El Govern aprova el Pla de salut de Catalunya 2021-2025

El Govern aprova el Pla de salut de Catalunya 2021-2025

query_builder   21 desembre 2021 13:38

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla de salut de Catalunya 2021-2025

  • És l’instrument i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins l’àmbit de la Generalitat
  • El seu objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida de la població

El Govern ha aprovat el Pla de salut de Catalunya 2021-2025, l’instrument i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins l’àmbit de la Generalitat. El seu objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

El nou Pla, que també defineix quins seran els indicadors d’avaluació, encara el repte d’avançar en la transformació del sistema de salut adoptant una visió més estratègica. També orienta la lluita contra les desigualtats socials, atès que són causa dels principals determinants de la salut i posa l’accent en la necessitat de desenvolupar polítiques amb una mirada interdepartamental i intersectorial.

Pla de salut 2021-2025

El nou Pla de salut 2021-2025 s’ha elaborat partint de tres elements: l’informe Retrospectiva de trenta anys de planificació sanitària a Catalunya: El motor de transformació del sistema de Salut de l’OMS; el Pla de Govern de la Generalitat i la situació provocada, a tots nivells, per la pandèmia de la Covid-19. És per això que el nou document recupera una visió més estratègica i es compromet amb el marc estratègic dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU, objectius alineats amb el Pla nacional per a l’Agenda 2030 i Programa Horitzó Europa 2021-2027.

Té com a base un concepte de salut més ampli, que va més enllà de l’absència de malaltia i que és el resultat de la relació entre les persones i l’entorn físic i social. Per això, també compta amb uns principis ètics que el caracteritzen, com ara el respecte per les persones, la justícia social i equitat, la cura de les persones i l’entorn, i l’eficiència i sostenibilitat.

Es tracta d’un document estratègic que pretén actuar com la brúixola del sistema de salut establint els objectius necessaris per a la seva millora. L’elaboració del Pla ha estat participada pels professionals sanitaris, diferents agents socials i interdepartamentals, que han aportat diversitat, han permès marcar les línies mestres i alinear i donar coherència a totes les intervencions per a la salut. El Pla s’ha confeccionat com una eina de treball en la qual es proposen reptes transversals a superar relacionats amb diferents problemes de salut o malalties.

Per dur a terme aquest nou plantejament, el document s’articula sobre quatre grans estratègies sorgides de les prioritats detectades tant en la salut poblacional com en el mateix sistema de salut. Les quatre estratègies, dins les quals es desenvoluparan diversos eixos d’actuació, se centren en la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida, els entorns saludables, la integració de l’atenció a la salut i les palanques de canvi transversals i transformadors.

Igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida

Aquesta estratègia fa èmfasi en la promoció del benestar emocional i físic de les persones i en la prevenció dels problemes de salut que poden generar desigualtats d’oportunitat per al desenvolupament personal saludable, sigui per raons de sexe o gènere, condicions socioeconòmiques, nivell d’estudis, territori o edat. El seu objectiu és reduir les desigualtats en salut, introduir la perspectiva de gènere i potenciar la promoció de la salut de les persones en totes les etapes de la seva vida, especialment en col·lectius en situació de vulnerabilitat.

I es defineixin objectius i accions en els àmbits de la salut afectiva, sexual i reproductiva, l’alimentació i activitat física saludables, la salut emocional, l’envelliment actiu, les addicions i les violències.

Entorns saludables

L’estratègia conté mesures per superar les desigualtats, l’assoliment dels objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i inclou les àrees de salut pública en protecció de la salut, salut ambiental i alimentària, control de la contaminació i el desplegament de la vigilància epidemiològica. Les accions que integra van des de l’abordatge dels riscos ambientals com a instrument per protegir la salut de les persones, passant pel reforç de les estructures i estratègies de salut pública i les accions per fer front a la residència als antibiòtics que permetin una millor capacitat de resposta davant malalties transmissibles i també les epidèmies, fins al foment de l’ús correcte dels antibiòtics.

Integració de l’atenció a la salut

L’objectiu general d’aquesta Estratègia és garantir l’atenció integrada a la salut de les persones, les famílies i les comunitats, fomentant la seva qualitat de vida i autonomia personal des de la visió “Quadruple Aim” que abasta conceptualment quatre grans objectius: la millora de l’experiència del pacient en l’atenció prestada, la millora la salut de la població en general, la millora de l’eficiència, la millora de l’experiència del professional.

L’estratègia inclou els objectius i les accions per a la transformació del model d’atenció a les persones, reforçant l’orientació salutogènica del sistema sanitari i  prioritzant els àmbits de l’atenció primària de salut i comunitària, els serveis de salut pública, l’atenció a la salut mental i les addiccions, l’atenció sociosanitària i l’atenció hospitalària i l’atenció integrada social i sanitària.

 Palanques de canvi transversals

Aquesta estratègia inclou els instruments i mecanismes necessaris per materialitzar les tres estratègies anteriors. En aquest sentit, els eixos que facilitaran el treball passen per la col·laboració amb altres departaments, amb els governs locals, amb el sector privat i amb la societat civil. La participació ciutadana, la dels professionals, el reforçament dels sistemes digitals, la recerca i avaluació, i la innovació són les principals palanques de canvi que han de tenir un paper principal en la transformació fonamental per al progrés del sistema de salut.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined