Un bloc de pisos en rehabilitació

Drets Socials obre la convocatòria dels fons Next Generation EU destinats a la rehabilitació d'edificis i habitatges

query_builder   31 març 2022 11:30

event_note Nota de premsa

Drets Socials obre la convocatòria dels fons Next Generation EU destinats a la rehabilitació d'edificis i habitatges

  • Hi ha tres línies de subvencions: les destinades a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, les de millora de l’eficiència energètica en habitatges i les destinades a subvencionar l’elaboració del llibre de l’edifici
  • L’import destinat per aquests tres programes el 2022 és de 57.475.365 euros
  • El Departament invertirà els propers anys 480 M€ a projectes de rehabilitació en el marc dels Next Generation EU per actuar en 65.000 habitatges

El Departament de Drets Socials ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis i habitatges i a la redacció del llibre de l’edifici. Es tracta de tres línies d’actuació incloses en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons Next Generation EU. En els propers dies (entre 20 i 40 dies segons el programa) s’obrirà a la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya el tràmit corresponent a cadascuna d’aquestes convocatòries, per poder presentar les sol·licituds telèmaticament. L’import màxim per aquests tres programes el 2022 és de 57.475.365.

Les subvencions en l’àmbit de la rehabilitació dels fons Next Generation de la Unió Europea permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic. En aquest sentit, s’ha fixat com a objectiu principal que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Totes les obres que se subvencionin van destinades a la rehabilitació del parc d’edificis d’habitatges existent i s’admetran obres iniciades a partir de l’1 de febrer de 2020.

A banda dels tres programes inclosos en aquesta convocatòria, en l’àmbit de la rehabilitació Drets Socials també impulsa una línia destinada a barris. Pel conjunt d’aquests programes, que tenen per objectiu actuar en 65.000 habitatges, el Departament destinarà una dotació total de 480 milions d’euros els propers anys.

En aquesta primera convocatòria, no hi entra la ciutat de Barcelona i l'Àrea Metropolitana ja que són els respectius consorcis els qui han de fer les seves convocatòries.

 

Programa edificis: destinat a comunitats de propietaris que volen fer actuacions en els elements comuns

Poden accedir a aquesta subvenció  les  comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques, que vulguin realitzar actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades. Els edificis que s’hi vulguin acollir han de tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit en el moment de presentar la sol·licitud.

Aquesta línia de subvenció per a edificis compta amb una dotació pressupostària total de 162,7 milions d’euros, a distribuir en diversos exercicis. La convocatòria actual té una disponibilitat pressupostària de 23.038.692 d’euros , més 1.000.000 d’euros addicionals per als casos en que es justifiqui la vulnerabilitat econòmica de les persones sol·licitants.

Són actuacions subvencionables les que facin una rehabilitació de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, que suposin una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o el 35%, segons la zona climàtica.

El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR:

  • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
  • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habitatge).
  • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).
  • Les quantitats anteriors podran augmentar-se un màxim de 1.000 euros per habitatge (o de 12.000 euros per edifici) quan la rehabilitació comporti la retirada d’amiant..

 

Programa habitatges: destinat a persones propietàries que volen fer actuacions per millorar l’eficiència energètica del domicili habitual

Poden accedir a aquesta línia de subvenció, les persones propietàries d’habitatges i també  els usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres, i que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquesta línia de subvenció compta amb una dotació pressupostària total de 58,5 milions d’euros en diversos exercicis. La convocatòria actual té una disponibilitat pressupostària de 24.038.692 d’euros.

Seran actuacions subvencionables dins aquest programa d’habitatge les obres que suposin una reducció de la demanda energètica del 7%, o una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30%,  o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge. La quantia màxima subvencionable és de 7.500 euros per habitatge i la inversió mínima és de 1.000 euros/habitatge. L’import de la subvenció serà del  40%, amb una subvenció màxima de 3.000 euros/habitatge.

 

Llibre de l’edifici: destinat a comunitats de propietaris que vulguin allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació

Poden accedir a aquesta tipologia de subvenció les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000, que tinguin la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit en el moment de fer la sol·licitud i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Els fons Next Generation EU subvencionen aquest treball de diagnosi a la comunitat de veïns que tingui intenció de rehabilitar abans que decideixi dur a terme les obres de rehabilitació.

Aquesta línia de subvenció compta amb una dotació pressupostària total de 43 milions d’euros en diversos exercicis. La convocatòria actual té una disponibilitat pressupostària de 9.397.981 d’euros.

Logotips Ajuts Next Generation
undefined
undefined
undefined
undefined