contractació

El Govern aprova l'Estratègia catalana de millora de la compra pública per als propers quatre anys

query_builder   30 agost 2022 14:44

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'Estratègia catalana de millora de la compra pública per als propers quatre anys

  1. L’objectiu és garantir la qualitat dels serveis públics, tenint en compte criteris d’eficiència, responsabilitat, coherència, transparència i integritat
  2. La Direcció General de Contractació Pública ha estat l’òrgan encarregat d’elaborar aquest document i també serà el responsable de l’execució

El Govern ha donat avui llum verda a l’Estratègia catalana de millora de la compra pública per als propers quatre anys. L’objectiu és dotar les administracions catalanes d’un sistema de contractació que garanteixi la prestació d’uns serveis públics de qualitat tenint en compte l’eficiència, una visió responsable de les necessitats, la coherència entre les diferents polítiques públiques i els principis de transparència i d’integritat, amb la finalitat última d’obtenir la màxima relació qualitat-preu en els contractes públics.

Es tracta d’un nou plantejament global de la contractació, fonamentat en les línies d’actuació que indica la Unió Europea, que proposa canvis vinculats, sobretot, a l’organització i la professionalització, en el sentit que les persones que es dediquen a la contractació estiguin més i millor formades, a la simplificació dels tràmits i al control de l’execució dels contractes per garantir que es compleixen i s’executen amb la màxima qualitat. Les mesures que hagin de tenir caràcter imperatiu es vehicularan a través de la nova Llei de contractes que s’aplicarà a totes les administracions catalanes.

Segons el text aprovat avui, l’Estratègia gira al voltant de cinc eixos d’actuació:

  1. Dur a terme una contractació pública àgil i eficaç, simplificant els tràmits, racionalitzant les necessitats de compra i els costos, fent el seguiment i l’avaluació de l’execució del contracte i professionalitzant els responsables de la gestió. En aquest sentit, l’Estratègia preveu la creació d’una Llei de contractes de Catalunya, la memòria preliminar de la qual ja va ser aprovada pel Govern el passat 28 de juny i es troba en procés de consulta pública.
  2. Implementar una compra pública eficient de béns i serveis de qualitat, que fomenti la compra pública d’innovació i millori la selecció d’ofertes i contractistes amb un sistema de selecció que garanteixi que l’empresa adjudicatària del contracte és la millor de les possibles i que els productes, béns o serveis que ofereix són punters al mercat. També cal fer un control exhaustiu de l’execució del contracte, per tal de garantir que la prestació del servei s’ha realitzat amb la qualitat exigida i acordada, no només en termes econòmics sinó especialment de consecució de resultats.
  3. Utilitzar la contractació com un instrument estratègic per fer polítiques públiques adreçades, per exemple, a la reactivació econòmica i a l’ocupació, facilitant la tramitació dels contractes finançats amb fons NextGenerationEU; a la millora del medi ambient i de les condicions socials i laborals; a la incorporació al mercat de treball de persones amb risc d’exclusió, o a l’impuls de la participació de les pimes i les entitats de l’economia social i solidària en les licitacions.
  4. Contractar amb integritat i transparència, analitzant les necessitats reals de cada contracte, fomentant la concurrència i fent un control estricte de la tramitació, dels riscos de col·lusió i del compliment efectiu de cada contracte.
  5. Conferir a la compra pública una dimensió territorial per adequar-la a les necessitats específiques del món local, donant suport als municipis en matèria de contractació, professionalitzant el personal que la gestiona i ajudant a reactivar l’economia local mitjançant la contractació pública.

La Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Economia i Hisenda, mitjançant un procés participatiu que ha comptat amb la col·laboració dels diferents actors implicats en la contractació pública i durant el qual es va crear un grup de treball específic per a l’eix d’ens locals, ha estat l’òrgan encarregat d’elaborar l’Estratègia aprovada avui pel Govern i serà el responsable de l’execució dels seus objectius. En aquesta línia, es crearà una comissió de seguiment de cada eix, que estarà formada per un representant de la Subdirecció General de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública, un altre de la Intervenció General i un altre del Gabinet Jurídic, juntament amb membres dels departaments competents en cada matèria.

L’Estratègia catalana de millora de la compra pública és una de les mesures previstes al Pla de Govern de la XIV Legislatura, segueix les recomanacions de la Unió Europea i desenvolupa el que estableix la normativa bàsica de l’Estat en matèria de contractació. La Junta Consultiva de Contractació Pública, l’Oficina Antifrau de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la Comissió de Govern Local han emès un informe favorable sobre el text.

El document estarà disponible a la pàgina web del Departament d’Economia i Hisenda, a l’enllaç https://contractacio.gencat.cat/ca/inici/, a partir d’aquest dijous, 1 de setembre del 2022.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined