contracte programa

Drets Socials i les entitats municipalistes signen un acord marc per a l'enfortiment del sistema de serveis socials

L'acord inclou les principals línies d'actuació per als propers quatre anys i es traduirà en un contracte programa amb els ens locals per un total de 1.408 milions d'euros

query_builder   29 desembre 2021 11:51

event_note Nota de premsa

Drets Socials i les entitats municipalistes signen un acord marc per a l'enfortiment del sistema de serveis socials

L'acord inclou les principals línies d'actuació per als propers quatre anys i es traduirà en un contracte programa amb els ens locals per un total de 1.408 milions d'euros

 1. El nou contracte programa preveu un increment de 76,5 milions per a 2022 per part del Departament fins a arribar als 320 milions
 2. Es destinaran més de 100 milions l’any vinent per a reforçar els serveis socials bàsics, especialment els serveis d'atenció domiciliària (SAD) en el marc del nou model d'autonomia personal
 3. Per a millorar l’atenció, es consolidaran els més de 400 treballadors socials de les àrees bàsiques que van incorporar-se durant 2021
Drets Socials, ACM i FMC

El Departament de Drets Socials, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han subscrit l’acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre l’administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de serveis socials i altres programes de protecció social per al període 2022-2025. Aquest acord marc inclou les principals línies d’actuació per als pròxims quatre anys i es traduirà en un contracte programa amb els diferents ens locals per un total de 1.408 milions d’euros. Per a 2022, es contempla un increment de 76,5 milions d’euros per part del Departament, fins a arribar a un total de 320 milions d’euros.

En una trobada a la conselleria, la titular de Drets Socials, Violant Cervera, ha explicat que “la prioritat és l’atenció a les persones  i famílies que es troben en situació d’especial vulnerabilitat social i de manca d’autonomia personal i aquesta atenció és més eficaç i eficient des de la proximitat, des d’on es coneix de manera més precisa les seves necessitats i es pot donar una resposta més immediata”. Per això, “reforcem el sistema de serveis socials amb més inversió i noves accions i serveis, com la lluita contra el sensellarisme o la teleassistència”.

D’altra banda, el president de l’Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, ha destacat que “amb aquest acord donem un pas endavant en l’atenció social de la màxima qualitat, en la cura de les persones més vulnerables i en garantir que ningú quedi enrere, visqui on visqui”.

El vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya, Eduard Rivas, ha remarcat que “han estat molts mesos de negociació fins a arribar a aquest moment i agraïm l'esforç de totes les parts. Aquest acord marc per a l'FMC és un punt de partida per a garantir uns serveis socials amb el finançament que es mereix la ciutadania. Des de fa molts anys que els Ajuntaments aporten molts recursos, més del 34% previst, i cal reconduir aquesta situació, especialment en aquests moments on les conseqüències de la pandèmia s'han fet paleses amb un augment de les necessitats més bàsiques dels nostres veïns/es. Ens emplacem per continuar treballant i aconseguir aquest objectiu. El treball conjunt entre l'administració local i la Conselleria de Drets Socials, amb lleialtat i corresponsabilitat, ha de garantir la protecció de les persones més necessitades de la societat catalana”.

Mitjançant el contracte programa, el departament de Drets Socials finança –en línies generals- el 66% del cost dels i de les professionals dels equips bàsics de serveis socials i els programes que es desenvolupen, que són la porta d’entrada i el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Els ens locals hi aporten l’altre 34%, si bé hi ha serveis que la Generalitat finança al 100% (com els equips d’atenció a la infància o les instal·lacions juvenils). També es poden introduir elements correctors en el finançament de manera consensuada.

L’acord dona continuïtat al contracte programa 2016-2019, que es va prorrogar fins al 2021 pel context de pandèmia. La Covid-19 ha provocat un creixement de la demanda de serveis socials i els professionals dels equips bàsics d’atenció social han hagut d’atendre un major volum de persones, que a més requereixen una intervenció més integral.

Consolidació de treballadors socials i tècnics de suport

Per poder donar resposta a aquestes mesures, el Departament de Drets Socials augmenta la dotació del contracte programa de serveis socials en 76,5 M€ respecte del conveni anterior. Una part d’aquest increment -concretament 10,4 milions d’euros més que el 2016- van destinats a estabilitzar la plantilla actual de l’atenció social primària.

En aquest sentit, es consolidaran els més de 400 treballadors socials de les àrees bàsiques que van incorporar-se amb addendes Covid durant 2021 i ara passen a estar inclosos dins del contracte programa. També s’incorporà progressivament la figura del tècnic de suport per la contractació de titulats en Dret o Psicologia, per a cadascuna de les àrees bàsiques de serveis socials. S’incorporarà un nou professional cada 50.000 habitants.

Teleassistència i sensellarisme, nous serveis

En comparació amb l’anterior contracte programa, l’acord marc preveu per al nou CP dues actuacions noves: la lluita contra el sensellarisme i el servei de teleassistència. Així, dins de l’estratègia catalana per al sensellarisme es mira de posar l'atenció del col·lectiu de persones sense llar, activant els recursos d'equipaments i serveis a cada territori per tal de prevenir l’exclusió social, facilitant les eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i justa.

Pel que fa a la teleassistència, el nou model de Servei d’atenció en l’entorn domiciliari de les persones ofereix “una atenció social i de cura que garanteixi que les persones siguin autònomes i puguin desenvolupar el seu projecte vital on vulgui i com vulgui, amb integració al seu entorn familiar i comunitari”, ha explicat la consellera Cervera. Per tal d’afavorir aquest model, el Departament de Drets Socials ha incrementat el preu /hora que passa a ser de 19 euros pel primer i s’anirà incrementant al llarg de tot el CP. També es finançarà la teleassistència avançada en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència promogut des de la UE.

En total, es destinaran més de 100 milions l’any vinent per a reforçar els serveis socials bàsics, especialment els serveis d'atenció domiciliària (SAD) en el marc del nou model d'autonomia personal.

El contracte programa de serveis socials 2022-2025 neix amb la voluntat, entre d’altres, de donar resposta a aquestes necessitats i reforçar els serveis socials bàsics. Entre els serveis i programes que s’inclouen en el contracte programa per al període 2022-2025, destaquen:

 • Equips Bàsics d’Atenció Social. Es consolida la ràtio de professionals. (3 treballadors socials +2 educadors +1 gestor administratiu +1 persona extra) i es contempla la contractació de nous professionals, per tal de dimensionar el servei i poder donar resposta a les necessitats actuals, més nombroses i més complexes.
 • Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. S’està treballant en la renovació del model actual, amb el focus posat en la prevenció i el diagnòstic i amb una major integració amb els serveis d’integració en família extensa que ja estaven desplegats pel territori. A més, s’incorpora un professional terapeuta per afrontar possibles disfuncionalitats en les famílies, i així poder evitar futurs desemparaments.
 • Servei d’intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. Es treballa per estendre aquest servei a tot el territori català i per desenvolupar un nou model des de la prevenció, la intervenció en nivells inicials de risc, la capacitació parental i l’abordatge integral de cada actuació.
 • En l’àmbit de joventut, es reforçaran les polítiques que garanteixin la inclusió social per a les persones en situació de vulnerabilitat, entre els quals s’inclouen mesures per al col·lectiu de joves migrats sols.
 • Polítiques de lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social. Per a la lluita contra el sensellarisme, s’impulsen de manera específica accions per promoure la lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social, que es concreten en serveis, equipaments i recursos en cada territori destinats a prevenir els factors d'exclusió social. Es mantenen els ajuts d’urgència social i l’atenció a la pobresa energètica.
 • Servei d’atenció a la dependència i teleassistència avançada. El nou model de servei d’atenció en l’entorn domiciliari tracta de proporcionar una atenció social i de cura preventiva, proactiva i de proximitat perquè les persones usuàries puguin desenvolupar el seu projecte de vida vinculat al seu entorn familiar i comunitari. Per impulsar aquest model, s’ha incrementat el preu/hora que passa a ser de 19 euros per al primer any i anirà en augment.
 • Desenvolupament de plans d’envelliment locals (envelliment quilòmetre zero) que millorin la qualitat de vida de les persones grans, potenciant l’envelliment actiu com a model de socialització i per evitar la solitud no volguda, de prevenció i de promoció de l’autonomia personal.
 • Desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2124, amb el qual s’ha d’alinear de manera progressiva el contracte programa que el Departament signa amb els ens locals i compartir amb l’administració local l’evolució en els sistemes d’informació, planificació i avaluació estratègica.

5  

Imatges

Acord marc del contracte programa 22-25 amb les entitats municipalistes

Acord marc del contracte programa 22-25 amb les entitats municipalistes 125

Acord marc del contracte programa 22-25 amb les entitats municipalistes

Acord marc del contracte programa 22-25 amb les entitats municipalistes 110

Acord marc del contracte programa 22-25 amb les entitats municipalistes (reunió)

Acord marc del contracte programa 22-25 amb les entitats municipalistes (reunió) 162

Acord marc del contracte programa 22-25 amb les entitats municipalistes (reunió)

Acord marc del contracte programa 22-25 amb les entitats municipalistes (reunió) 144

Acord marc del contracte programa 22-25 amb les entitats municipalistes

Acord marc del contracte programa 22-25 amb les entitats municipalistes 120

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined