clauer

Drets Socials destina més de 100 milions d'euros a ajuts ordinaris al pagament del lloguer per a l'any 2021

query_builder   31 desembre 2021 10:16

event_note Nota de premsa

Drets Socials destina més de 100 milions d'euros a ajuts ordinaris al pagament del lloguer per a l'any 2021

El DOGC publica una ampliació de 900.000 euros en el pressupost, que permetrà cobrir la demanda de més 53.000 famílies

També s’han atorgat prop de 9.000 ajuts per pagar el lloguer, específics per  a gent gran,  que  han comptat amb un pressupost a banda de  19.200.000 euros

Clauer

El Departament de Drets Socials ha ampliat en 900.000 euros el pressupost destinat als ajuts ordinaris per pagar el lloguer. Aquesta ampliació permetrà  cobrir la necessitat de 53.000 famílies i  arribar als 100 milions d’euros destinats a aquest tipus d’ajut. La convocatòria per a accedir a aquests ajuts es va obrir el passat mes d’abril i va incloure algunes modificacions en les bases reguladores d’aquests ajuts per adaptar-se a la situació real de preus de les rendes de lloguer.

La voluntat del Govern és continuar donant resposta a les famílies que necessiten els ajuts per poder seguir vivint en el seu habitatge de manera habitual i continuada. La línia d’ajuts ordinaris al pagament del lloguer està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s’hi podrien veure abocades si no compten amb una ajuda per a les despeses del lloguer del seu habitatge habitual. Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es van publicar al DOGC el 12 d’abril de 2021 i modifiquen els topalls de les rendes i l’import de la subvenció, entre altes aspectes.

 

Fins a 200 euros al mes per habitatge

La subvenció, que concedeix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Drets Socials, es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat de convivència el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer,  enguany s’han modificat els límits respecte dels anys anteriors per ajustar-los a la realitat actual del mercat de lloguer. Així doncs,  el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 800 euros mensuals (abans 750); a Girona i a Tarragona és de 550 (abans 500),  de 500 a la demarcació de Lleida (abans 450) , i de 400 a les Terres de l’Ebre (abans 350). Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

El límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència que permet l'accés i la priorització de la subvenció es determina segons els membres de la unitat de convivència i  s'expressa en nombre de vegades la quantia anual de l'IRSC segons el nombre de persones que formen part de la unitat de convivència.

L’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l’exercici 2021 és de 7.967,73 euros anuals.

 

9.000 ajuts concedits per pagar el lloguer, específics per a persones de més de 65 anys

A banda dels ajuts ordinaris, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha concedit un total de 9.000 ajuts per pagar el lloguer, específics per a persones grans. Aquesta tipologia d’ajuts ha comptat amb un pressupost a banda de 19.200.000 euros, entre noves sol·licituds i pròrrogues d’anys anteriors.

undefined
undefined
undefined
undefined