Imatge decorativa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Gener del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a totes les comarques al gener, en relació amb l'any anterior

La variació mensual és negativa a 31 comarques i a Aran

query_builder   11 febrer 2022 10:00

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Gener del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a totes les comarques al gener, en relació amb l'any anterior

La variació mensual és negativa a 31 comarques i a Aran

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,4% al mes de gener respecte a l’any anterior i se situa en 3.320.061 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran. Els increments més intensos es presenten a Aran (14,4%), l’Alta Ribagorça (6,9%) i la Cerdanya (7,9%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats, segueixen registrant increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (3,0%), el Vallès Occidental (2,5%) i el Baix Llobregat (2,3%).

Mapa de Catalunya per comarques i Aran. Variació interanual (%) d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal. Gener 2022

En relació amb el mes de desembre del 2021, el nombre d’afiliats ha disminuït un 0,6% al conjunt de Catalunya. La disminució s’ha traslladat a la majoria de comarques (31) i també a Aran, encapçalades pel Tarragonès (‑2,0%), el Pallars Sobirà (‑1,9%), l’Alt Empordà i la Cerdanya (ambdues un ‑1,5%) . D’altra banda, hi ha 10 comarques amb variacions positives en relació amb el mes anterior, encapçalades per l’Alt Camp, l’Anoia i el Bages (0,5%, en els tres casos).

L’augment interanual del nombre d’afiliats és més elevat en les dones (3,7%) que en els homes (3,2%), al gener

Al mes de gener i respecte del mateix mes de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d’homes (3,7% i 3,2%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’afiliats com d’afiliades, excepte la Terra Alta on els homes afiliats disminueixen lleugerament (‑0,4%).

El nombre d’afiliats de menys de 30 anys és el que més augmenta (10,2%) i el de 30 a 44 anys és l’únic que disminueix (0,3%)

Per edats, al gener el 16,1% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 36,4%; els de 45 a 54, el 28,6%, i els de 55 anys o més, el 18,9% del total.

En relació amb el mateix mes de l’any anterior tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït al conjunt de Catalunya (‑0,3%). Per comarques, el grup de 30 a 44 anys és l’únic que ha registrat disminucions, i ho ha fet a 31 comarques.

El col·lectiu més jove ha augmentat, percentualment, molt per sobre que la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques. Al conjunt de Catalunya els afiliats de menys de 30 anys han augmentat un 10,2% i on ha estat més elevat és a Aran (37,4%), la Cerdanya (20,5%) i l’Alta Ribagorça (19,1%).

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten un 3,9% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, amb la variació més elevada a Aran (14,2%) i a la Cerdanya (8,7%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 4,9% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, especialment a Aran (9,8%) i al Baix Penedès (9,6%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers (9,3%) és més intens que el d’afiliats de nacionalitat espanyola (2,5%) a totes les comarques

Al gener, el 84,7% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 15,3% del total. L’augment interanual d’aquests últims és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (9,3% i 2,5%, respectivament) i a totes les comarques i Aran.

La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (30,9%) i dobla la mitjana catalana. També tenen proporcions elevades el Barcelonès (21,9%) i l’Alt Empordà (21,7%) i, en canvi, l’Anoia i el Berguedà (8,1%, totes dues), el Vallès Oriental (8,7%) i el Pallars Sobirà (8,9%) són les comarques on és més baixa.

El sector serveis és l’únic que incrementa les afiliacions a totes les comarques al gener, en relació amb el mateix mes de l’any anterior

El sector serveis, que representa el 78,5% de les afiliacions, ha augmentat en gairebé 110.000 afiliacions al gener respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 4,2%, el més elevat de tots els sectors. D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (30.840) i el Vallès Occidental (10.636), seguit del Baix Llobregat (9.035), el Maresme (5.773), i el Vallès Oriental (5.138); en canvi, en nombres relatius, les comarques que registren les taxes de variació més elevades són Aran (18,2%), i la Cerdanya (10,4%).

El sector industrial ha augmentat un 1,6% el nombre d’afiliacions al gener en relació amb un any enrere (7.634 afiliacions). La indústria ha augmentat les afiliacions a totes les comarques excepte a l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf i el Moianès i a l’Aran. El major decrement l’ha registrat el Garraf (‑1,4%). En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (1.022), al Maresme (592) i al Tarragonès (563).

Pel que fa a les quatre comarques amb més pes del sector industrial sobre el total d’afiliacions a la Seguretat Social (la Segarra, la Garrotxa, la Conca de Barberà i Osona), totes han augmentat, encapçalades per la Garrotxa (2,8%).

La construcció, amb un increment de 6.809 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 3,3% interanual. Per comarques, totes excepte 4, augmenten el nombre d’afiliacions. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.805), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el de l’Alta Ribagorça (13,7%).

L’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (‑375), fet que representa una disminució del 0,7% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a 24 comarques. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Segrià (177 afiliacions), mentre que la disminució més elevada és la del Montsià (‑139 afiliacions).

Les proporcions més altes d’afiliacions a jornada parcial són a la Cerdanya i al Priorat

Al mes de gener, el 21,6% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. La Cerdanya i el Priorat són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (26,5% i 25,0%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (17,0%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les comarques amb proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són el Baix Ebre i l’Alta Ribagorça

Al mes de gener el 24,4% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són de caràcter temporal, al conjunt de Catalunya. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l’Alta Ribagorça (37,3%), el Baix Ebre i Aran (33,2%, totes dues). Per contra, la que mostra el grau de temporalitat més baix és el Baix Llobregat (21,5%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 375

Taules

Taules
XLSX | 63

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined