Reunió de la Comissió

Dia Mundial de la Sida

Catalunya aprova el pla enfront el VIH 2021-2030 per reduir la incidència de les infeccions i combatre l'estigma

query_builder   30 novembre 2021 19:39

event_note Nota de premsa

Dia Mundial de la Sida

Catalunya aprova el pla enfront el VIH 2021-2030 per reduir la incidència de les infeccions i combatre l'estigma

  • El Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030, impulsat per Salut, treballa en quatre eixos: monitoratge, prevenció, atenció i entorn comunitari
  • Amb motiu del Dia Mundial, més de 130 entitats se sumen al manifest del Departament per fomentar el compromís de la societat en la resposta al VIH
  • Després d’assolir els objectius marcats per l’ONU per al 2020, Catalunya pren un nou repte per al 2025: que el 95% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen, el 95% estiguin en tractament i el 95% tinguin la càrrega viral indetectable
  • 33.340 persones viuen amb la infecció a Catalunya
Reunió de la Comissió

La Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya, reunida aquest vespre a Barcelona i presidida pel conseller Josep Maria Argimon, ha aprovat el nou Pla d’acció enfront del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) 2021-2030, que inclou els objectius, estratègies i actuacions a desplegar durant la propera dècada. El pla, que s’ha aprovat coincidint amb la commemoració l'1 de desembre del Dia Mundial de la Sida, recull més de 50 accions, com ara fer cribratges comunitaris i en urgències hospitalàries, i impulsar el Pacte Social contra l’estigma i la discriminació, entre d'altres.

El document està impulsat pel Programa de prevenció, control i atenció al virus de la immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques (PCAVIHV) del Departament de Salut. L’objectiu és facilitar la implementació de mesures per reduir la incidència de la infecció pel VIH i altres ITS, facilitar l’accés precoç al tractament i millorar la qualitat de vida de les persones infectades, així com reduir l’estigmatització associada a aquestes infeccions, mitjançant l’acció comunitària per a la inclusió social.

El pla s’estructura en 4 eixos d’actuació: monitoratge i avaluació, prevenció de noves infeccions, atenció a les persones i entorn comunitari. Inclou 21 objectius específics i 53 accions, que preveuen intervencions per monitorar i avaluar l’epidèmia i els seus determinants, promoure la recerca aplicada, promocionar la salut sexual, prevenir la transmissió i detectar precoçment, garantir una atenció integral i de qualitat, reduir l’impacte socioeconòmic de la infecció pel VIH, optimitzar les polítiques d’intervenció comunitàries i locals i impulsar les mesures necessàries per evitar la serofòbia.

Concretament, pel que fa a aquest darrer punt, i per tal d’eliminar l’estigma i la discriminació associada amb el VIH, actualment el Departament de Salut treballa, juntament amb el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Comitè Primer de Desembre, per impulsar el desplegament del Pacte Social contra la discriminació de les persones amb VIH, que fixa les bases de l’estratègia per a la resolució de les possibles vulneracions de drets.

El pla està alineat amb les recomanacions d’agències internacionals i basat en les necessitats derivades de la situació epidemiològica i en l’evidència, els objectius i prioritats del Departament de Salut. El document recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, la ciutadania i les administracions catalanes. Ha estat fruit d’un ampli procés participatiu on s’han recollit les aportacions d’un ampli ventall de representants del món associatiu, professionals, societats científiques, institucions i poblacions clau, com els homes que fan sexe amb altres homes, els joves i persones VIH+.

Reunió de la Comissió

40 anys de respostes al VIH

L’any 1981 es va diagnosticar el primer cas de sida a Catalunya (i també a l’estat espanyol) a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Durant aquestes quatre dècades, a Catalunya hem progressat en el coneixement de la infecció, hem incorporat noves eines per a la prevenció, s’ha millorat la supervivència i la qualitat de vida d’aquestes persones, gràcies als avenços en els tractaments, i la infecció pel VIH ha esdevingut una patologia crònica. Això ens ha permès assolir els objectius 90-90-90 fixats per ONUSIDA per a l’any 2020, que fixen que el 90% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen, que el 90% d’aquestes estiguin en tractament i que el 90% d’aquestes últimes tinguin la càrrega viral indetectable.

A Catalunya, en concret, hem assolit les xifres 91-91-92 (el 91% de les persones infectades pel VIH ho saben, el 91% d’aquestes estan en tractament i el 92% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable), i s’està en camí d’aconseguir l’objectiu ‘95-95-95’ marcat per al 2025, el nou repte que concentra bona part dels esforços de la societat mundial. A més, també es treballa per a la definició i consecució d’un quart ‘90’, que té a veure amb què les persones amb VIH tinguin una bona qualitat de vida.

Un manifest que compta amb la implicació de més de 130 entitats

Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, enguany 131 entitats públiques i privades s’han sumat al manifest promogut pel Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques (PCAVIHV) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), per fomentar el compromís de la societat en la resposta al VIH. Amb el títol “40 anys de respostes al VIH”, el document pretén sensibilitzar a la població i reforçar la importància del treball conjunt en la resposta al VIH.

D’altra banda, amb motiu del Dia Mundial de la Sida, els comptes de Salut a les xarxes socials divulgaran avui vídeos divulgatius sobre la importància de la detecció precoç del VIH, com es transmet i quins tractaments hi ha per protegir-nos. Les explicacions les ofereix el doctor Vicente Descalzo, metge adjunt de la Unitat VIH/ITS del Vall d’Hebron-Drassanes, que respon preguntes sobre què cal fer si s’ha tingut una conducta sexual de risc.

Continua el descens de noves infeccions

A Catalunya, s’està experimentant un descens en les infeccions per VIH, segons dades del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCAT), integrat en el Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques (PCAVIHV).

Globalment, el nombre de nous diagnòstics de VIH per 100.000 habitants ha presentat una lleugera i gradual disminució durant el període 2010-2020, tot passant d’11 casos de VIH per 100.000 habitants l’any 2010 als 4,2 casos per 100.000 habitants l’any 2020.

L’any 2020 els nous diagnòstics de VIH es van reduir en un 50%, un descens notable si es té en compte que la mitjana de descens anual del període 2010-2019 va ser del 3%. Aquesta disminució és atribuïble, d’una banda, a la tendència al descens dels darrers anys i, de l’altra, a la pandèmia de SARS-CoV2 i el seu impacte en els programes diagnòstics, serveis assistencials i els propis sistemes d’informació i de vigilància epidemiològica, que pot haver emmascarat notablement la situació real d’aquesta infecció.

A Catalunya, s’estima que 33.340 persones viuen amb el VIH. L’any 2020, el nombre de nous diagnòstics de VIH notificats a Catalunya ha estat de 329, cosa que representa una taxa d’incidència de 4,2 casos per 100.000 habitants. Els homes representen el 87% del total de casos, amb una taxa de 7,5 casos per 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa d’1,06 casos per 100.000 habitants. La mitjana d’edat de les persones que viuen amb el VIH és de 36 anys.

Pel que fa a la principal via de transmissió, més de la meitat dels nous diagnòstics van ser en homes que tenen sexe amb altres homes (62%) i un 20% van ser en homes i dones heterosexuals.

D’altra banda, un 9% de les persones infectades encara ho desconeix i el nombre de nous diagnòstics que complien criteris de diagnòstic tardà és del 43% (ha augmentat un 7% en relació al darrer any).

La resposta al VIH a Catalunya

Catalunya treballa per garantir una atenció de la salut universal i equitativa, també en el cas del VIH, incorporant la perspectiva de gènere, la promoció de la recerca i la innovació.

Una de les estratègies considerades més eficients en la prevenció del VIH i que desplega el Departament de Salut és la profilaxi preexposició (PrEP), que es dispensa a 21 dispositius sanitaris de tot Catalunya i que ja ha beneficiat al voltant de 4.500 persones. Aquest tractament suposa una estratègia de salut pública molt efectiva per a prevenir el VIH en persones amb un elevat risc d’infecció.

Aquest tractament és una de les moltes actuacions del PCAVIHV. També destaca el pla per a l’accessibilitat al preservatiu (prop de 2 milions distribuïts gratuïtament); la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies; els programes d’intercanvi de xeringues (874.415 xeringues distribuïdes a través de més de 600 agents); el suport tècnic i econòmic a projectes de prevenció desplegats per entitats comunitàries (1.542.879,82 euros a 61 projectes de 30 entitats); o la diversificació de l’oferta per a la realització de la prova de detecció del VIH (14.642 proves realitzades en 13 ONG, 969 proves a 126 farmàcies i més de 400.000 proves fetes a la xarxa sanitària).

38 milions de persones amb VIH+ al món

El darrer informe d’ONUSIDA, el Programa de les Nacions Unides per al VIH, estima que hi ha uns 38 milions de persones VIH+ al món i 1,5 milions de nous diagnòstics el 2020. A l’Estat espanyol, durant l’any 2020 es van declarar 1925 nous casos (2698 l’any 2019) i s’estima que viuen amb el VIH unes 151.387 persones.

2  

Imatges

Conseller Argimon

Conseller Argimon 80

Reunió de la Comissió

Reunió de la Comissió 116

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined