Imatge decorativa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Febrer del 2023

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori, excepte a dues comarques i a Aran, al febrer en relació amb l'any anterior

query_builder   10 març 2023 10:23

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Febrer del 2023

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori, excepte a dues comarques i a Aran, al febrer en relació amb l'any anterior

La variació mensual és positiva a totes les comarques i a Aran

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,1% al mes de febrer respecte a l’any anterior i se situa en 3.440.630 persones, segons dades definitives de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El Baix Penedès (4,7%), el Barcelonès (3,7%) i el Tarragonès (3,5%) encapçalen les comarques amb un augment interanual més elevat, seguides pel Garraf (3,3%) i el Pallars Sobirà (3,2%). A l’altre extrem, han registrat lleugers decrements la Ribera d’Ebre (‑0,9%) i les Garrigues (‑0,3%), mentre que a Aran s’han mantingut estables (0,0%).

En relació amb el gener, el nombre d’afiliats ha augmentat (0,8%) al conjunt de Catalunya, i també ho ha fet a totes les comarques i a Aran. La variació mensual més elevada l’ha registrat la Selva i el Baix Empordà (1,8%, totes dues).

Mapa. Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal a últim dia del mes. Febrer del 2023. Comarques i Aran. Variació interanual (%){"name":"2023/03/10/09/53/634890f1-7008-455a-91a0-41bc88b99b5a.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":227423}

Afiliats, per sexe

Al febrer i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 53.155 afiliades i el d’homes en 50.025 afiliats, fet que suposa augments interanuals del 3,4% i 2,8%, respectivament. Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot arreu excepte a la Ribera d’Ebre, i l’augment més elevat és el del Baix Penedès (5,1%); en el cas dels homes afiliats, disminueixen a 5 comarques i a Aran, i l’augment més elevat també és el del Baix Penedès (4,4%).

Afiliats, per grups d’edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere. Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 16,8% del total dels afiliats) han augmentat, percentualment, per sobre de la resta de grups. A totes les comarques, excepte a la Ribera d’Ebre, el Pla d’Urgell, la Segarra i a Aran, han augmentat els afiliats de menys de 30 anys. Al conjunt de Catalunya el col·lectiu més jove ha augmentat un 6,7%, i on ha estat més elevat és al Pallars Sobirà (13,8%) i al Barcelonès (8,3%).

Els afiliats de 30 a 44 anys han augmentat un 0,1% a Catalunya al mes de febrer, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, tot i que la majoria de comarques mostren disminucions. Els principals augments són a la Garrotxa (2,0%) i al Barcelonès (1,8%), mentre que la disminució més elevada és a l’Alta Ribagorça (‑5,1%).

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (3,2%) i a totes les comarques, excepte al Pallars Jussà (‑2,5%) i a les Garrigues (‑0,2%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,6% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, encapçalades pel Baix Penedès (9,9%), excepte a les Garrigues.

Afiliats, per nacionalitat

Al febrer, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten a totes les comarques i Aran, encapçalades pel Berguedà (16,3%) i la Cerdanya (16,1%). En canvi, els augments d’afiliats de nacionalitat espanyola han estat de menor intensitat, amb un màxim del 3,6% del Baix Penedès, i han disminuït a 7 comarques i a Aran.

Afiliacions, per sector i secció d’activitat econòmica

El sector serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, ha augmentat en 92.300 afiliacions al febrer respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 3,3% i només disminueix a Aran (‑0,2%). Els augments més elevats, en nombres absoluts, han estat al Barcelonès (33.500), el Baix Llobregat (10.115) i el Vallès Occidental (8.900); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les del Baix Penedès (4,8%) i el Tarragonès (4,0%).

Dins del sector serveis, la secció que més ha incrementat les afiliacions en nombres absoluts és l’hostaleria (16.595) que també ha augmentat a totes les comarques excepte a la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, la Noguera i el Moianès.

El sector industrial ha augmentat un 1,7% el nombre d’afiliacions al febrer en relació amb un any enrere (8.455 afiliacions). També han augmentat les afiliacions a 36 comarques i Aran, encapçalades pel Bages (980) i el Barcelonès (910), en nombres absoluts.

Dins de la indústria, cal destacar que al febrer la comarca catalana amb més percentatge d’afiliacions a la indústria manufacturera és la Segarra amb 4.305 afiliacions, que representen el 37,5% del total d’afiliacions de la comarca, percentatge que triplica la mitjana catalana (12,6%).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 4,0% interanual, el més elevat de tots els sectors en nombres relatius, que representa 8.625 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat a 35 comarques, i en nombres absoluts l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.795), mentre que en nombres relatius l’increment més elevat és el del Baix Penedès (8,5%).

L’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (‑475), fet que representa una disminució del 0,9% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a 24 i a Aran. En nombres absoluts, la disminució més elevada és a l’Alt Penedès(‑135 afiliacions) i al Maresme (‑80 afiliacions), mentre que l’augment més elevat és al Segrià (65 afiliacions).

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes de febrer, el 19,6% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial, i manté el grau de parcialitat en una proporció inferior al 20%. En el cas de les dones, la proporció és del 26,9%, més del doble que la dels homes (12,4%). El Solsonès (22,5%) i la Cerdanya (22%) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (11,5%) seguida de l’Alta Ribagorça (15,1%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 12,7%, 11,1 punts menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (20,3%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (10,4%), que és el més baix.Les afiliacions a la construcció han augmentat un 4,0% interanual, el més elevat de tots els sectors en nombres relatius, que representa 8.625 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat a 35 comarques, i en nombres absoluts l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.795), mentre que en nombres relatius l’increment més elevat és el del Baix Penedès (8,5%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 295670

Taules

Taules
XLSX | 64929

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined