Fotografia proves de 6è

Un total de 82.618 alumnes faran, entre avui i dijous, les proves d'avaluació de 6è d'educació primària

query_builder   26 abril 2022 09:00

event_note Nota de premsa

Un total de 82.618 alumnes faran, entre avui i dijous, les proves d'avaluació de 6è d'educació primària

  • Permetran determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en els següents àmbits: matemàtiques, llengua catalana, castellana, estrangera, i medi natural
Fotografia proves de 6è

Un total de 82.618 alumnes duran a terme, entre avui i dijous, les proves d’avaluació de 6è d’educació primària. Una avaluació que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l’ESO.

 

El grau d’assoliment es determina en els següents àmbits: competència comunicativa lingüística -en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l'Aran-, competència matemàtica i de l’àrea de coneixement del medi natural. L’avaluació de 6è d’educació primària té caràcter diagnòstic i no marca, en cap cas, la superació o no de l’etapa. El resultat de la prova no té efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat, ni en la decissió de passar a l’ESO, però serveix al centre per saber en quin punt està el seu alumnat, i a l’administració per avaluar el nivell d’assoliment en tot el sistema educatiu.

 

La realització de les proves es durà a terme en tres dies: avui els alumnes s’avaluaran en les competències de llengua catalana i llengua estrangera -anglès i/o francès-; demà s’avaluaran la llengua castellana i les matemàtiques; el dijous 28 d’abril es farà la prova de coneixement del medi natural i, si s’escau, d’aranès.

 

L’alumnat prové de 2.273 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. La distribució d’alumnat en funció dels diferents serveis territorials és la següent:

 

 

Servei territorial

Alumnes participants a la prova

Consorci d’Educació de Barcelona

13.659

Vallès Occidental

11.080

Maresme-Vallès Oriental

10.079

Baix Llobregat

9.160

Barcelona Comarques

9.395

Girona

8.965

Tarragona

7.550

Catalunya Central

6.234

Lleida

4.669

Terres de l’Ebre

1.827

TOTAL

82.618

 

Els correctors de les proves de sisè d’educació primària tenen el suport d’una plataforma digital  que facilita i agilitza el procés de correcció de les preguntes obertes i en les redaccions. Fa dues edicions  ja es va implementar per a la correcció de les preguntes tancades. Els enunciats de les diferents proves es podran consultar a la web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, un cop acabat tot el procés d’aplicació:  http://csda.gencat.cat/ca/.

 

Contingut de les proves

 

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió oral, la lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió oral es valoren els processos d’obtenció d’informació i interpretació; de la comprensió  lectora, es valora l’obtenció d’informació, la interpretació d’aquesta i la reflexió; finalment de l’expressió escrita es valora la correcció lingüística, la competència discursiva i els aspectes formals.

 

Respecte la llengua estrangera, s’avaluen la comprensió lectora i la comprensió oral, en concret els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació. En l’expressió escrita es mesura la competència discursiva i la correcció lingüística.

 

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, es mesura la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica, aplicar coneixements sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana i justificar els resultats obtinguts.

 

Quant a la prova de competència associada a l'àrea de coneixement del medi natural, es té en compte l’explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, el reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i la interpretació d’informació científica i tecnològica proporcionada en forma de dades i proves.

 

 

26 d’abril de 2022

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined