Bo Lloguer Jove

Drets Socials obre la convocatòria per demanar el Bo Lloguer Jove

query_builder   1 juny 2022 09:56

event_note Nota de premsa

Drets Socials obre la convocatòria per demanar el Bo Lloguer Jove

Avui s’ha publicat al DOGC la convocatòria d’aquest ajut que preveu que es puguin presentar les sol·licituds telemàticament a partir del dia 8 de juny

El Govern de la Generalitat ja va advertir al Ministerio que l’insuficient finançament d’aquest ajut pot comportar que molts joves, tot i complir els requisits, quedin fora de la convocatòria

Avui s’ha publicat al DOGC la convocatòria per demanar al Bo Lloguer Jove, regulat pel Reial decret 42/2022, de 18 de gener, i d’acord amb les bases reguladores publicades al DOGC el dia 16 de maig. Aquest ajut  es podrà tramitar  prioritàriament de manera telemàtica a partir del dia 8 de juny i fins el 17 de juny. Les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins l’esgotament del finançament disponible.

Aquest Bo lloguer jove, anunciat pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el mes de gener, preveu un ajut de 250 euros mensuals per pagar el lloguer per als joves d’entre 18 i 35 anys que compleixin requisits. El Departament de Drets Socials, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ocupa del tràmit i gestió d’aquest ajut que es pot demanar telemàticament al web de tràmits de la Generalitat gencat.cat/tràmits.

Requisits generals per accedir al Bo lloguer jove

Les bases per accedir a aquest ajut marquen uns requisits generals de residència a Catalunya, ingressos i edat (màxim de 35 anys a la presentació de la sol·licitud), així com d’altres requisits referents a la vinculació amb l’habitatge:

 • Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida sigui la residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos.
 • Ser titular del contracte d’arrendament o estar en condicions de subscriure’l en un termini màxim dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 • Estar empadronat a l’habitatge o habitació arrendada o cedida.
 • No deure cap mes de lloguer.
 • Que cap persona de les que formen part de la unitat de convivència sigui titular ni usufructuària d’un habitatge, ni ser socis o partícips, ni tenir relació de matrimoni (o relació anàloga), ni parentiu amb el propietari de l’habitatge, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat.

Límit d’ingressos per accedir a l’ajut

Es pot sol·licitar l’ajut tant per pagar el lloguer sencer de l’habitatge com per pagar el lloguer d’una habitació subarrendada, sempre que hi hagi un contracte vigent, que demostri aquest fet.

Així doncs, si es presenta una sol·licitud pel lloguer sencer de l’habitatge, es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència  en edat laboral, constin o no com a titulars del contracte. Quan en un mateix habitatge dues o més persones titulars del contracte, sol·licitin la subvenció, es consideraran els ingressos individuals. En el cas de  lloguer o cessió d’ús d’habitació, només es consideraran els ingressos de la persona física subarrendatària o arrendatària sol·licitant.

L’ajut es concedirà per 2 anys tenint en compte els següents límits:

 • Si els ingressos corresponen al 2020 han de ser iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC (22.548,67€)
 • Si els ingressos corresponen al 2021 han de ser iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15€)
 • Si els ingressos corresponen al 2022 han de ser iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€)

Límit de la renda de lloguer mensual

Aquest ajut està subjecte a que les rendes del lloguer no superin uns determinats imports, segons la zona on es trobi ubicat l’habitatge, i que són els següents:

 • Àmbit metropolità de Barcelona ( Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900€ per habitatge i 450€ per habitació
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650€ per habitatge i 350€ per habitació.
 • Demarcació de Girona: 650€ per habitatge i 350€ per habitació.
 • Demarcació de Lleida: 600€ per habitatge i 300€ per habitació.
 • Demarcació de Tarragona: 600€ per habitatge i 300€ per habitació.

 

Un finançament insuficient

El secretari d’Habitatge i Inclusió Social, del Departament de Drets Socials, Carles Sala, s’ha manifestat molt crític amb aquest, especialment pel que fa al seu insuficient finançament, que comportarà que molts joves, tot i complir els requisits, quedin fora de la convocatòria. Sala ha explicat que “la dotació pressupostària és clarament injusta i  insuficient ja que a Catalunya només disposarem de 29 milions d’euros (el 14,5% dels fons pressupostats) que ens permeten arribar a menys de 10.000 joves”. En aquest sentit, Sala ha recordat que a Catalunya es concentren el 25% de les llars que han escollit el lloguer com a fórmula d’accés a un habitatge: “Un de cada quatre habitatges llogats a l’Estat s’ubica a Catalunya i, a més, tenim el 17% de la població jove de tot l’Estat. Per tant, hauríem de rebre entre 34 i 50 milions d’euros del programa del Bono Joven, enlloc dels 29 milions que rebrem”.

Sala també ha manifestat el seu desacord pel fet que es tracti d’un ajut lineal, de 250 euros per tothom, quan sabem que “no és el mateix pagar 900 euros de renda a l’àmbit metropolità Barcelona i rebre 250 € de subvenció, que pagar-ne 400 o 500 en altres àmbits del país, i rebre un ajut pel mateix import”.


Vídeo de la campanya Bo Lloguer Jove: https://www.youtube.com/watch?v=RILh1bpMROE 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined