El Govern atorgarà un complement de productivitat extraordinari al personal de neteja per reconèixer la seva implicació a l'inici de la pandèmia

El Govern atorgarà un complement de productivitat extraordinari al personal de neteja per reconèixer la seva implicació a l'inici de la pandèmia

query_builder   21 juny 2022 14:01

event_note Nota de premsa

El Govern atorgarà un complement de productivitat extraordinari al personal de neteja per reconèixer la seva implicació a l'inici de la pandèmia

  • L’acord de Govern preveu un pagament extraordinari únic amb un màxim de gratificació de 450 euros per treballador, i dona compliment a la disposició addicional tretzena de la Llei 2/2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
  • El Departament de Drets Socials i el CatSalut han d’aprovar, en el termini de 3 mesos, els instruments d’atorgament per fer efectiu el complement de productivitat no més tard del dia 31 de desembre de 2022

El Govern ha acordat impulsar un complement de productivitat extraordinari únic per al personal de serveis de neteja dels centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat), que vol reconèixer la seva implicació i esforç durant l’esclat de la pandèmia de la COVID-19, entre l’1 de març i el 31 de maig del 2020, coincidint amb el primer estat d’alarma implantat fa dos anys. La gratificació preveu un pagament en una sola vegada d’un màxim de 450 euros per treballador, amb la voluntat d’agrair la feina feta en condicions de gran intensitat i d’un desgast físic i emocional molt elevats.

A partir de l’aprovació i publicació al DOGC d’aquest Acord, el Departament de Drets Socials i el CatSalut disposen d’un termini de 3 mesos per definir i establir els instruments jurídics d’atorgament de la subvenció corresponents. Durant aquest període, les empreses i entitats proveïdores afectades podran sol·licitar, segons el nombre de treballadors i treballadores que tenien durant el primer estat d’alarma, els imports necessaris per fer efectiu un complement de productivitat extraordinari únic. Aquest pagament tindrà la naturalesa de subvenció a favor del personal esmentat, i s‘haurà de satisfer no més tard del dia 31 de desembre de 2022.

Així, el text legal aprovat avui indica que té dret a percebre un complement de productivitat extraordinari únic el personal integrat en les empreses de neteja que van prestar serveis als centres sanitaris del Siscat, entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2020. Igualment, també té dret a percebre el complement el personal integrat en les empreses i entitats proveïdores que, amb les mateixes funcions, van prestar serveis als centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, persones amb discapacitat, persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, persones amb drogodependències i/o altres addiccions i persones afectades pel virus VIH/SIDA, amb finançament totalment o parcialment públic, establert mitjançant qualsevol instrument jurídic. S'entén complert aquest requisit per part dels treballadors i treballadores que hagin estat, durant tot aquest període o part d’aquest període, en situació d'incapacitat temporal per haver resultat positius o haver estat contactes aïllats per la COVID-19.

D’altra banda, l’acord determina que cal exigir a les empreses i entitats proveïdores de serveis de neteja receptores l’acreditació del pagament efectiu del complement de productivitat extraordinari únic als treballadors afectats, que l’hauran de percebre ja sigui en la seva totalitat o en la part proporcional al temps que, en el període fixat, van prestar serveis efectius.

Aquest Acord de Govern implementa el que determina la disposició addicional tretzena de la Llei 2/2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que forma part dels Pressupostos de la Generalitat del 2022. A més, la contraprestació aprovada complementa el Decret llei de juny del 2021, que va compensar l’esforç realitzat durant l’inici de la pandèmia als treballadors dels àmbits de la salut pública de Catalunya i dels serveis socials de caràcter residencial de la gent gran, discapacitat intel·lectual i física.

undefined
undefined
undefined
undefined