Govern

Salut contractarà els serveis de rehabilitació directament als proveïdors del sistema públic a partir del 2025

query_builder   14 novembre 2023 13:01

event_note Nota de premsa

Salut contractarà els serveis de rehabilitació directament als proveïdors del sistema públic a partir del 2025

·L’objectiu és integrar aquests serveis a l’atenció primària, hospitalària i a l’atenció integrada social i sanitària com a un element més dins del procés assistencial i garantir l’equitat

·Els professionals de les empreses contractades via concurs se subrogaran sota el paraigua del conveni SISCAT

A partir del 2025, el Departament de Salut contractarà directament els serveis de rehabilitació, que inclouen metges rehabilitadors, fisioterapeutes, logopedes i terapeutes ocupacionals, a les entitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

L’objectiu és integrar aquests serveis a l’atenció primària, l’hospitalària (hospitals d’aguts i d’atenció intermèdia) i a l’atenció integrada social i sanitària com un element més dins del procés assistencial coordinat.

El volum de contractació que canviarà de gestió és de prop de 30 milions d’euros, que actualment estan contractats mitjançant concurs i passarien a activitat contractada a proveïdors hospitalaris o d’atenció intermèdia. Els professionals de les empreses contractades actualment via concurs se subrogaran sota el paraigua del conveni SISCAT.

Per assolir-ho, s’iniciarà el tràmit per dur a terme la modificació del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut que tindrà lloc aquest novembre i, posteriorment, es remetrà a l’Executiu per a la seva aprovació final.

El desplegament complet del nou model d’atenció de rehabilitació es preveu per al 2025.

Nou model de rehabilitació

El nou model de rehabilitació cerca millorar la coordinació, la comunicació dels equips de rehabilitació en tots els àmbits assistencials i desenvolupar la cartera bàsica de rehabilitació a l’atenció primària i comunitària.

Dos dels principis inspiradors que regeixen aquest nou pla són l’equitat en l’accés als millors serveis i en els resultats en salut per a tota la població, independentment del gènere, els factors socioeconòmics i el lloc de residència, i l’atenció integrada i la garantia de continuïtat assistencial.

El pla de rehabilitació estableix el marc general per a la millora de la prevenció i atenció a la discapacitat a Catalunya i, per cada procés assistencial, quines són les millors intervencions d’acord amb l’evidència científica així com quin grau de complexitat comporten. En funció de la prevalença i la complexitat dels processos i de les intervencions, proposa adequar l’atenció en l’àmbit assistencial més adient des de la perspectiva de la subsidiarietat, l’eficiència i la sostenibilitat.

Així mateix, el Pla remarca la importància de la integració dels serveis assistencials, les transicions i la continuïtat del procés assistencial.

El desplegament i implementació del nou model requereix canvis en el model de prestació i organització de les entitats proveïdores i en la relació dels professionals entre ells i amb les persones ateses amb l’objectiu d’aconseguir el model d’abordatge d’atenció integrada, adequat a les necessitats de cada territori, amb una visió integral i garantint el contínuum assistencial entre nivells d’atenció.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined