Una treballadora amb discapacitat

Drets Socials assigna més de 300 noves places per l'atenció diürna d'alumnes amb discapacitat en acabar l'etapa educativa

query_builder   1 agost 2022 15:39

event_note Nota de premsa

Drets Socials assigna més de 300 noves places per l'atenció diürna d'alumnes amb discapacitat en acabar l'etapa educativa

  1. La consellera Violant Cervera explica que aquestes places “formen part del pla del departament per avançar en l’atenció de les persones amb discapacitat”


El Departament de Drets Socials resol la convocatòria pública per a la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en l’àmbit de les persones amb discapacitat mitjançant el concert social. Aquesta assignació de places, publicada per primera vegada d’acord amb el Decret 69/2020 de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, té per objectiu donar resposta als i les joves que enguany finalitzen la seva etapa educativa.

Una assignació amb un total de 372 noves places que, segons la consellera Violant Cervera, “suposa un avenç en l’objectiu del departament de Drets Socials de reduir les llistes d’espera a serveis d’atenció a persones amb discapacitat i garantir el seu benestar”.

El total de les 372 noves places ofertes per a nois i noies amb discapacitat que finalitzen la seva etapa escolar i requereixen d’un nou recurs, queda distribuït territorialment amb: 210 places a Barcelona, 61 a Girona, 42 a Lleida, 42 a Tarragona i 17 a les Terres de l’Ebre.

L’assignació de places es distribueix segons les necessitats dels usuaris en tres tipus de serveis:

  1. Servei de centre de dia de teràpia ocupacional: Servei dirigit a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari, la seva màxima integració social i laboral. Té per objecte aconseguir la potenciació i manteniment de les capacitats de les persones ateses amb relació a l'obtenció de la seva màxima integració social i laboral, si s'escau.
  2. Servei de centre de dia ocupacional d'inserció: Servei dirigit a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari, la seva màxima integració laboral. Té per objecte potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que la persona usuària d'aquest servei estigui en disposició d'integrar-se a l'activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveient també l'orientació cap al servei de teràpia ocupacional quan les necessitats d'atenció de la persona usuària ho requereixi.
  3. Servei de centre de dia d'atenció especialitzada: Servei d'acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats intel·lectuals. Té per objecte oferir atenció individual a les persones amb greus discapacitats, per aconseguir el màxim grau d'autonomia personal i d'integració social, i afavorir, així, el manteniment en el domicili.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined