Imatge decorativa PIBT

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 2n trimestre del 2023

L'economia catalana creix un 1,8% interanual al segon trimestre del 2023

query_builder   31 juliol 2023 11:23

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 2n trimestre del 2023

L'economia catalana creix un 1,8% interanual al segon trimestre del 2023

  1. La taxa intertrimestral se situa en un 0,4%

L’evolució trimestral del PIB al segon trimestre del 2023 mostra una taxa interanual de l’1,8%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per la seva banda, l’avanç de l’economia espanyola se situa en un 1,8% i el de la UE-27 en un 0,5% al segon trimestre de l’any. En termes intertrimestrals, la taxa de variació a Catalunya és del 0,4%, la mateixa xifra que Espanya i 4 dècimes més que l’assolida a la UE-27 (0,0%).

Gràfic. PIBTa 2023T2 CAT-ESP-UE{"name":"2023/07/31/11/19/f6c522f5-c5ec-4970-aef1-215219f72d65.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":15094}

La variació interanual registrada al segon trimestre de l’any ha estat d’un 1,8%, un punt i dos dècimes per sota del trimestre anterior. Aquest canvi és degut principalment a l’evolució dels serveis (1,3%), dos punts i tres dècimes per sota del trimestre anterior (3,6%), i a la construcció, que amb un creixement del 5,2% disminueix en set dècimes el valor obtingut al darrer trimestre (5,9%). En sentit contrari, la indústria presenta una taxa del 2,6%, un punt per sobre del primer trimestre (1,6%). Finalment, l’agricultura presenta una variació interanual del -3,3%.

En relació amb els serveis, aquest sector mostra un creixement inferior al dels trimestres anteriors, però amb algunes divergències en l’evolució segons la seva activitat. Les branques d’activitat que mantenen el seu dinamisme segons els indicadors de facturació són les relacionades amb el turisme (transport aeri i agències de viatges), juntament amb els serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats professionals, científiques i tècniques. En canvi, es registren taxes de variació negatives en aquest segon trimestre en activitats com el comerç a l’engròs i l’emmagatzematge i activitats afins al transport.

Pel que fa a la indústria, l’evolució de la producció mostra una tendència positiva en branques com la fabricació de vehicles de motor, d’altres materials de transport i de productes informàtics. La indústria farmacèutica manté taxes de creixement positives però experimenta un alentiment en relació amb l’inici d’any. Per contra, altres branques com la fusta, el paper i les arts gràfiques registren taxes de variació negatives.

Gràfic PIBTa 2023T2{"name":"2023/07/31/11/20/fa1bd503-303b-4dd2-9fb7-aafa19992b75.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":25028}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 141372

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined