El conseller d¿Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, acompanyat del director de l¿Agència, Francesc Sutrias i Grau, en la presentació del pla.

Empresa i Treball destinarà 1,7 milions d'euros a reforçar i garantir la protecció de les famílies en risc d'exclusió residencial

query_builder   19 setembre 2022 14:31

event_note Nota de premsa

Empresa i Treball destinarà 1,7 milions d'euros a reforçar i garantir la protecció de les famílies en risc d'exclusió residencial

  1. L’Agència Catalana del Consum contractarà 19 professionals dedicats especialment a vetllar pel compliment de la llei que obliga als grans tenidors a oferir un lloguer social a persones en risc d’exclusió residencial
  2. S’endegarà una campanya informativa i d’empoderament ciutadà amb l’objectiu que les persones consumidores coneguin els seus drets a l’obtenció d’un lloguer social obligatori
  3. Consum ha dut a terme un total de 150 actuacions inspectores i ha obert 141 expedients a grans tenidors, dels quals 57 ja s’han resolt amb sanció per infracció greu

El Departament d’Empresa i Treball, mitjançant l’Agència Catalana del Consum, destinarà un total d’1.739.026,04 euros a un pla d’actuacions de control de mercat i de difusió per reforçar i garantir la protecció de les famílies en risc d’exclusió residencial. Així ho ha anunciat avui, en roda de premsa, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, acompanyat del director de l’Agència, Francesc Sutrias i Grau.

Un pla per vetllar per l’exercici d’un dret fonamental, el dret a l’habitatge, en un context de dificultats econòmiques per a moltes famílies del nostre país”, ha ressaltat el conseller Roger Torrent que ha insistit que aquest és “ un pla coherent amb l’objectiu de posar les persones al centre de les nostres prioritats i de l’acció política d’aquest Govern que considera prioritari l'establiment de mesures per tal de lluitar de forma efectiva contra les situacions que vulneren el dret a l'habitatge”.

El conseller Torrent ha assenyalat que “en aquest país, des de 2015 ençà, hem aconseguit generar un marc legal en matèria d’habitatge complet, avançat i eficaç, i la nostra determinació és aplicar-lo, així com també fer la feina de conscienciació i difusió perquè la ciutadania conegui els seus drets i els exerceixi”.

De la seva banda el director de l’Agència, Francesc Sutrias, ha remarcat que “ ja vam anunciar que la defensa dels drets de les persones més vulnerables, i més específicament en matèria d’habitatge, era i seria una de les prioritats del Departament”. Per això, ha dit que “avui anunciem la dotació per aquest pla d’actuacions, que és l’esforç més gran que hem realitzat en matèria d’habitatge fins al moment, amb la voluntat inequívoca de muscular l’Agència i agafar una velocitat de creuer per donar compliment a aquest objectiu de legislatura”.

Reforç d’inspectors

Empresa i Treball, per una banda, destinarà 1.499.026,04 d’euros a reforçar els serveis d’Inspecció i Control de Mercat i de Normativa i Procediment de la Subdirecció de Disciplina del Mercat de l’Agència Catalana del Consum, amb la contractació de 19 professionals dedicats especialment a vetllar pel compliment de les obligacions previstes en la Llei 1/2022 del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015, la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l’habitatge, i la llei 11/2020 de contenció de rendes. Aquests reforços permetran la tramitació d’uns 100 expedients cada mes durant els 2 anys de durada del programa.

La normativa estableix que les persones físiques o jurídiques considerades grans tenidors han d’oferir un lloguer social abans d’interposar qualsevol demanda d’execució hipotecària o desnonament –o bé abans d’adquirir un habitatge fruit d’acord de compensació o dació en pagament–, quan la unitat de convivència d’un habitatge es troba en situació de risc d’exclusió residencial, d’acord amb el nivell d’ingressos previst en la Llei 24/2015. Així mateix, la llei aprovada el passat 3 de març amplia aquesta protecció a tots els ocupants d’habitatges sense títol jurídic habilitant, ja sigui per venciment del seu contracte d’arrendament, per haver patit un procés de reclamació d’un deute hipotecari o per haver ocupat un habitatge desocupat d’una entitat financera o fons d’inversió.

També la normativa estableix l’obligació de fer constar l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, tant a les ofertes d’arrendament com al contingut dels contractes.

Campanya d’empoderament ciutadà sobre el dret d’accés a l’habitatge

D’altra banda, entre les actuacions previstes per reforçar la defensa de la ciutadania pel que fa al dret d’accés a l’habitatge, Empresa i Treball, per mitjà de l’Agència, endegarà a finals d’octubre una campanya informativa i d’empoderament ciutadà amb l’objectiu que les persones consumidores coneguin els seus drets en matèria d’accés a l’habitatge. El Departament destinarà 240.000 euros a l’elaboració i difusió d’aquesta campanya.

El contingut de la campanya se centra, principalment, a informar sobre la obligatorietat dels grans tenidors d’oferir un lloguer social a famílies vulnerables; l’existència de l’índex de referència de preus de lloguer que s’ha d’incloure en les ofertes i els contractes o d’altres problemàtiques recurrents en el sector, com ara el retorn de fiances, el cobrament despeses de gestió immobiliària o la negativa a facilitar les condicions del contracte abans de la signatura.

141 expedients sancionadors a grans tenidors per incomplir l’obligació d’oferir un lloguer social

Aquest programa s’emmarca en les competències de control i disciplina de mercat de l’Agència Catalana del Consumen les relacions de consum.

En aquest sentit, la intervenció se centrarà en el control del compliment de les obligacions establertes per la normativa vigent en l’àmbit de l’habitatge per part dels empresaris (incloent-hi els considerats grans tenidors) o professionals en les seves ofertes, contractes o publicitat adreçada als consumidors, quedant exclosos els casos en què es tracti de relacions contractuals entre particulars. En aquest darrer cas la intervenció de control és de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per la qual cosa s’ha acordat la corresponent coordinació tècnica entre les dues agències.

Des del 22 de febrer de 2019, data de l’aixecament de la suspensió cautelar de l’article 5 de la Llei 24/2015 de mesures per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, després de la negociació amb el Govern de l’Estat i la retirada del recurs d’inconstitucionalitat, l’Agència Catalana del Consum, amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha obert 141 expedients sancionadors a empreses immobiliàries que són grans tenidors d’habitatge, per incomplir l’obligació legal d’oferir un reallotjament en règim de lloguer social a persones o unitats familiars vulnerables.

En total, l’Agència ha dut a terme 150 actuacions inspectores amb relació a l’obligatorietat d’oferir lloguer social a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat. En el procediment d’inspecció, Consum ha detectat infraccions per no acreditar documentalment l’oferta de lloguer social a persones o famílies en situació de vulnerabilitat, abans de desnonar-les per impagament del lloguer o de la hipoteca; per tant, ha obert aquests 141 expedients sancionadors a grans tenidors d’habitatge per realitzar pràctiques que exclouen o limiten els drets de les persones consumidores.

Dels expedients sancionadors oberts, 57 ja s’han resolt amb sanció per infracció greu d’acord amb la Llei del Codi de consum de Catalunya, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient.

Cal tenir en compte que la normativa en matèria d’habitatge atorga en primera instància les competències de control i sanció als ajuntaments, per tant, la Generalitat actua subsidiàriament en aquells casos en què els ens municipals hi renuncien.

Pel que fa a la obligació de les empreses grans tenidores d’oferir lloguer social a persones en risc d’exclusió residencial, l’únic ens municipal que ha assumit les competències de control i sanció és l’Ajuntament de Barcelona, per tant, l’Agència Catalana del Consum, en coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, actua a la resta del territori.

Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________

Twitter@consumcat|@empresacat | @treballcat

Instagram consumcat

Linkedin consumcat 

Youtube consumcat

3  

Imatges

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, acompanyat del director de l'Agència, Francesc Sutrias i Grau, en la presentació del pla.

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, acompanyat del director de l'Agència, Francesc Sutrias i Grau, en la presentació del pla. 994615

El conseller Torrent acompanyat del director de l'Agència, Francesc Sutrias, en la presentació.

El conseller Torrent acompanyat del director de l'Agència, Francesc Sutrias, en la presentació. 596808

El conseller Torrent acompanyat del director de l'Agència, Francesc Sutrias, en la presentació.

El conseller Torrent acompanyat del director de l'Agència, Francesc Sutrias, en la presentació. 878788

undefined
undefined
undefined
undefined