nous professionals docents i es cobreix també l’augment extraordinari que hi ha hagut de 182 grups i de 6 nous concerts, ja en el curs actual”. El pressupost inclou també la previsió de nous grups d’FP en centres públics i la renovació de maquinari i equipaments.

 

El pla de xoc a la formació professional inclourà per al proper curs un seguit de millores: l’avançament del procés de preinscripció, els nous criteris d’accés per garantir que tot l’alumnat de 4rt d’ESO tingui una plaça dins una de les famílies professionals de grau mitjà que l’aspirant hagi escollit; la millora de l’orientació a l’ESO; i una oferta el màxim d’adaptada al mercat laboral i a les necessitats del territori.

11 de novembre de 2021

1  

Fitxers adjunts

Presentació pressupost Educació

Presentació pressupost Educació
PDF | 5916

undefined
undefined
undefined
undefined