Formació Contínua

Empresa i Treball preveu que 20.000 persones treballadores ocupades es formin enguany a la Catalunya Central amb els programes del Consorci per a la Formació Contínua

query_builder   26 juliol 2022 16:29

event_note Nota de premsa

Empresa i Treball preveu que 20.000 persones treballadores ocupades es formin enguany a la Catalunya Central amb els programes del Consorci per a la Formació Contínua

  1. El Consorci ha ampliat el pressupost fins als 65 milions d’euros i la previsió és que unes 250.000 treballadors/es en actiu a tot Catalunya es beneficiïn dels cursos de formació contínua amb la incorporació dels programes per a la requalificació finançats amb fons REACT-UE
  2. El Consorci subvenciona programes de formació professional orientats a la millora de competències professionalsi a l’obtenció de certificats de professionalitat que responen a les necessitats de tots els sectors productius catalans

Les comarques de la Catalunya Central veuran incrementat el nombre de persones treballadores ocupades que milloraran la seva formació ocupacional mitjançant els programes impulsats i subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC)

En el decurs d’una reunió a l’ajuntament de Manresa amb l’alcalde, Marc Aloy i Guàrdia, el Secretari de Treball, Enric Vinaixa i Bonet, i la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret i Jordi, han informat que Empresa i Treball preveu que unes 20.000 persones treballadores en actiu a la Catalunya Central, aproximadament el doble que l’any passat, es beneficiaran enguany de l’impuls que el Govern està donant per la formació contínua.

En aquest context, els responsables del Departament i l’alcalde han analitzat les possibilitats d’establir col·laboracions al voltant del projecte “Fàbrica Nova”, un pol de concentració tecnològica en el marc d’un districte de formació professional i universitària.

El Departament d’Empresa i Treball, mitjançant el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha ampliat el pressupost i el nombre de programes de la formació contínua de persones treballadores ocupades, en uns moments on el manteniment dels llocs de treball passa per adaptar-se als canvis constants d’uns sectors en constant evolució.

En concret, els 42 milions pressupostats inicialment per enguany per tot Catalunya han arribat ja als 65 milions per la suma d’una partida de 23 milions associada als programes per a la requalificació de persones treballadores en actiu finançats amb fons REACT-EU.

Aquesta ampliació pressupostària ha fet créixer fins a 250.000 la previsió de persones treballadores ocupades que enguany podran millorar la seva formació a tot Catalunya.

Les subvencions que el Departament, per mitjà del CCFC, atorga als centres de formació permeten a les persones treballadores en actiu formar-se sense que hagin de fer front acap cost econòmic.

L’àmplia oferta formativa es veu enriquida enguany amb els programes REACT-UE que, per la formació contínua, es basen en tres pilars: digitalització, economia verda, atenció a les persones i resiliència de l’economia.

L’oferta formativa del CFCC

Acordat en el marc de la concertació social entre Generalitat i agents socials, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya complementa la formació programada per les empreses, i facilita també l’obtenció de les habilitacions professionals necessàries en cada entorn productiu.

El Consorci impulsa la seva oferta formativa amb la complicitat dels representants de cada sector, mitjançant metodologies participatives en el disseny de les accions, i amb l’actualització permanent del Catàleg d’Especialitats, una eina que recull les necessitats formatives de les persones treballadores i de les empreses de tots els sectors productius de Catalunya.

L’oferta formativa del Consorci es concreta en programes de formació de caire sectorial, focalitzada en un sector productiu concret, i de caire transversal, dirigits a l’obtenció de competències professionals de diferents sectors.

Més del 50% de la formació programada s’acredita amb certificats oficials: certificats de professionalitat, habilitacions professionals dels sectors, certificacions de fabricants TIC, idiomes en el marc comú europeu de les llengües (MECR), entre altres.

Tipus de formació contínua

Formació transversal mitjançantaccions formatives de caràcter transversal adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat deles persones treballadores i de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sector productiu i les possibilitats de producció i desenvolupament personal.

Entre la formació transversal hi són els idiomes; les aplicacions informàtiques;les tecnologies d’informació i comunicació; la seguretat i salut laboral; les competències transversals de gestió i habilitats personals.

Així mateix, hi són les accions formatives específiques del treball autònom i de l’economia social.

Formació sectorial mitjançant accions formatives adreçades a un àmbit sectorial concret queresponen als requeriments de productivitat i competitivitat de les persones treballadores i de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sector productiu i les possibilitats de producció i desenvolupament personal. Els sectors als que s’adrecen son els següents:

Agroalimentària, Comerç, Construcció, Educació, formació i lleure, Indústria, Sanitat, afers socials i serveis a les persones,Serveis a les empreses, Transports, comunicacions i mar; i Turisme, hosteleria i joc.

Formació dirigida a l'obtenció dels certificats de professionalitat, els qualsacrediten amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral amb significació en l'ocupació. Aquests certificats de professionalitat tenen equivalència en el món acadèmic i professional i validesa a tot l'Estat.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci va néixer l'any 2004 i està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l'àmbit de Catalunya.

El principal objectiu del Consorci és el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació de les persones treballadores en actiu i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l'Estratègia europea d'ocupació.


undefined
undefined
undefined
undefined
undefined