Fotografia

Gonzàlez-Cambray: "Posem totes les eines per defensar la llengua i garantir-ne els aprenentatges en el sistema educatiu, i ho hem fet des del primer minut"

query_builder   22 juny 2022 12:24

event_note Nota de premsa

Gonzàlez-Cambray: "Posem totes les eines per defensar la llengua i garantir-ne els aprenentatges en el sistema educatiu, i ho hem fet des del primer minut"

  • El Consell Lingüístic Assessor lliura al Departament d'Educació les seves propostes per impulsar l’ús del català als centres

 

  • Els membres del Consell han elaborat un document amb propostes sobre el projecte lingüístic, l’avaluació, els docents, les xarxes socials i l’alumnat nouvingut

 

  • El Departament recollirà les aportacions pedagògiques per a l’elaboració d’un esborrany de Decret que ha de desplegar al règim lingüístic de la Llei d’educació de Catalunya
Fotografia

El Consell Lingüístic Assessor ja ha conclòs l’informe de propostes sobre l’impuls de l’ús del català als centres educatius, per encàrrec del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Des de la seva constitució el passat 1 de març, el Consell ha dut a terme diferents reunions per tal de definir les estratègies necessàries per impulsar la llengua catalana a escoles i instituts.

 

La presidenta del Consell ha lliurat aquest matí l’informe amb les conclusions al conseller d’Educació. En la roda de premsa posterior, Gonzàlez-Cambray ha afirmat que “aquest encàrrec és molt valuós perquè posa l’accent en els mestres com a model per l’alumnat i com a exemple lingüístic d’infants i joves. Perquè posa l’accent en el projecte lingüístic dels centres, en els referents de xarxes socials pels joves, i en el català coma llengua d’acollida de l’alumnat”.

 

L’òrgan consultiu considera que els usos lingüístics als centres educatius catalans són lluny del que preveu el marc normatiu i que, per això, cal prendre les mesures necessàries per tal que augmenti l’ús del català, tant a l’aula com a la resta d’àmbits de l’educació. El Consell insisteix que les mesures a adoptar no tenen sentit si s’emmarquen en percentatges de temps, tant des d’una perspectiva organitzativa com en el moment pedagògic actual.

 

Les propostes del Consell són la base amb la qual el Departament d'Educació ha d’elaborar un esborrany decret que permetrà desplegar el Títol 2 de la Llei d’Educació de Catalunya, referent al Règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. El conseller ha explicat que “a partir de l’informe el que farem és un decret que desplegarà la LEC sobre el règim lingüístic del sistema educatiu català, incorporant el contingut de l’informe. Posem totes les eines per defensar la llengua i garantir-ne els aprenentatges en el sistema educatiu, i ho hem fet des del primer minut. Seguirem lluitant amb les eines per incrementar l’ús de català als centres educatius”.

 

Carme Junyent ha destacat que “l’escola ha de tenir el caràcter compensatori perquè en la reculada que estem encara que ens diguin que l’escola és reflex de la societat, també és motor de la societat en molts temes. I l’escola ha de ser motor en la llengua, sobretot per molts alumnes que no tenen el català en la seva llengua habitual i si no ho fa l’escola no ho farà ningú més”.

 

Els principals punts de les propostes són:

 

- L’escola catalana ha de tenir el català -i l’aranès a l’Aran- com a eix a partir del qual s’articuli el projecte educatiu del centre i les activitats que s’hi despleguen.

- L’actuació dels centres ha de tenir un caràcter compensatori pel que fa al coneixement i la possibilitat d’ús de la llengua catalana i de l’aranès.

- La llengua de la docència i de les activitats educatives emprada als centres no pot respondre a una tria personal, sinó que s’adequa al projecte educatiu i lingüístic definit pel centre.

- El Departament d’Educació ha de garantir la formació bàsica en el camp de la sociolingüística i en estratègies d’assertivitat lingüística a tots els docents en el termini de tres anys.

- A banda de l’ús del català i l’aranès com a llengua vehicular i referencial d’aprenentatge, el pla lingüístic del centre pot preveure l’ús del castellà com a llengua d’aprenentatge, tal com estableix la normativa, i d’alguna llengua estrangera com a llengua auxiliar d’aprenentatge per tal de garantir l’assoliment de les competències comunicatives de cada etapa educativa.

 

Al marge de les principals recomanacions, el Consell Lingüístic Assessor recull d’altres iniciatives. Per exemple, planteja que al curs darrer de l’ESO els centres educatius ofereixin la possibilitat d’obtenir, mitjançant una prova específica, un certificat oficial que acrediti la competència lingüística en català d’acord amb els nivells del Marc europeu comú de referència. En l’àmbit del professorat, es proposa revisar la formació inicial, en relació amb la competència i l’ús de la llengua catalana i la valoració de la diversitat lingüística de tot el personal que intervé en el procés educatiu formal i no formal; i que el Departament d’Educació incorpori l’avaluació de la competència lingüística -oral i escrita- dels docents en el procediment d’incorporació al sistema educatiu.

 

El document també indica que els centres educatius crearan o redefiniran els seus projectes lingüístics de centre (PLC) atenent al marc de referència establert pel Departament d’Educació, i ajustant-lo a les particularitats del context sociolingüístic del seu entorn. Aquest PLC determinarà les actuacions lingüístiques i s’adequarà a l’assoliment dels objectius fixats inicialment pel Departament i desplegats pel centre. Per aquest motiu, haurà d’estar sotmès a una revisió i avaluació anuals. L’informe també estableix que Educació creï una comissió de seguiment i avaluació dels PLC; i que s’introdueixin en els centres activitats elaborades conjuntament amb professionals de les xarxes socials que promoguin l’ús de la llengua catalana en les xarxes socials.

 

22 de juny de 2022

 

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 340

1  

Fitxers adjunts

Informe Consell Lingüístic Assessor

Informe Consell Lingüístic Assessor
PDF | 426

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined