Fotografia

Educació acosta la cultura inclusiva als centres amb la publicació del document de mesures i suports universals

query_builder   13 novembre 2023 10:18

event_note Nota de premsa

Educació acosta la cultura inclusiva als centres amb la publicació del document de mesures i suports universals

  1. La publicació anirà acompanyada d’una campanya informativa i formacions als centres
  2. Les mesures i suports universals són accions que garanteixen l’aprenentatge significatiu de tot l’alumnat sota el marc del disseny universal de l’aprenentatge (DUA)


Fotografia{"name":"2023/11/13/10/17/0713c78e-5904-413d-a32d-a45b197e2ccc.jpg","author":"Departament d'Educació","type":"0","location":"0","weight":138278}


El Departament d’Educació ha publicat el document ‘Mesures i suports universals en el centre educatiu’, una eina per a la millora de l’atenció educativa a tot l’alumnat en el marc de l’escola inclusiva. Les anomenades mesures i suports universals, ja esmentades al decret d’inclusiva de 2017, s’adrecen a tot l’alumnat i poden ser aplicades per tots els professionals del centre, sota el lideratge de l’equip directiu i la coordinació de l’equip docent, i també passen per la implicació de tota la comunitat educativa.


Així, les mesures i suports universals busquen aplanar el camí de l’alumnat cap a l’assoliment de les competències de cada etapa educativa. Són, en resum, accions i pràctiques, de caràcter educatiu, preventiu i proactiu, que permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge. El document cita com a exemples la personalització dels aprenentatges, l’organització flexible del centre, l’avaluació formativa i formadora o els processos d’acció tutorial i orientació.


Per comprendre millor la filosofia que persegueixen les mesures i suports universals, segons els experts, es pot usar la metàfora d’un àpat. Si d’entrada l’amfitrió cuina el mateix menú per a tots els convidats sense saber abans si hi ha intoleràncies o opcions alimentàries diferents a les més habituals, es trobarà que ha de fer adaptacions i sovint ja serà massa tard. En canvi, si es planifica l’àpat amb una mirada universal, podrà preveure quins ingredients no poden consumir els convidats i podrà oferir alternatives, pensar un menú que satisfaci tothom o, fins i tot, proposar als comensals que portin un plat del seu gust. Per tant, un docent que apliqui la mirada universal planificarà tenint en compte les necessitats de tot l’alumnat, el farà participar en el disseny i oferirà propostes flexibles i variades per evitar adaptacions posteriors. Aspectes com explicar a l'inici de la classe quin és l'objectiu de la sessió i recordar-lo al final, oferir ajudes personalitzades, emprar metodologies diverses, proporcionar diversos camins per assolir el mateix objectiu i convertir l'avaluació en una part de l'aprenentatge s’han de tenir en compte en el disseny de mesures universals.


El document, de 110 pàgines, ofereix més detalls i estratègies concretes per aplicar aquests conceptes. De fet, s'ha elaborat amb el propòsit d'aportar orientacions i proporcionar elements als centres i es fonamenta en la normativa actual, inclosos els currículums recentment actualitzats. El centre, en tot cas, necessita planificar i fixar el tipus i intensitat de les mesures i suports que requereix l’alumnat.


Disseny universal per a l’aprenentatge


Tot plegat s’estructura sota el marc del disseny universal per a l’aprenentatge (DUA), un marc educatiu basat en la neurociència i la investigació pedagògica i tecnològica, que permet crear situacions d’aprenentatge flexibles a partir d’un disseny que detecti i minimitzi les barreres. És, alhora, una mesura universal que ha de ser aplicada en qualsevol dels nivells i àrees. Es tracta de dissenyar un currículum obert i flexible a les característiques de l’alumnat, més que no pas adaptar l’alumnat al currículum. Sota el DUA, les barreres per l’aprenentatge es troben al context, i no pas a l’individu.


Campanya de difusió


La publicació del document va acompanyada d’una campanya de difusió al sistema educatiu, a càrrec de les dinamitzadores d’educació inclusiva, en col·laboració amb els EAP i la inspecció educativa. La campanya es farà de forma territorialitzada en els propers mesos, amb un èmfasi especial al que resta de primer trimestre de curs. Els centres que hi estiguin interessats podran sol·licitar formacions específiques per als seus claustres.


13 de novembre de 2023


undefined
undefined
undefined
undefined
undefined