Treballadors de Femarec

Crida a la participació ciutadana per fer aportacions a la futura llei de Drets Culturals

query_builder   4 novembre 2022 14:27

event_note Nota de premsa

Crida a la participació ciutadana per fer aportacions a la futura llei de Drets Culturals

  1. Avui s’obre el període de participació presencial per concretar propostes i accions que es recolliran en el redactat final de la llei que es portarà al Parlament de Catalunya
  2. Se celebraran nou sessions obertes a la ciutadania arreu de Catalunya i cinc sessions de caràcter més tècnic amb les diferents parts implicades
  3. Jordi Foz, secretari general de Cultura: “Esperem que les aportacions a la futura Llei representin les diferents mirades que hi ha a la societat i les diferents vulnerabilitats que fan que no es pugui accedir a la cultura"
La companyia POT-Teatre representa un fragment de "Els tres porquets i el llop especulador"
La companyia POT-Teatre representa un fragment de "Els tres porquets i el llop especulador"
{"name":"2022/11/04/14/11/1b0703f0-241e-4ecb-8c0d-7b3eca92f65f.jpg","author":"Arnau Pascual","type":"0","location":"0","weight":"3012303"}

El secretari general de Cultura, Jordi Foz, i el secretari general de Drets Socials, Oriol Amorós, han anunciat avui l'obertura del període de participació presencial per fer aportacions a futura llei de drets culturals amb l’objectiu que puguin ser incorporades a l’articulat de la llei. En el marc d'una visita a la cooperativa d’acció social Femarec, han explicat que la participació presencial en l’Avantprojecte de llei de drets culturals està oberta a tota la ciutadania i es concretarà en nou sessions que tindran lloc a Granollers (7 de novembre); Manresa (10 de novembre); Tremp (14 de novembre); Barcelona (17 de novembre); Lleida (21 de novembre); Tortosa (23 de novembre i també permetrà la participació en línia de manera accessible); Tarragona (24 de novembre); Girona (28 de novembre) i Vilafranca del Penedès (1 de desembre).

En paral·lel a aquestes trobades obertes a la ciutadania, es realitzaran cinc sessions de caràcter més tècnic amb les diferents parts implicades i stakeholders en què s’abordaran qüestions com el contingut de la futura llei o la seva estructura, entre d’altres. Així, fins al gener de 2023 se celebraran reunions amb representants de l’àmbit social i associatiu i cultura de base; amb representants de l’àmbit professional;de l’àmbit empresarial; del món acadèmic i el món local, així com amb representants d’equipaments i serveis culturals públics. Es preveu que, en total, participin en aquestes sessions una cinquantena de professionals i experts en les diferents matèries, que aportaran una perspectiva sociològica, econòmica i jurídica, a més d’experiències similars dutes a terme en altres països. A banda, el Departament de Cultura ja s’ha reunit amb el plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) per escoltar les seves aportacions.

El secretari general de Cultura, Jordi Foz, ha destacat que el procés participatiu s’obre a tothom per “enriquir la llei amb les visions diverses del conjunt de la ciutadania perquè, a la llarga, sigui una llei molt millor” perquè “hi ha molt més de coneixement fora de l’administració pública que a dins”. Foz ha subratllat que “necessitem escoltar el sector cultural; el tercer sector i el conjunt de ciutadans” i ha apuntat que “s’ha treballat molt perquè les aportacions representin les diferents mirades que hi ha a la societat, perquè hi hagi gent de totes les rendes i gèneres i que representi les diferents vulnerabilitats que fan que no es pugui accedir a la cultura”.

Foz també ha ressaltat que Catalunya necessita dotar-se d’una Llei de drets culturals per superar el “gran nombre de barreres visibles i invisibles” que fan que no tothom pugui accedir a la cultura. En aquest sentit, el text concretarà com “les administracions han de fer efectius els drets d’accés a la cultura, tot protegint els drets dels creadors i dels artistes; garantir el finançament de la cultura així com establir mecanismes de difusió i comunicació de la cultura”.

D’altra banda, el secretari general de Drets Socials, Oriol Amorós, ha afirmat: “Accedir a la cultura no vol dir només ser espectador, vol dir tenir el dret al gaudi que suposa produir cultura, que des de la diversitat de la societat —d’orígens, de capacitats— es pugui participar, i també, per què no, ser present en la direcció i la governança de les activitats culturals”.

Un cop superat el període de participació i recollides i analitzades totes les propostes, es procedirà a la redacció del primer esborrany de l’avantprojecte de llei, que es consensuarà amb tots el departament del Govern implicats en la futura llei. Es preveu que el Consell Executiu aprovi el Projecte de llei abans de l’estiu i que, posteriorment, el text iniciï el seu tràmit parlamentari per a la seva aprovació i entrada en vigor a finals de 2023.

Igualment, tota la ciutadania ja pot fer propostes de manera individual i telemàticament a l’Avantprojecte de llei de drets culturals a través del web de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

La futura llei de drets culturals

La Llei de drets culturals tindrà com a objectius garantir la lliure participació, la creació i l’accés de tota la ciutadania a la vida cultural.

El mes de juny passat, el Govern va aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de drets culturals. Partint de la premissa que la participació en la vida cultural és un dret universal i un element clau per a la cohesió social de la comunitat, així com per a la inclusió, el progrés i la plena realització de les persones que en formen part. La llei establirà el marc que garanteixi a la ciutadania intervenir en la vida cultural, i gaudir dels béns, els productes i les pràctiques culturals, amb especial atenció a aquelles persones i col·lectius que actualment no poden accedir-hi en igualtat de condicions, així com el dret a tothom de participar en la governança de la cultura.

El Govern reconeix la importància de la diversitat i la força de la cultura i de la llengua pròpies de Catalunya com a elements bàsics d’integració i cohesió de la societat catalana. En aquest sentit, la llei se centrarà en l’accés universal a la cultura i a establir principis com la no-discriminació per motius econòmics, socials, territorials, d’origen o de gènere en el gaudi i l’accés als béns, productes i serveis culturals de qualsevol naturalesa, així com el dret a rebre una educació i una formació adequades en l’àmbit del coneixement, les arts i les ciències. En segon lloc, a més del dret d’accés, el text ha de servir per garantir el dret a la participació de la ciutadania en el fet cultural, tant en l’àmbit individual (amb el dret a la producció i creació artística, literària o científica i a desenvolupar lliurement el propi talent), com en l’àmbit comunitari (amb el dret de la ciutadania a difondre i distribuir els resultats del seu exercici creatiu, a exercir les pròpies pràctiques culturals de forma pública i a prendre part de forma activa en la vida cultural de la comunitat). També hauria de considerar el dret a intervenir en la governança de les institucions culturals i en les polítiques que afecten la vida cultural de la comunitat mitjançant la participació ciutadana o altres vies d’implicació.

Per tal d’assolir aquests objectius, la futura llei pretén ordenar adequadament el sistema cultural de Catalunya; garantir el correcte finançament del sistema cultural, així com endreçar i completar el sistema de gestió de dades i informació cultural per poder-ne fer un seguiment i una avaluació correctes.

undefined
undefined
undefined
undefined