Metges

El Govern ratifica l'Acord per millorar les condicions laborals del personal de l'Institut Català de la Salut

query_builder   12 desembre 2023 15:31

event_note Nota de premsa

El Govern ratifica l'Acord per millorar les condicions laborals del personal de l'Institut Català de la Salut

 1. El text beneficia uns 55.000 treballadors de 289 equips d’atenció primària i 8 hospitals del país
 2. En menys d’un any, el Govern ha millorat les condicions econòmiques i laborals dels 140.000 professionals de la salut


El Govern ha ratificat avui el III Acord de condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS) per als pròxims quatre anys, que beneficia uns 55.000 treballadors de 289 equips d’atenció primària i 8 hospitals del país. En total, el Departament de Salut hi ha destinat 320 milions d’euros.

L’Acord el va firmar l’ICS, el passat 22 de novembre, amb CCOO, UGT, SATSE i el Sindicat de Metges de Catalunya.D’aquesta manera, en menys d’un any, el Govern, a través del Departament de Salut, ha millorat les condicions econòmiques i laborals dels 140.000 professionals de la salut a través d’aquest Acord i el del III Conveni laboral del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), al qual va injectar 460 milions d’euros. Dos grans convenis que suposen un pas endavant en l’equiparació i homologació de les condicions laborals tots els treballadors del sistema de salut de Catalunya.

Mesures detallades del III Acord de l’ICS

Les mesures destacades que afecten tots els col·lectius de l’ICS són les següents:

 1. A les persones que s’incorporin a l’ICS se’ls reconeixerà la carrera professional de la resta del sistema.
 2. S’incrementa el preu de les guàrdies dels dies especials de Nadal i Cap d’Any un 100% per a tots els col·lectius.
 3. S’estén la carrera professional a tot el col·lectiu de l’ICS, fix o eventual.

I per a tots els col·lectius no mèdics:

 1. Es revertiran les retallades amb la reducció de la jornada anual en 43 hores. Es passarà de les 1.642 a les 1.599.

Pel que fa a les mesures destacades del personal mèdic, són les següents:

 1. El personal mèdic especialista millora la seva carrera professional, tant perquè l’obté abans computant els anys de MIR com perquè s’incrementa la seva retribució en 1.000 €.
 2. Es crea un complement per al metge sènior per a quan deixi de fer guàrdies, que va dels 1.000 € als 3.000 € anuals, en funció de l’edat de l’exempció i del nombre de guàrdies que hagi fet de mitjana.
 3. El complement específic del lloc de treball s’equipara amb el del SISCAT, tant pels metges d’hospital com pels d’atenció primària.
 4. Augmenta el preu de la guàrdia presencial un 30% de mitjana i es garanteix el descans després de la guàrdia de 24 hores en una jornada laboral.
 5. Es regulen les guàrdies de crida o localitzades: es fixa el seu abonament segons la disponibilitat i l’activació. Es garanteix l’exoneració als metges de més edat.
 6. Es redueix la jornada laboral dels professionals mèdics d’hospital en 86 hores anuals: passaran de les 1.728 a les 1.642 hores.
 7. El límit de jornada anual és de 2.187 hores, comptant la jornada ordinària i la complementària.

Les mesures destacades pel que fa al personal d’infermeria són les següents:

 1. S’incrementa el sou fix dels infermers i infermeres en 1.700 euros anuals, i a més, 500 euros que abans eren DPO seran sou fix anual.
 2. Es reconeix la categoria d’especialitat en infermeria amb 1.500 euros anuals en la carrera professional. Inclou les infermeres que tenen el títol i treballen en l’àmbit de la seva especialitat.
 3. Es reconeix la carrera professional obtinguda en l’àrea de crítics, anestèsia, cremats i quiròfans amb una millora de 1.000 € anuals per la seva formació o experiència.
 4. La formació especialitzada en l’àrea medicoquirúrgica en general es reconeix en la carrera professional amb una millora de 750 € anuals.
 5. Es crea un complement per al personal infermer que treballi a torns i doni cobertura les 24 hores del dia per un import màxim de 450 € anuals.
 6. Es reconeixen les infermeres de pràctica avançada.
 7. Es reconeix i compensa l'encavalcament del temps dedicat en els canvis de torn d’infermeria.
 8. S’aplica el complement d’homologació de la resta del sistema públic a les llevadores. Ja està previst que cobrin 1.200 euros d’homologació (500 provinents de les DPO) sumat als complements que cobren actualment.

Les millores específiques a la resta de col·lectius són les següents:

 1. El complement específic del grup A2 sanitari (com els fisioterapeutes, les treballadores socials i la resta de professionals) s’homologa al sector concertat amb 1.700 € anuals.
 2. Els auxiliars administratius tindran carrera professional amb un increment d’entre 300 i 800 € anuals i també un augment anual de 500 € a la DPO.
 3. Els TCAI d’hospitals tindran el nivell 3 de carrera professional amb un complement específic que suposa un increment d’entre 400 i 770 € anuals, segons siguin ara de nivell 1 o 2. A més, cobren el temps dedicat en el canvi de torn.
 4. El personal TCAI cobrarà l'encavalcament pel canvi de torn.
 5. S’incrementen les DPO dels professionals administratius, tècnics superiors i diplomats de gestió i serveis, TCAI, zeladors i tècnics superiors especialistes sanitaris pels següents imports:
 6. Administratius: 323 €
 7. Zelador i altres categories del grup prof.:262 €
 8. Tècnic especialista Superior sanitari (raigs, laboratori...): 264 €
 9. TCAI:296 €
 10. Gestió i serveis A1 (titulats superiors no sanitaris): 139 €
 11. Gestió i serveis A2 (enginyers tècnics..): 119 €
 12. Es crea un complement de rendiment anual per al personal que treballi a torns de 24 hores, 7 dies a la setmana per 365 dies a l’any, pels TCAI a hospitals 300 euros i per al personal tècnic especialista superior sanitari i zeladors de 200 € anuals.
 13. Es millora i unifica el complement específic del personal zelador dels hospitals entre 700 i 1.250 € anuals.
 14. S’estén la DPO a qualsevol professional que treballi més de 175 dies l’any, amb qualsevol tipus de nomenament.

Es millora el complement de nit dels dissabtes i diumenges de tots els col·lectius que presten serveis en jornada ordinària.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined