DEMT

Empresa i Treball atorga els 38,4 milions d'euros del programa 'Ocupació + Transformació', dirigit a autònoms, microempreses i cooperatives

query_builder   28 desembre 2022 10:45

event_note Nota de premsa

Empresa i Treball atorga els 38,4 milions d'euros del programa 'Ocupació + Transformació', dirigit a autònoms, microempreses i cooperatives

Un total de 7.687 persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives rebran l’ajut de 5.000 euros per mantenir com a mínim durant sis mesos tota la seva ocupació (25.097 llocs de treball)

El Departament també ha resolt el programa “TU+1”, per un total de 7,1 milions d’euros, a través del qual subvenciona a 377 persones treballadores autònomes sense assalariats a càrrec la contractació d’un total de 442 persones desocupades

El Departament d’Empresa i Treball ja ha atorgat els ajuts del programa “Ocupació + Transformació”, dirigit a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives amb l’objectiu d’oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació –amb la compensació d’una part dels costos salarials- i facilitar la seva digitalització o transició cap a l'economia verda.

S’han atorgat ajuts per un total de 38.435.000 euros a 7.687 beneficiaris, dels quals 2.958 són persones treballadores autònomes, 4.634 microempreses i 95 cooperatives.

Es tracta d’una subvenció de 5.000 euros a autònoms, microempreses i cooperatives que tenen entre 1 i 5 persones treballadores assalariades (o sòcies treballadores) amb el compromís de mantenir tots els llocs de treball durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de l’ajut. A més, l’entitat haurà de dur a terme en el termini de sis mesos des de la recepció de l’ajut una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o l’economia digital. Aquesta formació pot ser finançada amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses, o formació privada, amb una durada mínima de 10 hores.

Segons el nombre de persones treballadores o sòcies, la distribució dels ajuts del programa “Ocupació + Transformació” és la següent:

Autònoms, microempreses i cooperatives beneficiaris de l’ajut

Nombre de persones treballadores

1.484

5

2.073

4

1.993

3

1.269

2

868

1

TOTAL 7.687


Per tant, gràcies a aquest programa 25.097 persones treballadores mantenen la seva ocupació com a mínim durant sis mesos.

Pel que fa a la distribució territorial de les persones i entitats beneficiàries, trobem el següent:


Autònoms, microempreses i cooperatives beneficiaris de l’ajut


Pressupost total atorgat

Barcelona

4.769

23.845.000

Girona

863

4.315.000

Lleida

970

4.850.000

Camp de Tarragona

700

3.500.000

Terres de l’Ebre

385

1.925.000

TOTAL

7.687

38.435.000

El programa “Ocupació + Transformació” està finançat per la Unió Europea - Next Generation EU; el Ministerio de Trabajo y Economía Social – SEPE, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya - Next Generation Catalunya.


Programa ‘TU+1’ per a la contractació de personal

D’altra banda, el Departament d’Empresa i Treball també ha atorgat els ajuts del nou programa “TU+1”, convocat al novembre i que subvenciona la contractació indefinida de fins a tres persones treballadores per part de persones treballadores autònomes sense cap assalariat a càrrec.

L’import atorgat finalment és de 7.154.439 euros i se’n beneficiaran 377 persones treballadores autònomes que, en total, contractaran 442 persones que actualment es troben en situació de desocupació.

Dels 377 beneficiaris que rebran la subvenció per a la contractació de personal, 136 són dones, 189 són homes i 52 són societats limitades unipersonals.

Aquesta és la distribució per territoris:


Número autònoms beneficiaris

Treballadors que es contractaran

Import total

Barcelona

271

323

5.279.239

Girona

39

44

700.508

Lleida

26

27

403.170

Camp de Tarragona

27

32

514.958

Terres de l’Ebre

14

16

256.562

TOTAL

377

442

7.154.439

L’objectiu d’aquest ajut és doble: d’una banda, donar suport al creixement dels negocis i projectes professionals més petits, aquells de persones treballadores autònomes que tenen suficient activitat, però no s’atreveixen a fer el pas de contractar algú; i, d'altra banda, fomentar la contractació indefinida de persones desocupades.

L’import de l’ajut és de 18.325 euros per finançar la contractació d’una persona treballadora en situació d’atur. El contracte de treball objecte de la subvenció ha de ser indefinit i per a una jornada igual o superior al 50%, i la durada mínima de permanència de la contractació per percebre l’ajut haurà de ser de 18 mesos. El contracte s’ha de fer en el termini de dos mesos des de l’endemà de l’atorgament.

Podien sol·licitar l’ajut del programa “TU+1” tant les persones treballadores autònomes com les societats limitades unipersonals que no tinguessin persones contractades a càrrec seu en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.

A més, totes les persones contractades mitjançant a aquesta subvenció hauran de participar, dins del període subvencionable (18 mesos), en almenys un dels cursos de formació subvencionada que s’ofereixen dins el catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, sigui en format en línia o presencial.

undefined
undefined
undefined
undefined