Comissió Seguiment Pla enfortiment català

El Pla té com a objectiu consolidar l'ús del català com a llengua vehicular en el sistema de coneixement

Es constitueix la Comissió de Seguiment del Pla d'enfortiment del català que avaluarà el grau de compliment de les mesures previstes al sistema universitari i de recerca

query_builder   16 desembre 2022 14:29

event_note Nota de premsa

El Pla té com a objectiu consolidar l'ús del català com a llengua vehicular en el sistema de coneixement

Es constitueix la Comissió de Seguiment del Pla d'enfortiment del català que avaluarà el grau de compliment de les mesures previstes al sistema universitari i de recerca

  1. En el marc de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) s’ha aprovat la creació d’aquest ens integrat per una vintena de membres
  2. La Comissió ha mantingut la seva primera reunió en un acte celebrat al Palau de Pedralbes
  3. La seva constitució respon a la voluntat del Govern de situar la defensa de la llengua catalana com una màxima prioritat
Comissió Seguiment Pla Enfortiment del català{"name":"2022/12/16/14/16/7b17a627-8efa-45a0-9a2c-212bc7d401ff.jpg","author":"DREU","type":"0","location":"0","weight":162863}

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, ha presentat avui en roda de premsa la creació de la Comissió de seguiment del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya. La Comissió neix fruit de l’acord assolit en el marc de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), integrat per representants del Govern i de les dotze universitats catalanes, i és l’instrument que permetrà donar l’impuls necessari per al compliment del Pla. A l’acte també ha assistit el secretari de Política Lingüística del Departament de Cultura, Francesc Xavier Vila Moreno, que, a l’igual que el conseller Nadal, és membre nat de la Comissió de Seguiment.

En la seva intervenció, el conseller Nadal ha explicat que la “Comissió de Seguiment és una pauta de control del Pla per als propers quatre anys, que és l’horitzó cronològic previ a una futura nova revisió”. Nadal ha subratllat el consens que ha caracteritzat en tot moment l’elaboració i l’aprovació del Pla. “Aquest és un pla que el que tracta és d’aconseguir resultats, no pas d’imposar resultats. Els estímuls, la voluntat d’empènyer en una direcció adequada sense crear mecanismes coercitius és una voluntat necessària per tal que s’assoleixin resultats” ha expressat el conseller. Finalment, s’ha congratulat pels compromisos de les universitats amb el català tot subratllant que “són més ferms i més forts i percentualment més alts que no pas els que es produeixen en altres àmbits de la vida social i intel·lectual de Catalunya”.

La Comissió de Seguiment serà l’ens encarregat d’avaluar el grau del compliment de les mesures previstes en el Pla d’enfortiment de la llengua catalana i està formada per una vintena de representants dels departaments de Recerca i Universitats i de Cultura així com del sistema universitari i de recerca. El Pla, aprovat el passat mes de maig, forma part de les més de 100 accions transversals que el Govern ha impulsat amb el lema “El català, llengua de país” amb l’objectiu de posar en comú la feina que fa cada Departament per a la protecció i foment del català.

Com a principals funcions la Comissió establirà indicadors que permetin fer un seguiment adequat de les mesures i actuacions previstes en el Pla; avaluarà el grau d’acompliment dels objectius, mesures i actuacions; proposarà les millores necessàries per al seu desenvolupament; i elaborarà un informe anual d’avaluació així com una proposta d’actualització del Pla quan hagi transcorregut un termini de 4 anys des de la seva aprovació.

Els principals objectius del Pla són fer plenament efectiu l’ús del català com a llengua pròpia de les universitats de Catalunya i d’ús normal de les seves activitats; garantir els drets lingüístics de l’estudiantat, del professorat i de tota la comunitat universitària i de recerca; garantir el dret a rebre l’ensenyament en català; millorar les competències lingüístiques en llengua catalana de l’estudiantat i el professorat; incrementar l’ús del català a la recerca, la transferència del coneixementi la divulgació en català; i enfortir les relacions entre tota la comunitat universitària i de recerca dels territoris de parla catalana.

Membres de la Comissió

La Comissió de Seguiment està integrada per una vintena de membres provinents dels Departaments de Recerca i Universitats i de Cultura, així com també per representants del sistema universitari i de recerca. Tant la Secretaria de Política Lingüística com l’Institut Ramon Llull, vinculats al Departament de Cultura, formen part de la Comissió perquè han participat en el grup que ha treballat les mesures relatives a l’acollida lingüística i cultural de l’estudiantat universitari. La Comissió la presideix el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, i es compon dels membres següents:

  1. Quatre vicerectors o vicerectores i/o responsables de Política Lingüística de les universitats públiques i privades.
  2. Dues persones designades per la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).
  3. La persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística del Departament de Recerca i Universitats (DREU).
  4. Un representat de les següents direccions generals de Departament de Recerca i Universitats: Societat del Coneixement, Transferència i Territori; Universitats; i Recerca.
  5. Una persona del gabinet del conseller
  6. Una persona en representació dels següents organismes: la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA), l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura, l’Institut Ramon Llull, la Xarxa Vives d’Universitats, l’Institut d’Estudis Catalans, la Comissió d’Estudiants del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el document íntegre del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya publicat al web del departament.

2  

Imatges

Conseller Nadal

Conseller Nadal 83983

Comissió de Seguiment

Comissió de Seguiment 158810

undefined
undefined
undefined
undefined