Mini

La Generalitat promou 179 habitatges de lloguer assequible a l'Hospitalet de Llobregat

query_builder   25 juliol 2023 14:30

event_note Nota de premsa

La Generalitat promou 179 habitatges de lloguer assequible a l'Hospitalet de Llobregat

  1. Les tres noves promocions es construiran en solars cedits per l’Ajuntament al carrer Muntanya i a l’Avinguda Pau Casals
  2. Tots els habitatges seran de lloguer assequible i formen part del programa que està impulsant el Govern per ampliar el parc d’habitatges de lloguer social


Signatura{"name":"2023/07/25/14/22/6300fb80-2532-4941-98d7-5e8da252e2c5.JPG","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":1628403}


La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, i l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín i Martínez, acompanyades de la directora de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), Maria Sisternas i Tusell, i la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), Sílvia Grau i Fontanals, han presentat avui el conveni per a la construcció de 179 nous habitatges protegits de lloguer assequible al municipi. Aquestes promocions es sumaran al parc de 708 habitatges de lloguer social de l’INCASÒL en aquest municipi.

Totes aquestes promocions formen part del programa de lloguer assequible que està promovent el Govern de la Generalitat, mitjançant l’INCASÒL, per ampliar el parc d’habitatges públics de lloguer i es finançarà amb el recursos generats per les fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL. Actualment hi ha 46 promocions en diferents fases de desenvolupament, amb un total de 2.399 habitatges.

La consellera Capella ha recordat que “aquest 2023 estem impulsant la incorporació de 10.000 habitatges al parc de lloguer social”, fet que incrementarà el parc públic d’habitatge fins arribar a un 18% del total. “Ja tenim concretades actuacions en un mínim de 82 municipis i preveiem incorporar més municipis arreu de Catalunya”, ha detallat Capella.

De la seva banda l’alcaldessa, Núria Marín, ha afirmat que “la construcció d’habitatge de lloguer assequible és una necessitat si volem que els nostres joves tinguin un futur a la seva ciutat”.

Impuls a l’ampliació del parc d’habitatges socials

El conveni signat té per objecte promoure el desenvolupament d’habitatges amb protecció oficial, de lloguer assequible, i d’allotjaments dotacionals sotmesos al règim dels habitatges amb protecció oficial de lloguer, a l’Hospitalet de Llobregat.

En una primera fase, es desenvoluparan tres promocions situades al carrer Muntanya núm.17-19 i a l’avinguda Pau Casals, núm. 32 i 48. En fases posteriors, i en el termini de vigència d’aquest conveni, es determinarà la construcció de noves promocions d’habitatge fins a completar el potencial de 350 habitatges situades en diferents indrets del municipi.

La inversió prevista per al seu desenvolupament és de 20.570.000 euros. Abans de final d’any es convocarà el concurs per seleccionar l’equip d’arquitectes que redactarà el projecte i dirigirà les obres de construcció. Es preveu que es puguin licitar les obres el segon trimestre de 2025.

Tres noves promocions

Les promocions es construiran en els solars que l’Ajuntament de l’Hospitalet cedirà a l’INCASÒL amb un dret de superfície gratuït de 75 anys de durada.

foto
Solar del carrer de Muntanya.
{"name":"2023/07/25/14/23/fbf1cf54-4128-4b4b-900c-eb2386ec80ad.jpg","author":"INCASÒL","type":"0","location":"0","weight":345317}


La promoció de 21 habitatges del carrer de Muntanya es destinarà a allotjaments dotacionals sotmesos al règim dels habitatges amb protecció oficial de lloguer per a gent jove. L’Ajuntament tindrà un equipament a la planta baixa i en planta altell, d’una superfície total aproximada de 460 m2.

Les dues promocions de l’avinguda de Pau Casals número 32 i número 48 tindran, respectivament, 122 i 36 habitatges de protecció oficial de lloguer assequible. Al subsòl hi haurà l’aparcament amb el nombre de places que es concretarà a partir de l’anàlisi conjunt que faran l’INCASÒL i l’Ajuntament de l’Hospitalet.

foto
Les dues parcel·les de l’avinguda Pau Casals.
{"name":"2023/07/25/14/24/78c19513-b9d9-4ef7-83b8-f1dbdfa6b23b.jpg","author":"INCASÒL","type":"0","location":"0","weight":316926}


L’AHC durà a terme l’administració, conservació i manteniment del total d’aquests habitatges titularitat de l'INCASÒL.

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i l’AHC establiran els criteris d’adjudicació dels habitatges i allotjaments dotacionals, que seran adjudicats en règim de lloguer. Es preveurà una reserva mínima, en primera adjudicació, del 25% del total dels habitatges destinada a joves menors de 35 anys, a excepció de la promoció del carrer Muntanya destinada en la seva totalitat a joves.

En un conveni posterior que subscriurà l’Ajuntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de cessió d’ús, l’Ajuntament disposarà d’un màxim del 10% del total d’habitatges per destinar-los als col·lectius amb necessitats temporals del municipi, tal i com preveu l’article 4 del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, amb un màxim de 2 habitatges per escala.

4  

Imatges

Fotografia 1

Fotografia 1 1628403

Fotografia 2

Fotografia 2 1609205

Fotografia 3

Fotografia 3 345317

Fotografia 4

Fotografia 4 316926

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 578844

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined