P9 Dansa Inclusiva d¿Eva Durban

El Departament de Cultura organitza 9 sessions obertes a la ciutadania per fer aportacions a la futura Llei de drets culturals

query_builder   13 octubre 2022 08:56

event_note Nota de premsa

El Departament de Cultura organitza 9 sessions obertes a la ciutadania per fer aportacions a la futura Llei de drets culturals

  1. A partir de la darrera setmana d’octubre, se celebraran trobades a Barcelona, Granollers, Tortosa, Manresa, la Seu d’Urgell, Lleida, Tarragona, Girona i Vilafranca del Penedès
  2. En paral·lel es realitzaran cinc sessions tècniques amb una cinquantena de representants del sector cultural, de l’àmbit social i de l’acadèmic, que aportaran els seus coneixements des d’una perspectiva professional, sociològica, econòmica i legal
Festival Inspira
P9 Dansa Inclusiva d’Eva Durban (Foto: Arnau Pascual)
{"name":"2022/10/13/08/53/a59f11ad-8980-4807-801d-f716f4f15203.jpg","author":"Arnau Pascual ","type":"0","location":"0","weight":"3697727"}

El Departament de Cultura obrirà, a partir de la darrera setmana d’octubre, un període de participació presencial obert a la ciutadania per fer aportacions a futura llei de drets culturals amb l’objectiu que puguin ser incorporades a l’articulat de la llei. El text tindrà com a objectius garantir la lliure participació, la creació i l’accés de tota la ciutadania a la vida cultural, així com reforçar la protecció dels drets de les persones que treballen en el sector.

La participació presencial en l’Avantprojecte de llei de drets culturals es concretarà en nou sessions —dues de les quals també permetran la participació en línia de manera accessible— que tindran lloc a Barcelona, Granollers, Tortosa, Manresa, la Seu d’Urgell, Lleida, Tarragona, Girona i Vilafranca del Penedès.

Totes les sessions comptaran amb dos grups de treball: un de drets culturals, que reflexionarà sobre la participació de la ciutadania en la cultura, i un altre grup de drets de les persones que treballen en el sector cultural, en el qual es debatrà sobre qüestions com ara la millora de les condicions laborals o l’estatut de l’artista, entre molts d’altres. Un cop finalitzat els treballs en grup, es posaran el comú les conclusions d’ambdós debats.

D’altra banda, en paral·lel a aquestes trobades obertes a la ciutadania, es realitzaran cinc sessions de caràcter més tècnic amb les diferents parts implicades i stakeholders en què s’abordaran qüestions com el contingut de la futura llei o la seva estructura, entre d’altres. Hi participaran representants del sector cultural; de l’àmbit social —col·lectius de persones migrades, de persones amb discapacitat, s’inclourà la perspectiva de gènere, etc.—, així com del món acadèmic, que aportaran una perspectiva sociològica, econòmica i jurídica, a més d’experiències similars dutes a terme en altres països. Es preveu que, en total, participin en aquestes sessions una cinquantena de professionals i experts en les diferents matèries.

La previsió és que totes les sessions tinguin lloc abans d’acabar l’any. Un cop superat aquest període de participació i recollides i analitzades totes les propostes, es procedirà a la redacció del primer esborrany de l’avantprojecte de llei, que es consensuarà amb tots el departament del Govern implicats en la futura llei. Es preveu que el Consell Executiu aprovi el Projecte de llei abans de l’estiu i que, posteriorment, el text iniciï el seu tràmit parlamentari.

Igualment, tota la ciutadania ja pot fer propostes de manera individual i telemàticament a l’Avantprojecte de llei de drets culturals a través del web de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya.També col·labora en aquest procés de participació ciutadana la Direcció General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.

La futura llei de drets culturals

El mes de juny passat, el Govern va aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de drets culturals. Partint de la premissa que la participació en la vida cultural és un dret universal i un element clau per a la cohesió social de la comunitat, així com per a la inclusió, el progrés i la plena realització de les persones que en formen part. La llei establirà el marc que garanteixi a la ciutadania intervenir en la vida cultural, i gaudir dels béns, els productes i les pràctiques culturals, amb especial atenció a aquelles persones i col·lectius que actualment no poden accedir-hi en igualtat de condicions, així com el dret a tothom de participar en la governança de la cultura.

El Govern reconeix la importància de la diversitat i la força de la cultura i de la llengua pròpies de Catalunya com a elements bàsics d’integració i cohesió de la societat catalana. En aquest sentit, la llei se centrarà en l’accés universal a la cultura i a establir principis com la no-discriminació per motius econòmics, socials, territorials, d’origen o de gènere en el gaudi i l’accés als béns, productes i serveis culturals de qualsevol naturalesa, així com el dret a rebre una educació i una formació adequades en l’àmbit del coneixement, les arts i les ciències. En segon lloc, a més del dret d’accés, el text ha de servir per garantir el dret a la participació de la ciutadania en el fet cultural, tant en l’àmbit individual (amb el dret a la producció i creació artística, literària o científica i a desenvolupar lliurement el propi talent), com en l’àmbit comunitari (amb el dret de la ciutadania a difondre i distribuir els resultats del seu exercici creatiu, a exercir les pròpies pràctiques culturals de forma pública i a prendre part de forma activa en la vida cultural de la comunitat). També hauria de considerar el dret a intervenir en la governança de les institucions culturals i en les polítiques que afecten la vida cultural de la comunitat mitjançant la participació ciutadana o altres vies d’implicació.

Per tal d’assolir aquests objectius, la futura llei pretén ordenar adequadament el sistema cultural de Catalunya; garantir el correcte finançament del sistema cultural, així com endreçar i completar el sistema de gestió de dades i informació cultural per poder-ne fer un seguiment i una avaluació correctes.

Major protecció dels drets dels professionals de la cultura

La futura llei de drets culturals abordarà els drets del conjunt de persones que treballen en el sector cultural, tant en l’àmbit de la creació o la interpretació com en l’àmbit de la producció, la gestió o la difusió. En aquest sentit, i dins els àmbits competencials de la Generalitat, es tractaran aspectes com la llibertat de creació, expressió i lliure difusió de les obres d’art davant de qualsevol censura i la defensa dels drets de propietat intel·lectual. També es vol regular aspectes com el dret a gaudir de condicions laborals justes i a l’impuls de l’emprenedoria en l’àmbit cultural; així com garantir el dret dels professionals del sector cultural a estar degudament informats sobre les ajudes i línies de suport ofertes per les diferents administracions públiques i a optar-hi amb igualtat d’oportunitats. La llei establirà les obligacions dels diferents ens i xarxes d’equipaments públics, així com d’aquells equipaments de caràcter privat que es financen amb fons públics, perquè despleguin mesures i programes que garanteixin i facin efectiu l’exercici d’aquests drets. La implicació amb aquests objectius s’hauria de concretar en plans o projectes d’accessibilitat, participació i desenvolupament de públics, en projectes educatius, programes de foment de la creació i la difusió, plans de gènere, d’interculturalitat, d’inclusió, etc.

undefined
undefined
undefined
undefined