Presentació del Pla de Recerca Educativa de Catalunya

Tret de sortida al Pla de Recerca Educativa, que ha de facilitar la transferència d'evidències científiques a l'aula i a la política educativa

query_builder   16 març 2023 19:51

event_note Nota de premsa

Tret de sortida al Pla de Recerca Educativa, que ha de facilitar la transferència d'evidències científiques a l'aula i a la política educativa

 1. Impulsat pels Departaments d’Educació i de Recerca i Universitats, hi participaran grups de recerca, entitats pedagògiques, docents i comunitat educativa. El gener de 2024 es presentarà el Pla
 2. Serà el primer d’aquestes característiques a Catalunya, i vol esdevenir un instrument estratègic per impulsar la transferència d’evidències educatives a diferents àmbits, amb l’objectiu de millorar el sistema educatiu
 3. Organismes internacionals com l’UNESCO i la Comissió Europea recomanen la incorporació d’evidències científiques que donin resposta als reptes educatius
 4. Es crearà una línia de subvencions per a la recerca educativa a través d’una convocatòria
 5. S’impulsarà un catàleg obert de dades que faciliti la recerca i proveeixi als investigadors
 6. El nou programa RecercAULA fomentarà la pràctica d'ensenyament-aprenentatge i l'establiment de xarxes de centres investigadors i xarxes de docents recercadors
Presentació del Pla de Recerca Educativa de Catalunya{"name":"2023/03/16/19/48/e102ec9b-1495-4414-8dcf-b3748bc97973.jpeg","author":"Educació","type":"0","location":"0","weight":166745}


Els Departaments d'Educació i de Recerca i Universitats donen el tret de sortida a la creació del Pla de Recerca Educativa de Catalunya. Una iniciativa que suposarà que per primera vegada Catalunya disposi d’un pla d’aquestes característiques, amb l’objectiu que esdevingui un instrument estratègic per impulsar la transferència de les evidències educatives tant a la pràctica docent com a les polítiques educatives de l’administració.


En l'acte de presentació, aquesta tarda, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha apostat per incorporar l'evidència científica a la innovació educativa: "Debatem el màxim possible des de les evidències i, per tant, debatem a partir de la recerca. A partir del que sabem que funciona, de les experiències dels països pioners, a partir de les bones pràctiques que sabem que donen resultats positius dins de les aules, incrementen la qualitat i l'equitat educativa. I sempre, pensant en el que és bo per l'alumnat".


Per la seva banda, el titular de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, ha assegurat que “cal destinar més recursos a la recerca educativa i aconseguir una interrelació profunda entre el món acadèmic de la recerca i el que representa la transferència pràctica d’aquesta recerca en l’àmbit de les escoles i els instituts”. El conseller Nadal ha subratllat que “la recerca en educació és una branca del sistema català de recerca i l’excel·lència de la recerca només té sentit si incideix directament en les polítiques a desplegar”. Així mateix ha expressat el seu “convenciment profund” que hi ha qüestions que els dos departaments han de fer conjuntament “i aquest pla de recerca educativa és una d’elles”.


Alguns organismes internacionals com la Unesco i la Comissió Europea recomanen la incorporació d’evidències científiques que donin resposta als reptes educatius actuals. La recerca permet nodrir d’arguments científics la pràctica docent, les decisions de les institucions i les polítiques educatives. El Govern així ho va recollir en el Pla de Govern per a la XIV legislatura, que estableix l’elaboració del Pla estratègic de la recerca educativa.


La recerca educativa serà la base a partir de la qual es produiran les transformacions, en tant que recull les demandes del sistema educatiu i en dona resposta, amb l’objectiu de millorar-lo. A partir d’aquesta premissa, es constituirà un grup de treball que ha de concretar el Pla de Recerca Educativa abans de gener de 2024. Estarà format per representants dels Departaments d’Educació i de Recerca i Universitats, grups de recerca, entitats pedagògiques, docents i membres de la comunitat educativa.


Diagnosi elaborada amb la participació de 100 persones clau


Prèviament a l’elaboració del Pla, s’ha dut a terme una diagnosi on hi han participat un centenar d’experts de l’àmbit educatiu i de la recerca. Es tracta d’un document que analitza el sector de la recerca educativa a Catalunya, la seva organització finançament, i com es relaciona amb docents, centres i polítiques educatives. El document sintetitza 15 necessitats clau per assolir una recerca educativa de qualitat a Catalunya. Unes actuacions que treballaran conjuntament els Departaments d’Educació i de Recerca i Universitats, i que permetran definir i desplegar el Pla de Recerca Educativa de Catalunya. El document sencer i les 15 necessitats clau es poden trobar en aquest enllaç: https://projectes.xtec.cat/recerca-educativa/


Les prioritats del pla de recerca


El document de diagnosi marca 4 grans prioritats per al Pla de Recerca Educativa. Entre aquest març i el gener de 2024, els Departaments d’Educació i de Recerca i Universitats concretaran aquestes prioritats amb objectius concrets i mesures. Al mateix temps, garantiran el pressupost per a les mesures que se’n derivin i convocaran, en els propers 2 mesos, una jornada consultiva dirigida al món de la recerca i a la comunitat educativa per a recollir propostes de mesures. Aquestes són les 4 prioritats:


 1. Impuls de la recerca en educació: Millorar el finançament i el foment de la recerca
 2. Transferència de la recerca: Vehicular la recerca a la pràctica docent i a la política educativa
 3. Treball amb dades: Millorar l’accessibilitat a les dades per facilitar la recerca en educació
 4. Avaluació de polítiques i programes educatius: Avaluar de forma sistemàtica, periòdica i rigorosa els programes educatius i les polítiques educatives


Subvencions per a la recerca


Els Departaments de Recerca i Universitats i d’Educació també han anunciat avui la posada en marxa ja de dues convocatòries de subvencions per a finançar projectes de recerca educativa. Val a dir que la recerca en educació a Catalunya es finança, principalment, a través de convocatòries europees i estatals. Aquest fet limita la capacitat dels grups de recerca novells i impedeix el desenvolupament de temes específics del territori. Una de les fites del Pla és assolir una línia exclusiva de finançament català per a projectes de recerca educativa que faciliti una agenda de recerca pròpia.


És per això que es publicarà una convocatòria de subvencions amb un pressupost anual de 900.000€. Aquesta convocatòria serà per a 3 modalitats: recerca quantitativa experimental, revisió de la literatura i propostes d’adaptació, i aplicació d’evidències en centres educatius.

-Dos projectes per avaluar l’impacte de dos projectes concrets. Un d’ells amb l’objectiu de fomentar l’ús del català als centres educatius, i l’altre per a reduir l’abandonament escolar. (600.000€)

-Fins a 5 projectes analitzant experiències prèvies o fent prospectiva internacional, amb les següents temàtiques: (150.000€)

 1. Millora socioeducativa
 2. Biblioteques escolars
 3. Inclusió
 4. Desenvolupament competencial docent
 5. Disseny Universal per a l’Aprenentatge
 6. Analítiques d’aprenentatge i intel·ligència artificial
 7. Desplegament nous currículums
 8. Millora dels resultats educatius

-Un projecte d’acompanyament a centres educatius per incorporar evidències de recerques ja existents en centres educatius. També sobre les mateixes temàtiques que el punt anterior. (150.000€)


Per la seva banda, des del Departament de Recerca i Universitats s’impulsa la convocatòria ARMIF d’ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària. Els ajuts es destinen a finançar projectes de recerca que aportin evidències sobre canvis estratègics i de millora pilotats o introduïts en els graus d'educació infantil i educació primària de les universitats catalanes participants en el Programa MIF, de millora i innovació en la formació de mestres (MIF), i de les universitats catalanes participants en el Programa de millora del màster de secundària, programes impulsats pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). L’import màxim de l’ajut per a la convocatòria de 2023 és de 25.000 euros per projecte.


Creació d’un catàleg de dades i del programa RecercAULA


Un dels aspectes que ha generat més consens en la diagnosi elaborada és la necessitat de millorar l’accés a dades. Per això Educació, en les properes setmanes, farà públic un catàleg de dades per a la recerca educativa, amb l’objectiu de facilitar la feina dels investigadors i de reduir els processos que precedeixen la investigació. Cal tenir en compte que el Departament d'Educació genera un ampli volum de dades que poden ser útils per a la recerca, que a partir d’ara es recolliran de forma sistemàtica i interconnectada per tal que els investigadors les puguin consultar en obert. Al mateix temps, es modificarà la recollida d’informació per tal que les dades responguin a finalitats de gestió i recerca.


Es crearà el programa d’innovació RecercAULA, per tal de promoure la cultura de l’aprenentatge entre iguals i el treball en xarxa. El programa fomentarà la pràctica d'ensenyament-aprenentatge i l'establiment de xarxes de centres investigadors i xarxes de docents recercadors. A través de les evidències generades per mestres i professors, es millorarà la pràctica docent i es generarà una xarxa de centres amb evidències que es traslladaran a l’administració per millorar la presa de decisions.


També s’implantaran d’altres mesures, com ara una estratègia d’avaluació sobre l’impacte de la recerca, la creació d’un Institut de Recerca Educativa, i la formació específica per al professorat, per tal que adquireixi competències per a la recerca, i perquè, al mateix temps, fonamenti en la recerca els continguts i aprenentatges.
16 de març de 2023


1  

Fitxers adjunts

Dossier adjunt

Dossier adjunt
PDF | 482083

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined