Mini

Signat el nou contracte programa de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per 96,54 MEUR

query_builder   18 gener 2023 10:00

event_note Nota de premsa

Signat el nou contracte programa de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per 96,54 MEUR

·És el quart contracte programa entre la Generalitat l’ICGC, amb un pressupost un 15,72% superior a l’anterior i una vigència de quatre anys, fins el 2026

·Preveu impulsar 49 projectes que posen al centre les demandes de les persones i entitats usuàries, prioritzant els centrats en els efectes del canvi climàtic i apostant per la intel·ligència artificial i les noves tecnologies

Imatge de la signatura{"name":"2023/01/18/09/42/bb092d05-c855-43b5-b9bb-7aed33274ba0.jpg","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":118823}


El conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, i la directora de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Myriam Moysset i Gil, han signat el nou contracte programa entre el Departament i l’Institut per als propers quatre anys, fins el 2026. El contracte regula les relacions recíproques econòmiques i financeres entre la Generalitat de Catalunya i l’ICGC, d’acord amb les funcions que l’Institut té encomandes per llei i que es concreten en generar coneixement del territori per donar suport a les polítiques públiques i a la ciutadania.

Així, amb aquest quart contracte programa el Departament de Territori aportarà a l’ICGC un total de 96,54 MEUR en quatre anys, un 15,72% més que amb l’anterior. La previsió és que l’ICGC assoleixi un 12,81% d’autofinançament el 2026.

El contracte programa estableix les línies estratègiques i els objectius generals, productius i tècnics de l’ICGC, així com el mecanisme d’avaluació del seu assoliment.Els objectius es determinen en base a quatre principis generals del contracte programa:

·Focalitzat en l’ús. Prioritza l’ús i la demanda de les persones usuàries, tant del sector públic com de la ciutadania.

·Connectat amb la realitat. Té en compte aquells aspectes que preocupen a la societat: resiliència i mitigació dels efectes del canvi climàtic, desenvolupament sostenible, reactivació econòmica i protecció social i Pacte verd europeu.

·Tecnològicament avançat. Aposta per l’aprofitament del potencial que ofereixen les noves tecnologies i metodologies (per exemple, la intel·ligència artificial) per millorar la qualitat de les dades i els serveis, i està alineat amb l’Estratègia digital europea.

·Integrador i continuista. Deixa de tenir una estructura per disciplines i s’organitza pels serveis que integren els diferents àmbits de coneixement propis de l’ICGC, tot mantenint la coherència i continuïtat amb els projectes inclosos als contractes programes anteriors.

Els projectes inclosos en el contracte programa s’estructuren en quatre eixos temàtics:

1.Centre de governança de la geoinformació (24 MEUR). Exercici de les competències de la Generalitat sobre geodèsia, cartografia, informació del sòl i del subsol i la infraestructura de dades espacials de Catalunya.

2.Geoinformació del territori (44,94 MEUR). Exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya relatives a la generació de productes que reflecteixin la realitat del territori.

3.Prevenció i actuació de riscos i suport a les emergències(6,56 MEUR). Competències en l’estudi, avaluació i prevenció dels riscos geològics, d’allaus i sísmic.

4.Coneixement i suport per a la gestió sostenible del territori (10,87 MEUR). Coneixement per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i mitigar els efectes de la crisi climàtica i mediambiental.

Els 4 eixos es subdivideixen en 9 àmbits, aquests en 25 objectius i aquests, en 49 projectes. Per avaluar el grau de compliment del contracte programa s’estableix un indicador i es fixa un objectiu per a cadascun del 49 projectes, més 2 indicadors econòmics que mesuren l’estabilitat pressupostària i el compliment del percentatge d’autofinançament. Per a cada anualitat, el compliment global del Contracte Programa es calcula sumant l’índex de compliment de cadascun dels projectes.

2  

Imatges

Fotografia 1

Fotografia 1 118823

Fotografia 2

Fotografia 2 675314

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 305394

undefined
undefined
undefined
undefined