EMT

Empresa i Treball destina 45,5 milions d'euros al nou programa 'Ocupació + Transformació' dirigit a autònoms, microempreses i cooperatives

query_builder   27 juny 2022 13:18

event_note Nota de premsa

Empresa i Treball destina 45,5 milions d'euros al nou programa 'Ocupació + Transformació' dirigit a autònoms, microempreses i cooperatives

Es tracta d’un ajut de 5.000 euros per a autònoms, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones assalariades

L’objectiu és el manteniment de l’ocupació durant un mínim de sis mesos i la realització d’una acció formativa per facilitar la transició cap a l’economia verda o digital

És el programa d’ajuts directes més gran dirigit a treballadors autònoms i microempreses que ha fet el Departament, a excepció dels concedits durant la crisi de la covid-19

EMT

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha presentat aquest matí al Consell del Treball Autònom de Catalunya el nou programa d’ajuts “Ocupació + Transformació”, dotat amb 45,5 milions d’euros provinents de fons MRR (REACT-EU). L’han acompanyat el secretari de Treball, Enric Vinaixa Bonet, i el director general de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, Òscar Riu Garcia. El programa ‘Ocupació + Transformació’ està dirigit a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives, i l’objectiu del Departament és oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació –amb la compensació d’una part dels costos salarials- i facilitar la transició cap a l'economia verda o digital.

Es tracta del programa d’ajuts directes més gran dirigit a persones treballadores autònomes i microempreses que ha fet el Departament fins al moment, a excepció dels que es van concedir durant els anys 2020 i 2021 per pal·liar els efectes econòmics provocats per la covid-19, que van assolir els 665,5 milions d’euros.

El pressupost total que es destina a aquest programa és de 45,5 milions d'euros. Durant la primera quinzena de juliol s'obrirà una primera convocatòria de 38,5 milions d'euros, i per motius d'assignació pressupostària dels fons MRR, l'any 2023 s'obrirà una segona convocatòria amb els 7 milions d'euros restants.

El conseller ha explicat que “des del Departament d’Empresa i Treball, en l’àmbit del treball autònom ens hem focalitzat en dues línies d’actuació. D’una banda, ajuts per superar la situació derivada de la covid, i en aquest sentit som el territori de l’Estat que més suport ha donat als sectors afectats i, per tant, a autònoms i microempreses. Però, al mateix temps, volem ajudar a la transformació del sistema productiu del país, i en aquest sentit hem presentat al Consell del Treball Autònom de Catalunya dos programes d’ajuts. Amb el primer, “Ocupació + Transformació”, dotat amb 45,5 milions d’euros, perseguim fomentar la transformació del model de negoci a través de la formació en dos grans vectors: la sostenibilitat i la digitalització”. 

Per mitjà del programa "Ocupació + Transformació”, el Departament oferirà un ajut de 5.000 euros a autònoms, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades (o sòcies treballadores) amb el compromís de mantenir els llocs de treball durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció. A més, l’entitat haurà de dur a terme en el termini de sis mesos des de la recepció de l’ajut una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o l’economia digital.

Roger Torrent també ha avançat a les entitats que conformen el Consell del Treball Autònom de Catalunya (Pimec Autònoms, CTAC, AUTCAT, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball i Pimec) la convocatòria durant el darrer trimestre de l’any d’un nou ajut a persones treballadores autònomes que es dirà “TU + 1”.

En aquest cas, l’objectiu és fomentar la contractació indefinida d’una persona treballadora en situació d’atur per part d’autònoms que no tenen cap assalariat al seu càrrec, de manera que el Departament subvencionarà el cost laboral de la persona contractada durant 12 mesos, amb un mínim de permanència de la contractació de 18 mesos. L’import previst d’aquesta convocatòria per afavorir el creixement del projecte professional d’aquestes persones treballadores autònomes és de 10,9 milions d’euros de fons propis de la Generalitat.

“Amb aquesta segona línia de suport busquem ajudar a créixer i consolidar-se a aquests negocis d’autònoms que tenen feina, que tenen comandes suficients per fer un salt endavant però que no s’acaben d’atrevir perquè no ho veuen clar. Des del Departament els ajudem a fer aquest pas amb el finançament del primer any de contractació (14 pagues) de la persona assalariada”, ha destacat Torrent.

Durant la reunió, el conseller també ha valorat la darrera convocatòria d’ajuts per fomentar l’autoocupació de persones joves, mitjançant la qual s’han atorgat un total de 18,3 milions d’euros, el que suposa un increment del 83% respecte al pressupost inicial. La convocatòria preveia destinar 10 milions d’euros, però finalment es va ampliar el pressupost per concedir la subvenció de 13.510 euros a totes les persones sol·licitants que complien els requisits, un total de 1.358 joves.

L’objectiu d’aquesta convocatòria, finançada amb fons REACT-EU, és fomentar l’autoocupació de les persones joves entre 18 i 29 anys perquè es donin d’alta i es mantinguin com a persones treballadores autònomes com a mínim durant un any de manera ininterrompuda. Amb aquesta mesura es garanteix un ingrés mínim al treballador per compte propi a l’inici de la seva activitat econòmica.

 

Condicions del nou programa ‘Ocupació + Transformació’

Podran sol·licitar l’ajut del programa “Ocupació + Transformació”:

  • Les persones treballadores autònomes i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica, que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d'euros.
  • Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.
  • En tots els casos, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.

 

Les entitats beneficiàries de l’ajut es comprometen a:

  • El manteniment de l'ocupació de les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut.
  • En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l'ajut.
  • La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital, en funció de la línia d’ajut sol·licitada, que s’haurà de realitzar en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’atorgament de l’ajut.

 

L’acció de recolzament per iniciar la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital consistirà en la participació en formacions finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses, o formació privada. El sumatori de l’acció o accions formatives a realitzar ha de tenir una durada mínima de 10 hores.

Les accions formatives podran realitzar-les:

  • La persona treballadora autònoma que rep l’ajut.
  • En el cas d’una microempresa: qualsevol de les persones sòcies de l’empresa que rep l’ajut.
  • En cas d’una cooperativa o societat laboral: qualsevol de les persones sòcies.

 

undefined
undefined
undefined
undefined