Aixeta i nen rentant-se les mans.

Més de 90.000 famílies catalanes s'acullen a la tarifa social del cànon de l'aigua

query_builder   16 octubre 2023 10:33

event_note Nota de premsa

Més de 90.000 famílies catalanes s'acullen a la tarifa social del cànon de l'aigua

  1. A mitjans de 2023 hi ha un total de 90.604 llars de tot Catalunya que s’acullen a aquesta bonificació, davant dels 88.575 beneficiats que hi havia a finals de 2022
  2. Si el consum de la factura no supera el primer tram del cànon de l’aigua, la tarifa social aplica una reducció del 100% de la part corresponent del cànon (el que suposa entre un 10 i un 40% del total del rebut) a les famílies més vulnerables

Les famílies que s’acullen al cànon social de l’aigua a Catalunya són, a finals del primer semestre de 2023, un total de 90.604, un 2,3% més que a 31 de desembre de 2022, quan hi havia 88.575 famílies que s’acollien a aquesta bonificació, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Un 2,3% més de famílies s'acullen a la tarifa social del cànon de l'aigua.
Un 2,3% més de famílies s'acullen a la tarifa social del cànon de l'aigua.
{"name":"2023/10/16/10/30/506b76d1-e55f-46f7-83df-2434e33acb34.jpg","author":"ACA","type":"0","location":"0","weight":62662}

La tarifa social de l’aigua, vigent des de 2011, aplica una bonificació del 100%, si el consum no supera el primer tram del cànon de l’aigua, el que suposa entre un 10 i un 30% de la factura, als col·lectius més vulnerables. En cas que el consum sigui superior, la bonificació serà del 50%.

Aquesta bonificació ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida, com per exemple persones perceptores de pensions mínimes contributives, famílies amb tots els seus membres en situació d'atur, col·lectius d'especial protecció o famílies que acreditin una situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial. Pots consultar en aquest enllaç qui es pot acollir a aquesta bonificació.

A continuació es mostra l’evolució de la tarifa social del cànon de l’aigua des de finals de 2022 fins el primer trimestre de 2023 per àrees territorials:


TARIFA SOCIAL A DESEMBRE DE 2022

TARIFA SOCIAL A JUNY DE 2023

BARCELONA

78.946

80.775

GIRONA

2.773

2.918

LLEIDA

1.804

1.858

TARRAGONA

5.052

5.053

TOTAL

88.575

90.604


Altres mesures per ajudar a les famílies

A més de la tarifa social del cànon de l’aigua, existeix una altra figura (l’ampliació per trams, en vigor des de l’any 2000) i que s’aplica en unitats de convivència de 4 o més membres. Aquesta consisteix en afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel 1er tram, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram.

També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si al afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l’ampliació. Actualment s’acullen 264.008 famílies a l’ampliació per trams, una xifra inferior a la de 2022, degut a revisions censals de sol·licituds antigues on s’ha tancat l’expedient.


AMPLIACIONS TRAM 2022

AMPLIACIONS TRAM FINS JUNY 2023

BARCELONA

256.789

221.976

GIRONA

18.104

19.913

LLEIDA

10.398

8.169

TARRAGONA

23.440

18.950

TOTAL

308.731

264.008

L’ACA en col·laboració amb entitats d’aigua i municipals treballa en dur a terme un anàlisi profund per estendre més enllà de la tarifa social del cànon de l'aigua l’ajuda als col·lectius més vulnerables, amb l'objectiu d'homogeneïtzar supòsits i intentar fixar unes bases perquè la situació de vulnerabilitat no s’agreugi ni es perpetuï, garantint l'accés al servei per aquestes famílies.

1  

Imatges

Foto.

Foto. 1241749

undefined
undefined
undefined
undefined